Detail projektu

Výzkum a vývoj filtroventilační jednotky pro ochranu osob před chemickými látkami, prachem a biologickou nákazou u prostředků osobní ochrany

Období řešení: 01.01.2012 — 31.12.2015

Označení

TA02010864

Originální jazyk

čeština

Řešitelé

Útvary

Ústav automatizace a měřicí techniky
- příjemce (01.01.2012 - nezadáno)
Kybernetika pro materiálové vědy
- spolupříjemce (17.10.2012 - nezadáno)

Zdroje financování

Technologická agentura ČR - Program aplikovaného výzkumu a experimentálního vývoje ALFA

- plně financující (2012-01-01 - nezadáno)

Výsledky

BRADÁČ, Z.; ZEZULKA, F.; MARCOŇ, P.; SZABÓ, Z.; STIBOR, K. Stabilisation of low voltage distribution networks with renewable energy sources. In Programmable devices and systems. Programmable devices and systems. Velké Karlovice: Elsevier B.V., 2013. p. 455-460. ISBN: 9783902823533. ISSN: 1474-6670.
Detail

KACZMARCZYK, V.; BRADÁČ, Z.; STIBOR, K. Localization techniques and nanoLOC TRX system. In Programmable devices and systems. Programmable devices and systems. Velké Karlovice: Elsevier B.V., 2013. p. 114-118. ISBN: 9783902823533. ISSN: 1474-6670.
Detail

KACZMARCZYK, V.; BRADÁČ, Z.; ARM, J. An Indoor Positioning System Based on NanoPAN Modules. In Proceedings of Programmable devices and systems. Programmable devices and systems. Krakow, Polsko: 2015. p. 1-6. ISSN: 1474-6670.
Detail

HAVLÍKOVÁ, M.; ŠEDIVÁ, S.; JIRGL, M.; BRADÁČ, Z. Probabilistic reliability analysis of dynamic behavior of human driver. In Proceeding of Programmable devices and systems. Programmable devices and systems. Polsko Krakow: 2015. p. 111-116. ISSN: 1474-6670.
Detail

MIŠÍK, Š.; BRADÁČ, Z.; ARM, J.; ŠŤASTNÝ, L. Embedded Telemetry System with data presentation using HTTP and data logging. In 13th IFAC Conference on Programmable Devices and Embedded Systems - PDeS 2015. Programmable devices and systems. Cracow, Poland: 2015. p. 101-106. ISSN: 1474-6670.
Detail

HAVLÍKOVÁ, M.; JIRGL, M.; BRADÁČ, Z. Human Reliability in Man-Machine Systems. In 25th DAAAM International Symposium. Procedia Engineering. Vienna: Elsevier, 2014. p. 1207-1214. ISBN: 978-3-901509-99-5. ISSN: 1877-7058.
Detail

ŠŤASTNÝ, L.; FRANEK, L.; BRADÁČ, Z. Time synchronized low-voltage measurements for Smart Grids. In 25th DAAAM International Symposium. Procedia Engineering. Vienna: Elsevier, 2015. p. 1389-1395. ISBN: 978-3-901509-99-5. ISSN: 1877-7058.
Detail

JIRGL, M.; HAVLÍKOVÁ, M.; BRADÁČ, Z. The Dynamic Pilot Behavioral Models. In 25th DAAAM International Symposium. Procedia Engineering. Vienna: Elsevier, 2015. p. 1192-1197. ISBN: 978-3-901509-99-5. ISSN: 1877-7058.
Detail

BRADÁČ, Z.; JIRGL, M.; STIBOR, K.; HAVLÍKOVÁ, M. Reliability analysis of systems with a complex structure using Monte Carlo approach. In Programmable devices and systems. Programmable devices and systems. Velké Karlovice: Elsevier B.V., 2013. p. 213-218. ISBN: 9783902823533. ISSN: 1474-6670.
Detail

HAVLÍKOVÁ, M.; ŠEDIVÁ, S.; STIBOR, K.; BRADÁČ, Z. A Driver as the Regulator in Man-Machine System. In Programmable devices and systems. Programmable devices and systems. Velké Karlovice: Elsevier B.V., 2013. p. 382-387. ISBN: 9783902823533. ISSN: 1474-6670.
Detail

HAVLÍKOVÁ, M.; ŠEDIVÁ, S.; STIBOR, K.; BRADÁČ, Z. A Driver as the Regulator in Man-Machine System. In Programmable devices and systems. Programmable devices and systems. Velké Karlovice: Elsevier B.V., 2013. p. 382-387. ISBN: 9783902823533. ISSN: 1474-6670.
Detail

