Detail projektu

Bezkontaktní technologie pro internet věcí (IoT)

Období řešení: 01.04.2012 — 31.12.2014

O projektu

Předmětem programového projektu je výzkumné a vývojové řešení oběhu prádla v nemocnicích. Nejdůležitější částí projektu bude stanovení a ověření technologie pro označování prádla (RFID/UHF čipy pro extrémní podmínky) a infrastrukturní sítě terminálů/čteček. Projekt bude řešit i identifikaci a lokalizaci dalších předmětů v nemocnicích. (-> Internet věcí).

Popis anglicky
The subject of this project is a R&D based solution for laundry management in hospitals. The most important part of the project will be the establishment and verification technology for marking linen (RFID / UHF chips for extreme conditions) and infrastructure network of terminals / readers.The project will address the identification and localization of other objects within hospitals. (-> Internet of Things).

Klíčová slova
Identifikace; Lokalizace; Korelace; RFID; UHF; NFC; RS485; TCP/IP; LAN; Prádlo; Praní; Zdravotnické přístroje; Sociální služby

Klíčová slova anglicky
Identification; Localization; Correlation; RFID; UHF; NFC; RS485; TCP/IP; LAN; Laundry; Washing; Medical Equipment; Social Services

Označení

FR-TI4/530

Originální jazyk

čeština

Řešitelé

Kadlec Jaroslav, doc. Ing., Ph.D.
- hlavní řešitel (01.04.2012 - 31.12.2014)
Kuchta Radek, doc. Ing., Ph.D.
- spoluřešitel (01.04.2012 - 31.12.2014)
Vrba Radimír, prof. Ing., CSc.
- spoluřešitel (01.04.2012 - 31.12.2014)

Útvary

Kybernetika pro materiálové vědy
- příjemce (01.04.2012 - 31.12.2014)

Zdroje financování

Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR - TIP
- plně financující (2012-04-01 - 2014-12-31)

Výsledky

KADLEC, J.; KUCHTA, R.; NOVOTNÝ, R. Přehled identifikačních technologií pro "Internet věcí" = koncept sítě mezi nejrůznějšími objekty. Slaboproudý obzor, 2013, roč. 69, č. 1, s. 14-20. ISSN: 0037-668X.
Detail

KUCHTA, R.; NOVOTNÝ, R.; KADLEC, J.; VRBA, R.; ŠULC, V. Wireless Automation Network Stability Evaluation. International Journal on Advances in Networks and Services, 2012, vol. 5, no. 3&4, p. 315-323. ISSN: 1942-2644.
Detail

ČOŽÍK, O. A STUDY OF SECURE COMMUNICATIONS IN A HETEROGENEOUS SENSOR SYSTEM. In Electronic Devices and Systems IMAPS CS International Conference 2014 Proceedings. 1. Brno: Vysoké učení technické v Brně, 2014. p. 133-138. ISBN: 978-80-214-4985-5.
Detail

KADLEC, J.; KUCHTA, R.; NOVOTNÝ, R. General concept and application use-case of contactless technology for the Internet of Things (IOT). In Electronic Devices and Systems IMAPS CS International Conference 2014 Proceedings. 1. Brno: IMAPS CS, 2014. p. 127-132. ISBN: 978-80-214-4985-5.
Detail

KADLEC, J.; KUCHTA, R.; NOVOTNÝ, R.; ČOŽÍK, O. RFID Modular System for the Internet of Things (IoT). Industrial Engineering & Management, 2014, vol. 3, no. 4, p. 1-7. ISSN: 2169-0316.
Detail

KADLEC, J.; KUCHTA, R.: IoT middleware; Knihovna pro zpracování dat čteček internetu věcí. Implementace v systému K4 firmy IMA Praha. Kompletní dokumentace k vytvořeným knihovnám IoT middleware je k dispozici online na internetové adrese http://www.umel.feec.vutbr.cz/IoT/Middleware/help/. URL: http://www.umel.feec.vutbr.cz/IoT/Middleware/help/. (software)
Detail