Detail projektu

Prahové podmínky šíření a topografie trhlin v zátěžných módech II a III

Období řešení: 01.01.2012 — 31.12.2012

O projektu

Bude provedena analýza úhlů odklonů a stáčení trhliny zatěžované v módech II a III v oblasti prahových hodnot pomocí stereofotogrammetrie. Pomocí programu Alicona MeX budou na 3D snímcích z REM měřeny drsnosti a profily lomových ploch. Dále budou upřesněny efektivní prahové hodnoty v módech II a III ve feritické a austenitické oceli. Získané údaje přispějí k objasnění fyzikálního mechanismu šíření těchto trhlin. Prahové hodnoty přepočtené na smyková napětí budou srovnány s ab-initio výpočty teoretické smykové pevnosti krystalu železa.

Označení

FSI-J-12-11

Originální jazyk

čeština

Řešitelé

Vojtek Tomáš, Ing., Ph.D.
- hlavní řešitel (01.01.2012 - 31.12.2012)
Černý Miroslav, doc. Mgr., Ph.D.
- spoluřešitel (01.01.2012 - 31.12.2012)
Pokluda Jaroslav, prof. RNDr., CSc.
- spoluřešitel (01.01.2012 - 31.12.2012)
Řehák Petr, Ing., Ph.D.
- spoluřešitel (01.01.2012 - 31.12.2012)

Útvary

Ústav fyzikálního inženýrství
- interní (01.01.2012 - 31.12.2012)
Fakulta strojního inženýrství
- příjemce (01.01.2012 - 31.12.2012)

Zdroje financování

Vysoké učení technické v Brně - Vnitřní projekty VUT
- plně financující (2012-01-01 - 2013-12-31)

Výsledky

VOJTEK, T.; POKLUDA, J.; HOHENWARTER, A.; PIPPAN, R. Three-dimensional morphology of fracture surfaces generated by mode II and III fatigue loading in ferrite and austenite. Engineering Fracture Mechanics, 2013, vol. 108, no. 1, p. 285-293. ISSN: 0013-7944.
Detail