BRADÁČ, Z.; KACZMARCZYK, V.; ŠPANIHEL, P.; ŠÍR, M.; PAZDERKA, J.; ŠINDELÁŘ, M.; PETROV, D.; ŠEDIVÁ, S. Odborná zpráva - TA_2012_VUT_01 - Výzkum vlivů prostředí a přesností měřicích metod při lokalizaci ve venkovním prostředí 1. 2012. s. 1-14.
Detail

BRADÁČ, Z.; KACZMARCZYK, V.; ŠPANIHEL, P.; ŠÍR, M.; PAZDERKA, J.; ŠINDELÁŘ, M.; PETROV, D.; ŠEDIVÁ, S. Odborná zpráva - TA_2012_VUT_02 - Rozbor principů pro měření průtoku pro ventilační jednotku systému bezpečné masky. 2012. s. 1-14.
Detail

BRADÁČ, Z.; KACZMARCZYK, V.; ŠPANIHEL, P.; ŠÍR, M.; PAZDERKA, J.; ŠINDELÁŘ, M.; PETROV, D.; ŠEDIVÁ, S. Odborná zpráva - TA_2012_VUT_03 - Rozbor principů a popis metody pro bezdrátovou lokalizaci v budovách. 2012. s. 1-18.
Detail

BRADÁČ, Z.; KACZMARCZYK, V.; ŠPANIHEL, P.; ŠÍR, M.; PAZDERKA, J.; ŠINDELÁŘ, M.; PETROV, D.; ŠEDIVÁ, S. Odborná zpráva - TA_2012_VUT_04 - Rozbor principů a popis metody pro měření srdečního pulzu a krevního tlaku. 2012. s. 1-11.
Detail

BRADÁČ, Z.; KACZMARCZYK, V.; ŠPANIHEL, P.; ŠÍR, M.; PAZDERKA, J.; ŠINDELÁŘ, M.; PETROV, D.; ŠEDIVÁ, S. Odborná zpráva - TA_2013_SPEL_08 - Cenově přijatelný hardware řídicí jednotky motoru s možností připojení na nezbytné snímače a další subsystémy. 2013. s. 1-18.
Detail

BRADÁČ, Z.; KACZMARCZYK, V.; ŠPANIHEL, P.; ŠÍR, M.; PAZDERKA, J.; ŠINDELÁŘ, M.; PETROV, D.; ŠEDIVÁ, S. Odborná zpráva - TA_2013_SPEL_08 - Algoritmus řízení průtoku vzduchu s automatickou kompenzací změny tlaku vzduchu z důvodu změny nadmořské výšky nebo změny počasí. 2013. s. 1-7.
Detail

BRADÁČ, Z.; KACZMARCZYK, V.; ŠPANIHEL, P.; ŠÍR, M.; PAZDERKA, J.; ŠINDELÁŘ, M.; PETROV, D.; ŠEDIVÁ, S. Odborná zpráva - TA_2013_VUT_01 - Popis činnosti simulátoru routovacích algoritmů. 2013. s. 1-16.
Detail

BRADÁČ, Z.; KACZMARCZYK, V.; ŠPANIHEL, P.; ŠÍR, M.; PAZDERKA, J.; ŠINDELÁŘ, M.; PETROV, D.; ŠEDIVÁ, S. Odborná zpráva - TA_2013_VUT_02 - Návrh hardware pro komunikační moduly. 2013. s. 1-17.
Detail

BRADÁČ, Z.; KACZMARCZYK, V.; ŠPANIHEL, P.; ŠÍR, M.; PAZDERKA, J.; ŠINDELÁŘ, M.; PETROV, D.; ŠEDIVÁ, S. Odborná zpráva - TA_2013_VUT_03 - Testování modulů nanoPAN 5375 v budově. 2013. s. 1-18.
Detail

BRADÁČ, Z.; KACZMARCZYK, V.; ŠPANIHEL, P.; ŠÍR, M.; PAZDERKA, J.; ŠINDELÁŘ, M.; PETROV, D.; ŠEDIVÁ, S. Odborná zpráva - TA_2013_VUT_04 - Testování modulů nanoPAN 5375 ve venkovním prostředí. 2013. s. 1-13.
Detail

BRADÁČ, Z.; KACZMARCZYK, V.; ŠPANIHEL, P.; ŠÍR, M.; PAZDERKA, J.; ŠINDELÁŘ, M.; PETROV, D.; ŠEDIVÁ, S. Odborná zpráva - TA_2013_VUT_05 - Routovací algoritmus. 2013. s. 1-20.
Detail

