Detail projektu

Detekce počátku šíření únavových trhlin pomocí metody akustické emise a změny frekvence zatěžování

Období řešení: 01.01.2011 — 31.12.2011

Označení

FRVŠ 3070/2011 G1

Originální jazyk

čeština

Řešitelé

Gejdoš Pavel, Ing., Ph.D.
- hlavní řešitel (01.01.2011 - 31.12.2011)
Mazal Pavel, doc. Ing., CSc.
- spoluřešitel (01.01.2011 - 31.12.2011)
Vlašic František, Ing., Ph.D.
- spoluřešitel (01.01.2011 - 31.12.2011)

Útvary

ÚMVI-odbor strukturní a fázové analýzy
- příjemce (01.01.2011 - 31.12.2011)

Zdroje financování

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR - Fond rozvoje vysokých škol (FRVŠ)
- plně financující (2011-01-01 - 2011-12-31)