Detail projektu

Porovnání reflexních prvků dostupných na českém trhu

Období řešení: 01.01.2012 — 31.12.2012

O projektu

Cílem projektu je provést kvalitativní porovnání co nejširšího množství dostupných reflexních prvků a to homologovaných, nehomologovaných a barevné škály těchto prvků, kdy porovnávaný parametr bude zejména retroreflexivita těchto prvků. Výstupem tohoto měření pak bude doporučení nejvhodnějšího reflexního prvku, tj. jeho barvy, tvaru a přiměřené velikosti relevantní pro patřičnou viditelnost a bude provedeno srovnání homologovaných a nehomologovaných reflexních prvků (resp. prvků splňujících a nesplňujících homologaci).

Označení

ÚSI-J-12-2

Originální jazyk

čeština

Řešitelé

Schejbal Jan, Ing.
- hlavní řešitel (01.01.2012 - 31.12.2012)
Bradáč Albert, Ing., Ph.D.
- spoluřešitel (01.01.2012 - 31.12.2012)
Kuře Arnošt, Ing.
- spoluřešitel (01.01.2012 - 31.12.2012)
Motl Jakub, Ing.
- spoluřešitel (01.01.2012 - 31.12.2012)

Útvary

Ústav soudního inženýrství
- příjemce (01.01.2012 - 31.12.2012)

Zdroje financování

Vysoké učení technické v Brně - Vnitřní projekty VUT
- plně financující (2012-01-01 - 2013-12-31)

Výsledky

SCHEJBAL, J.; KUŘE, A.; MOTL, J.; ŠKODA, J.; BELÁK, M.; BRADÁČ, A.; BILÍK, M. Světelné vlastnosti vybraných reflexních prvků. Sborník příspěvků konference EXFOS 2013 na CD. Brno: 2013. s. 210-221. ISBN: 978-80-214-4675-5.
Detail

BRADÁČ, A. a kol. Zajímavé výsledky VaV činnosti ÚSI v oblasti analýzy silničních nehod. XXIII. mezinárodní vědecká konference soudního inženýrství sborník příspěvků. Brno: Vysoké učení technické v Brně, 2014. s. 113-120. ISBN: 978-80-214-4852-0.
Detail

BRADÁČ, A.; SCHEJBAL, J.; KUŘE, A.; MOTL, J.; BELÁK, M.; BILÍK, M.; SEMELA, M.; ŠKODA, J.; SUMEC, S. Light Reflective Attributes Of Selected Materials. Proceedings 22nd Annual Congress Firenze 2013. Florencie: EVU Italia, 2013. p. 203-210. ISBN: 978-88-903072-7-0.
Detail

SCHEJBAL, J.; KUŘE, A.; MOTL, J.; BELÁK, M.; BILÍK, M. Světelné vlastnosti reflexních prvků. Sborník příspěvků konference JUFOS 2013 na CD. Brno: 2013. s. 1-9. ISBN: 978-80-214-4704-2.
Detail