Detail projektu

Zvýšení potenciálu elektrárenských popílků jako alternativního pojiva pro výrobu ekologicky šetrných cementových kompozitů

Období řešení: 01.01.2011 — 31.12.2013

O projektu

Klasifikace elektrárenských popílků z hlediska přítomnosti zdravotně rizikových komponent a možnosti využití jako alternativního pojiva v betonu.

Popis anglicky
Classification of power plant fly ash from the present health risk components and the capability to serve as alternative binder in concrete.

Klíčová slova
elektrárenský popílek; beton; aktivní příměs; trvanlivost betonu

Klíčová slova anglicky
fly ash; concrete; active admixture; durability of concrete

Označení

FR-TI3/757

Originální jazyk

čeština

Řešitelé

Hela Rudolf, prof. Ing., CSc. - hlavní řešitel

Útvary

Ústav technologie stavebních hmot a dílců
- příjemce (01.01.2011 - nezadáno)

Zdroje financování

Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR - TIP

- plně financující (2011-01-01 - 2013-12-31)

Výsledky

ORSÁKOVÁ, D. Využití mechanicky aktivovaných popílků při výrobě betonu. In JUNIORSTAV 2012, 14. konference doktorského studia, Sborník anotací. Brno: Vysoké učení technické v Brně, fakulta stavebni, 2012. s. 351-351. ISBN: 978-80-214-4393-8.
Detail

KOLÍSKO, J.; HELA, R.; HUBÁČEK, A.; KLEČKA, T.; HUŇKA, P. Technologie betonu 2. 1. 1. Praha: Česká betonářská společnost ČSSI, 2013. 139 s. ISBN: 978-80-903806-2-2.
Detail

ORSÁKOVÁ, D.; HELA, R. Mechanicky aktivované elektrárenské popílky a jejich vliv na vlastnosti čerstvých a zatvrdlých betonů. In Sborník příspěvků-IX. International Scientific Conference SvF TUKE and Young Scientist 2012. Košice: TUKE, 2012. s. 536-542. ISBN: 978-80-553-0904-0.
Detail

HELA, R.; BODNÁROVÁ, L.; FLORIAN, A. Photocatalytic reaction of TiO2 for ecologically friendly concrete structures. In IBRACON 2011. Španělsko: 2011. p. 1-6. ISBN: 978-0-415-47557-0.
Detail

ORSÁKOVÁ, D.; HELA, R. Vliv granulometrie elektrárenského popílku na jeho vlastnosti. In Sborník příspěvků 19. betonářské dny 2012. Praha: ČBS Servis, s.r.o., 2012. s. 536-542. ISBN: 978-80-87158-32-6.
Detail

ORSÁKOVÁ, D.; HELA, R. Vliv granulometrie a chemismu elektrárenského popílku na vlastnosti cementového tmele. In Recyklace odpadů XVI. Ostrava: Vysoká škola báňská-Technická univerzita Ostrava, 2012. s. 43-48. ISBN: 978-80-248-2888-6.
Detail

ELFMARKOVÁ, V.; HELA, R. Vliv jemnozrnných příměsí na charakter pórového systému betonu. In 11. konference Technologie betonu 2013. ČBS Servis, s.r.o. Jihlava: ČBS Servis, s.r.o., 2013. s. 13-21. ISBN: 978-80-87158-33-3.
Detail

ORSÁKOVÁ, D.; HELA, R. Možnost využití skládkovaného elektrárenského popílku pro výrobu cementových kompozitů. Waste forum, 2013, roč. 2013, č. 02, s. 61-66. ISSN: 1804-0195.
Detail

ORSÁKOVÁ, D.; HELA, R. Možnost využití skládkovaného popílku pro výrobu cementových kompozitů. In 11. Konference TECHNOLOGIE BETONU 2013 Sborník příspěvků. Jihlava: ČBS Servis, s.r.o, 2013. s. 148-152. ISBN: 978-80-87158-33-3.
Detail

ORSÁKOVÁ, D.; HELA, R. Možnost mechanické aktivace hrubého popílku z tepelného výměníku Ljungstrom. In I.mezinárodní konference POPÍLKY ve stavebnictví 2013 Sborník přednášek. Brno: NOVPRESS, s.r.o., 2013. s. 129-133. ISBN: 978-80-87342-17-6.
Detail

ORSÁKOVÁ, D.; HELA, R. Možnost využití skládkovaného popílku pro výrobu cementových kompozitů. In I. mezinárodní konference POPÍLKY ve stavebnictví 2013. Brno: NOVPRESS, s.r.o., 2013. s. 134-138. ISBN: 978-80-87342-17-6.
Detail

HELA, R.; SOKOL, P.; DONÁT, P.; KOŠAŘOVÁ, G.; ORSÁKOVÁ, D. Příručka. Popílek v betonu. Základy výroby a použití. Popílek v betonu. Popílek v betonu. Praha: ČEZ energetické produkty, s.r.o., 2013. 167 s. ISBN: 978-80-260-4226-6.
Detail

HELA, R.; ORSÁKOVÁ, D. The mechanical activation of fly ash. Procedia Engineering, 2013, vol. 65, no. 1, p. 87-93. ISSN: 1877-7058.
Detail

HELA, R.; BODNÁROVÁ, L. Observation and Experience of Using Mechanically Activated Fly Ash in Concrete. World Academy of Science, Engineering and Technology, 2013, vol. 2013, no. 83, p. 1103-1106. ISSN: 2010-376X.
Detail

KOPKÁNĚ, D.; BODNÁROVÁ, L.; HELA, R. Restrained Shrinkage Ring Test on Polymer Fibres Treated in Cold Plasma Discharge. Applied Mechanics and Materials, 2013, vol. 2014, no. 464, p. 25-30. ISSN: 1660-9336.
Detail

HELA, R.; ZACH, J.; SEDLMAJER, M. Possibilities of regulation of temperature in concrete during hydration by means of selection of suitable input materials. In 3rd International Conference on Civil Engineering and Transportation, ICCET 2013. Applied Mechanics and Materials. 1. Švýcarská konfederace: Trans Tech Publications, 2014. p. 199-203. ISBN: 978-3-03835-007-1. ISSN: 1660-9336.
Detail

ORSÁKOVÁ, D. Použití mechanicky aktivovaného popílku při výrobě betonu. In Sborník příspěvků - 10.konference TECHNOLOGIE BETONU 2012. Pardubice: ČBS Servis, s.r.o., 2012. s. 13-18. ISBN: 978-80-87158-31-9.
Detail

HELA, R.; VOVES, J.; DONÁT, P.: ověřená tech.-transportbeton; Optimalizace receptury pro výrobu transportbetonu třídy C 25/30 s částečnou náhradou cementu aktivovaným popílkem. Stappa mix s.r.o.. (ověřená technologie)
Detail

HELA, R.; HOLÁK, M.; DONÁT, P.: Meliorační žlaby; Využití aktivovaných elekrárenských popílků pro výrobu vibrolisovaných melioračních žlabů. Prefa Brno a.s.. (poloprovoz)
Detail