Detail projektu

Syntéza, konsolidace a vlastnosti nanočásticových a nanostrukturních keramických materiálů

Období řešení: 01.01.2011 — 31.12.2013

O projektu

Projekt je zaměřen na syntézu keramických nanočástic, jejich konsolidaci a vytvarování do vrstevnatých a objemových polotovarů pomocí koloidních postupů a slinutí nanočásticových polotovarů do hutného stavu při zachován nanostrukturního charakteru keramiky. Struktura a vybrané vlastnosti připravených nanočásticových a nanostrukturních keramických materiálů budou hodnoceny podle zamýšleného využití materiálů v biologických, optických, elektrotechnických a energetických aplikacích a budou využity i jako zpětná vazba pro optimalizaci jejich přípravy.

Označení

FSI-S-11-13

Originální jazyk

čeština

Řešitelé

Útvary

Ústav materiálových věd a inženýrství
- interní (01.01.2012 - 31.12.2014)
Fakulta strojního inženýrství
- příjemce (01.01.2012 - 31.12.2014)

Zdroje financování

Vysoké učení technické v Brně - Vnitřní projekty VUT

- plně financující (2012-01-01 - 2014-12-31)

Výsledky

DE HAZAN, Y.; THANERT, M.; TRUNEC, M.; MIŠÁK, J. Robotic deposition of 3d nanocomposite and ceramic fiber architectures via UV curable colloidal inks. Journal of the European Ceramic Society, 2012, vol. 32, no. 6, p. 1187-1198. ISSN: 0955-2219.
Detail

CHLUP, Z.; HADRABA, H.; DRDLÍK, D.; MACA, K.; DLOUHÝ, I. Development of Internal Stresses in Alumina-Zirconia Laminates. Key Engineering Materials (print), 2012, vol. 507, no. 1, p. 221-226. ISSN: 1013-9826.
Detail