Detail projektu

Optimalizace detekce plynů u rezistivních senzorů a křemených mikrovážek na základě stochastických procesů

Období řešení: 01.01.2013 — 31.12.2014

O projektu

Základním cílem tohoto projektu je zvýšení selektivity a citlivosti vodivostních a rezonančních senzorů plynu. Budou provedeny experimentální a teoretické studie, na jejichž základě budou navrhnuty detekční kritéria a zapracován nový algoritmus vycházející z algoritmu podpůrných vektorů (Support Vector Machine) pro zpracování nelineárních efektů, které jsou pozorovány při detekci plynů.

Popis anglicky
The base objective of the project is to increase the selectivity and sensitivity of the conductive and resonant gas sensors. Experimental and theoretical studies will be provided giving bases to a design of detection criteria and implementation of a new algorithm based on Support Vector Machine for the processing of nonlinear effects observed in the detection of gases.

Klíčová slova
fluktuační mechanismy, detekce plnu, krystalové mikrovážky, vodivostní senzory, SVM

Klíčová slova anglicky
fluctuation mechanisms, gas sensing, quartz crystal microbalance, resistance gas sensor, SVM

Označení

7AMB13PL032

Originální jazyk

čeština

Řešitelé

Sedlák Petr, doc. Ing., Ph.D.
- hlavní řešitel (01.01.2013 - nezadáno)
Majzner Jiří, Ing., Ph.D.
- spoluřešitel (01.01.2013 - 31.12.2014)
Sedláková Vlasta, doc. Ing., Ph.D.
- spoluřešitel (01.01.2013 - 31.12.2014)
Šikula Josef, prof. Ing. RNDr., DrSc.
- spoluřešitel (01.01.2013 - 31.12.2014)
Vondra Marek, Ing.
- spoluřešitel (01.01.2013 - 31.12.2014)

Útvary

Ústav fyziky
- příjemce (01.01.2013 - nezadáno)

Zdroje financování

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR - Mezinárodní spolupráce
- plně financující (2013-01-01 - 2014-12-31)

Výsledky

VONDRA, M.; CSÉFALVAY, G.; SEDLÁK, P. A FPGA-PC Based Acoustic Emission System with Logarithmic Preamplifier for Fracture Monitoring. 1. 2013. p. 218-218. ISBN: 9788021447394.
Detail

KUBERSKÝ, P.; SEDLÁK, P.; HAMÁČEK, A.; NEŠPŮREK, S.; KUPAROWITZ, T.; ŠIKULA, J.; MAJZNER, J.; SEDLÁKOVÁ, V.; GRMELA, L.; SYROVÝ, T. Quantitative fluctuation-enhanced sensing in amperometric NO2 sensors. Chemical Physics, 2015, vol. 456, no. 1, p. 111-117. ISSN: 0301-0104.
Detail

VONDRA, M.; CSÉFALVAY, G.; SEDLÁK, P. A FPGA-PC Based Acoustic Emission System with Logarithmic Preamplifier for Fracture Monitoring. Key Engineering Materials (print), 2014, vol. 592-593, no. 1, p. 541-544. ISSN: 1013-9826.
Detail

VONDRA, M.; SEDLÁK, P.; ŠIKULA, J.; SEDLÁKOVÁ, V.; MAJZNER, J.; SMULKO, J.; HASSE, L. A FPGA-Based Measurement System with QCM. In A FPGA-Based Measurement System with QCM. Žilina: EDIS - Publishing Institution of the University of Zilina, 2013. p. 13-15. ISBN: 978-80-554-0807-1.
Detail