BRADÁČ, Z.; KACZMARCZYK, V.; ŠPANIHEL, P.; ŠÍR, M.; PAZDERKA, J.; ŠINDELÁŘ, M.; PETROV, D.; ŠEDIVÁ, S. Odborná zpráva - TA_2013_VUT_08 - Měření vibrací a hluku ventilátorů filtroventilační jednotky. 2014. s. 1-15.
Detail

BRADÁČ, Z.; KACZMARCZYK, V.; ŠPANIHEL, P.; ŠÍR, M.; PAZDERKA, J.; ŠINDELÁŘ, M.; PETROV, D.; ŠEDIVÁ, S. Odborná zpráva - TA_2013 za rok 2013. 2014. s. 1-18.
Detail

BRADÁČ, Z.; KACZMARCZYK, V.; ŠPANIHEL, P.; ŠÍR, M.; PAZDERKA, J.; ŠINDELÁŘ, M.; PETROV, D.; ŠEDIVÁ, S. Odborná zpráva - TA02010864 o postupu prací a dosažených výsledcích za rok 2012. 2012. s. 1-51.
Detail

ŠŤASTNÝ, L.; BRADÁČ, Z. Basic time synchronization methods in Smart Grids. In Sborník příspěvků studentské konference Zvůle 2014. Brno: Vysoké učení technické v Brně, 2014. p. 77-79. ISBN: 978-80-214-5005-9.
Detail

JIRGL, M.; JALOVECKÝ, R. Modelling and Simulations of Longitudinal Flight. In Proceedings of the 16th International Conference on Mechatronics – Mechatronika 2014. 1. Brno: Brno University of Technology, 2014. p. 228-233. ISBN: 978-80-214-4817-9.
Detail

FRANEK, L.; ŠŤASTNÝ, L.; BRADÁČ, Z. Modelling Transmission Lines for the Purpose of Data Transmission over Power Lines. In 25th DAAAM International Symposium. Procedia Engineering. Vienna: Elsevier, 2015. p. 1381-1388. ISBN: 978-3-901509-99-5. ISSN: 1877-7058.
Detail

BRADÁČ, Z.; KACZMARCZYK, V.; ŠÍR, M.; ŠPANIHEL, P.; PAZDERKA, J.; ŠINDELÁŘ, M.; PETROV, D.; ŠEDIVÁ, B.: TA02010864V003; TA02010864V003 - HW komunikační rozhraní. VUT v Brně. (prototyp)
Detail

BRADÁČ, Z.; PAZDERKA, J.; PETROV, D.; ŠINDELÁŘ, M.; KACZMARCZYK, V.; ŠPANIHEL, P.: TA02010864V008; HW bezdrátový monitoring. Speltronic, s.r.o.. (funkční vzorek)
Detail

BRADÁČ, Z.; PAZDERKA, J.; PETROV, D.; ŠINDELÁŘ, M.; KACZMARCZYK, V.; ŠÍR, M.; ŠPANIHEL, P.: TA02010864V007; ALG stav napájení. Speltronic, s.r.o.. (prototyp)
Detail

BRADÁČ, Z.; PAZDERKA, J.; PETROV, D.; ŠINDELÁŘ, M.; KACZMARCZYK, V.; ŠÍR, M.: TA02010864V006; ALG řízení pohonu. Speltronic, s.r.o.. (prototyp)
Detail

BRADÁČ, Z.; KACZMARCZYK, V.; ŠPANIHEL, P.; ŠÍR, M.; PAZDERKA, J.; ŠINDELÁŘ, M.; PETROV, D.; ŠEDIVÁ, S.: TA02010864V005; TA02010864V005 - ALG řízení průtoku vzduchu. Speltronic. (funkční vzorek)
Detail

BRADÁČ, Z.; ŠEDIVÁ, B.; PETROV, D.; ŠINDELÁŘ, M.; PAZDERKA, J.; ŠÍR, M.; KACZMARCZYK, V.; ŠPANIHEL, P.: TA02010864V004; TA02010864V004 - HW řídicí jednotka motoru. Speltronic. (prototyp)
Detail

BRADÁČ, Z.; PAZDERKA, J.; PETROV, D.; ŠINDELÁŘ, M.; KACZMARCZYK, V.; ŠPANIHEL, P.: TA02010864V009; HW pracoviště kalibrace. Speltronic, s.r.o.. (funkční vzorek)
Detail