Detail projektu

REVYT - Rekuperace ztrátové energie výtahu pro jeho klidovou spotřebu

Období řešení: 01.01.2013 — 31.12.2016

Označení

TA03020907

Originální jazyk

čeština

Řešitelé

Útvary

Kybernetika pro materiálové vědy
- příjemce (01.01.2013 - 31.12.2015)
Ústav automatizace a měřicí techniky
- spolupříjemce (01.01.2013 - 31.12.2015)

Zdroje financování

Technologická agentura ČR - Program aplikovaného výzkumu a experimentálního vývoje ALFA

- plně financující (2013-01-01 - nezadáno)

Výsledky

BRADÁČ, Z.; ZEZULKA, F.; MARCOŇ, P.; SZABÓ, Z.; STIBOR, K. Stabilisation of low voltage distribution networks with renewable energy sources. In Programmable devices and systems. Programmable devices and systems. Velké Karlovice: Elsevier B.V., 2013. p. 455-460. ISBN: 9783902823533. ISSN: 1474-6670.
Detail

BRADÁČ, Z.; JIRGL, M.; STIBOR, K.; HAVLÍKOVÁ, M. Reliability analysis of systems with a complex structure using Monte Carlo approach. In Programmable devices and systems. Programmable devices and systems. Velké Karlovice: Elsevier B.V., 2013. p. 213-218. ISBN: 9783902823533. ISSN: 1474-6670.
Detail

HAVLÍKOVÁ, M.; ŠEDIVÁ, S.; STIBOR, K.; BRADÁČ, Z. A Driver as the Regulator in Man-Machine System. In Programmable devices and systems. Programmable devices and systems. Velké Karlovice: Elsevier B.V., 2013. p. 382-387. ISBN: 9783902823533. ISSN: 1474-6670.
Detail

HAVLÍKOVÁ, M.; ŠEDIVÁ, S.; STIBOR, K.; BRADÁČ, Z. A Driver as the Regulator in Man-Machine System. In Programmable devices and systems. Programmable devices and systems. Velké Karlovice: Elsevier B.V., 2013. p. 382-387. ISBN: 9783902823533. ISSN: 1474-6670.
Detail

BRADÁČ, Z.; HUTÁK, P.; VOREL, P.; PROCHÁZKA, P.; MÁSLO, P.; PŘIKRYL, R.; ČERVINKA, D.; PAZDERA, I.; VEBR, Z. Odborná zpráva - TA03020907 o postupu prací a dosažených výsledcích za rok 2013. 2014. s. 1-28.
Detail

HAVLÍKOVÁ, M.; JIRGL, M.; BRADÁČ, Z. Human Reliability in Man-Machine Systems. In 25th DAAAM International Symposium. Procedia Engineering. Vienna: Elsevier, 2014. p. 1207-1214. ISBN: 978-3-901509-99-5. ISSN: 1877-7058.
Detail

SZABÓ, Z.; MARCOŇ, P.; ZEZULKA, F.; ROUBAL, Z.; VESELÝ, I.; SAJDL, O. Effect of Renewable Energy Sources to the Stability of the Low Voltage Distribution Networks. In Draft Proceedings of Progress In Electromagnetics Research Symposium PIERS 2015 Prague. Progress In Electromagnetics. Cambridge, MA, USA: The Electromagnetics Academy, 2015. p. 1444-1448. ISBN: 978-1-934142-30-1. ISSN: 1559-9450.
Detail

JIRGL, M.; JALOVECKÝ, R. Modelling and Simulations of Longitudinal Flight. In Proceedings of the 16th International Conference on Mechatronics – Mechatronika 2014. 1. Brno: Brno University of Technology, 2014. p. 228-233. ISBN: 978-80-214-4817-9.
Detail

FRANEK, L.; ŠŤASTNÝ, L.; BRADÁČ, Z. Modelling Transmission Lines for the Purpose of Data Transmission over Power Lines. In 25th DAAAM International Symposium. Procedia Engineering. Vienna: Elsevier, 2015. p. 1381-1388. ISBN: 978-3-901509-99-5. ISSN: 1877-7058.
Detail

JIRGL, M.; HAVLÍKOVÁ, M.; BRADÁČ, Z. The Dynamic Pilot Behavioral Models. In 25th DAAAM International Symposium. Procedia Engineering. Vienna: Elsevier, 2015. p. 1192-1197. ISBN: 978-3-901509-99-5. ISSN: 1877-7058.
Detail

ŠŤASTNÝ, L.; FRANEK, L.; BRADÁČ, Z. Time synchronized low-voltage measurements for Smart Grids. In 25th DAAAM International Symposium. Procedia Engineering. Vienna: Elsevier, 2015. p. 1389-1395. ISBN: 978-3-901509-99-5. ISSN: 1877-7058.
Detail

ŠŤASTNÝ, L.; BRADÁČ, Z. Basic time synchronization methods in Smart Grids. In Sborník příspěvků studentské konference Zvůle 2014. Brno: Vysoké učení technické v Brně, 2014. p. 77-79. ISBN: 978-80-214-5005-9.
Detail

BRADÁČ, Z.; HUTÁK, P.; ČERVINKA, D.; PAZDERA, I.; PROCHÁZKA, P.; VOREL, P.; MÁSLO, P.; PŘIKRYL, R.: TA03020907V002; TA03020907V002 Funkční vzorek samostatné elektronické rekuperační výtahové jednoty. BetaControl. s.r.o.. (funkční vzorek)
Detail

VOREL, P.; PROCHÁZKA, P.; MARTIŠ, J.: REVYT00; DC/DC měnič pro využití rekuperační energie výtahu. firma Beta Control Brno, Černého ul.. (funkční vzorek)
Detail