Detail projektu

Využití fluidního popílku v keramické technologii

Období řešení: 01.01.2012 — 31.12.2012

O projektu

Při výpalu střepu obsahující fluidní popílek dochází k úniku oxidu siřičitého. Jednou z možností eliminace nežádoucích emisí je jejich vázání, například použitím látek s obsahem sodných iontů (za vzniku minerálů, jež mají ve své struktuře zabudouvanou síru).

Označení

FAST-J-12-51

Originální jazyk

čeština

Řešitelé

Útvary

Ústav technologie stavebních hmot a dílců
- interní (01.01.2012 - 31.12.2012)
Fakulta stavební
- příjemce (01.01.2012 - 31.12.2012)

Zdroje financování

Vysoké učení technické v Brně - Vnitřní projekty VUT

- plně financující (2012-01-01 - 2013-12-31)

Výsledky

VODOVÁ, L.; SOKOLÁŘ, R. Možnosti snižování množství oxidu siřičitého ve spalinách při výpalu fluidního popílku. In Popílky ve stavebnictví 2013. Brno: Asociace pro využití energetických produktů, 2013. s. 168-173. ISBN: 978-80-87342-17-6.
Detail

VODOVÁ, L. Vliv granulometrie fluidního popílku na uvolňování oxidu siřičitého během výpalu. In Maltoviny 2012. Brno: 2012. s. 148-155. ISBN: 978-80-214-4657-1.
Detail