Detail projektu

Efektivnost vysokého podílu jemných příměsí v návrhu složení současných betonů v ČR

Období řešení: 01.01.2011 — 31.12.2011

O projektu

Projekt se zabývá ověřením charakteristických fyzikálně mechanických vlastností ztvrdlých betonů o různém složení využívající aktivní příměsi. Stěžejní výzkumná část je věnována pevnostnímu vývoji a modulům pružnosti betonu s ohledem na návrh složení betonů. Reálné moduly pružnosti budou porovnány s hodnotami uváděnými normou a stávajícím empirickými výpočtovými vztahy. Mimo tuto oblast budou na ztvrdlých betonech sledovány standardní charakteristiky, tj. pevnost v tlaku a pevnost v tahu za ohybu.

Označení

FAST-S-11-44

Originální jazyk

čeština

Řešitelé

Útvary

Ústav technologie stavebních hmot a dílců
- interní (01.01.2012 - 31.12.2012)
Fakulta stavební
- příjemce (01.01.2012 - 31.12.2012)

Zdroje financování

Vysoké učení technické v Brně - Vnitřní projekty VUT

- plně financující (2011-01-01 - 2011-12-31)

Výsledky

HELA, R.; KŘÍŽOVÁ, K. Verification of Rheological and Mechanical Properties of Green Concrete with Blended Limestone Cement. International Journal of Earth Sciences and Engineering, 2011, vol. 04, no. 06, p. 789-792. ISSN: 0974-5904.
Detail

KŘÍŽOVÁ, K.; HELA, R. Approach to Design of Composition of Current Concrete with Respect to Strength and Static Elasticity Modulus. World Academy of Science, Engineering and Technology, 2011, vol. 2011, no. 58, p. 265-267. ISSN: 2010-376X.
Detail

KŘÍŽOVÁ, K.; HELA, R.; PROCHÁZKA, D. Study of properties of High Performance Concrete with a focus on High Strength and Self Compacting Concrete. In Proceedings of the fib Congress - 7th European Congress on Concrete Engineering. 1. Hungary: 2011. p. 123-126. ISBN: 978-963-313-036-0.
Detail

KŘÍŽOVÁ, K.; HELA, R. Vliv pojivového systému betonu na mechanické vlastnosti tradičních betonů. In 19th Czech Concrete day/19. Betonářské dny 2012. Praha: ČBS Servis, s.r.o., 2012. s. 551-556. ISBN: 978-80-87158-32-6.
Detail

KŘÍŽOVÁ, K.; HELA, R.; HORÁK, O.; DORAZILOVÁ, I. Využití "Green" cementů ve stavebnictví. In 18. Betonářské dny - Sborník ke konferenci. Hradec Králové: ČBS Servis, s.r.o., 2011. s. 527-530. ISBN: 978-80-87158-30-2.
Detail

KŘÍŽOVÁ, K.; PROCHÁZKA, D. Statický modul pružnosti současných betonů - standardizované vs. reálné naměřené hodnoty. In Sborník anotací ke konferenci JUNIORSTAV 2012. Brno: VUT v Brně, FAST, 2012. s. 1-3. ISBN: 978-80-214-4393-8.
Detail

KŘÍŽOVÁ, K.; HELA, R. “Green Cement“ reducing of CO2 emissions in the cement industry – Eco friendly housing. Seoul, South Korea: KSPE and Springer 2011, 2011. p. 1-5.
Detail