Detail projektu

Laboratoř pro návrh a prototypovou realizaci pokročilých elektronických systémů

Období řešení: 12.01.2010 — 31.12.2010

O projektu

Projekt si klade za cíl vybudování uceleného souboru pracovišť, s jehož pomocí bude možné zvládnout proces návrhu, výroby, osazení a oživení desek plošných spojů pro elektronická zařízení na úrovni odpovídající současným pokročilým číslicovým i analogovým systémům. Takto vzniklá laboratoř přinese v řadě povinných i volitelných předmětů široké možnosti realizace studentských návrhů, což se týká i výstupů v rámci bakalářských a diplomových projektů. Studenti takto získají při práci s moderními technologiemi neocenitelné zkušenosti a řadu nových dovedností, které lze jen obtížně sdělit na přednášce nebo během výuky formou měření či programování hotových, již navržených přípravků. Ostatně výroba těchto přípravků, často navržených studenty přímo pro konkrétní laboratorní úlohu, bude tímto projektem výrazně ulehčena. Navíc bude taková forma realizace desek plošných spojů výhodnější i z ekonomického hlediska.

 

 

Popis anglicky
The purpose of this project is to build up a set of tightly integrated workplaces focused on design, production, assembly and testing phase of printed circuit boards for advanced contemporary digital and analog systems. This laboratory will primarily open wide opportunities for practical implementation of various student's projects. Students will be able to make themselves acquainted with latest trands and, in the same time, to obtain many valuable practical experiences which might be difficult to get only through lectgures or measurement of already assembled devices. The other contribution may be recognized in the possibility to produce vairous demonstrators for laboratory assignments in-house. Moreover, such approach to printed circuit boards production will surely bring a significant economic advantages.

Klíčová slova
hardware, plošné spoje, elektronické systémy, externí adaptéry, laboratorní cvičení, přednáškové materiály

Klíčová slova anglicky
hardware, printed circuit boards, electronic systems, external adapters, laboratory assignments, lecturing materials

Označení

FR2789/2010/Aa

Originální jazyk

čeština

Řešitelé

Růžička Richard, doc. Ing., Ph.D., MBA
- hlavní řešitel (12.01.2010 - 31.12.2010)
Strnadel Josef, Ing., Ph.D.
- spoluřešitel (12.01.2010 - 31.12.2010)
Šimek Václav, Ing.
- spoluřešitel (12.01.2010 - 31.12.2010)

Útvary

Ústav počítačových systémů
- spolupříjemce (12.01.2010 - 31.12.2010)

Zdroje financování

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR - Fond rozvoje vysokých škol (FRVŠ)

- plně financující (2010-01-12 - 2010-12-31)