Detail projektu

Podpora vývoje způsobilých strojů

Období řešení: 01.01.2011 — 31.12.2013

O projektu

Řešený projekt je zaměřen na zvýšení kvality a konkurenceschopnosti výrobců obráběcích strojů (OS), snížení nákladů na vývoj a inovace. Řešitelem projektu je VUT v Brně, které ve spolupráci s ČVUT v Praze, SST a řadou významných výrobců OS, má za cíl zajištění tvorby poznatků pro průmyslovou výrobu a zajištění jejich rychlého a efektivního využívání pro další vývojovou činnost.Přínosem pro komerční sféru je praktická aplikace metodiky vývoje zahrnující pokročilé metodiky a technologie řízení a zabezpečování kvality (např. virtuální realita, metodiky MQD, QFD, FMEA apod.) vedoucí k vývoji vybraných prototypů způsobilých strojů participujících firem.Získané znalosti a zkušenosti budou zahrnuty do otevřeného informačního systému, který umožní jejich využití při vývoji, konstrukci, provozu, údržbě a likvidaci nových, pozměněných nebo zdokonalených strojních zařízení. Výsledky projektu dále poslouží nejen pro edukační proces na VUT v Brně a ČVUT v Praze, ale také odborné veřejnosti formou publikací.

Popis anglicky
The project focuses at improvement of quality and competitiveness of machine tool producers with simultaneous reduction of costs of machine development and operation.The project is carried out by BUT in cooperation with CTU in Prague, SST and three major producers of machine tools. These partners apply the advanced methods and technologies of quality assurance (e.g. immersion virtual reality; MQD, QFD and FMEA methods) throughout development of selected machine prototypes. This approach enhances full satisfactoriness of the developed machines and application of innovations, simultaneously solving safety, reliability, quality, effectiveness and eco-friendliness of the developed machines.The obtained knowledge and experiences will be incorporated into a simple information system that will ensure their use in further development of machines.Furthermore, the projects results will be employed in education of young designers as well as in publication activities aimed at expert public.

Klíčová slova
způsobilost; analýza rizik; MQD; FMEA; FTA; ekodesign; metodika; konkurenceschopnost; vývoj; inovace; spolehlivost; bezpečnost,

Klíčová slova anglicky
competence, risk analysis, MQD, QFD, FMEA methots, methodics, competitive advantage, progression, innovation, credibility, safety

Označení

FR-TI3/780

Originální jazyk

čeština

Řešitelé

Blecha Petr, doc. Ing., Ph.D. - hlavní řešitel

Útvary

Ústav výrobních strojů, systémů a robotiky
- příjemce (01.01.2011 - 31.12.2013)
Fakulta strojní
- spolupříjemce (01.01.2011 - 31.12.2013)
Svaz strojírenské technologie, zájmové sdružení
- spolupříjemce (01.01.2011 - 31.12.2013)
TOS Kuřim-OS, a.s.
- spolupříjemce (01.01.2011 - 31.12.2013)
TOS VARNSDORF a.s.
- spolupříjemce (01.01.2011 - 31.12.2013)
TOSHULIN, a.s.
- spolupříjemce (01.01.2011 - 31.12.2013)

Zdroje financování

Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR - TIP

- částečně financující (2011-01-01 - 2013-12-31)

Výsledky

BLECHA, P.; BLECHA, R.; BRADÁČ, F. Integration of Risk Management into the Machinery Design Process. In Mechatronics Recent Technological and Scientific Advances. Varšava: Springer-Verlag Berlin Heidelberg, 2011. p. 473-482. ISBN: 978-3-642-23243-5.
Detail

BLECHA, P. Proces konstrukce nového bezpečného obráběcího stroje. In Konstrukce CNC obráběcích strojů III. MM speciál. Praha: MM publishing, s.r.o., 2014. s. 66-90. ISBN: 978-80-260-6780-1.
Detail

NOVOTNÝ, L.; DOBŘICKÝ, J. Value analysis used in machine tool development process. MM Science Journal, 2012, vol. 2012, no. special issue, p. 1-6. ISSN: 1805-0476.
Detail

ISKANDIROVA, M.; BLECHA, P. Srovnání požadavků EU a Ruské federace na bezpečnost strojních zařízení. Journal of Safety Research and Applications (JOSRA), 2013, roč. 2013, č. 2, s. 1-10. ISSN: 1803-3687.
Detail

BLECHA, P.; NOVOTNÝ, L.; BLECHA, R. Fully Satisfying Machine Tools Development Process. MM Science Journal, 2012, vol. 2012, no. special issue, p. 1-6. ISSN: 1805-0476.
Detail

BLECHA, P.; BLECHA, R.; BRADÁČ, F. Posouzení funkční bezpečnosti horizontálního obráběcího centra FUEQ 125 WR/5; č. Z-13-014. Brno: VUT v Brně, 2014.
Detail

BLECHA, P.; BLECHA, R.; BRADÁČ, F. Posouzení funkční bezpečnosti vertikálního obráběcího centra FRUFQ 400A – VR/A20; č. Z-13-013. Brno: VUT v Brně, 2013.
Detail

BLECHA, P.; BLECHA, R.; BRADÁČ, F.; KOTEK, L. Analýza rizik a bezpečnosti obráběcího centra FUEQ 125 WR/5; č Z-13-012. Brno: VUT v Brně, 2013.
Detail

BLECHA, P.; BLECHA, R.; BRADÁČ, F.; KOTEK, L.; TABAS, M. Posouzení požadavků na elektrický rozvaděč určený pro vybrané obráběcí stroje; č. Z-11-002. Brno: VUT v Brně, 2011.
Detail

BLECHA, P.; BLECHA, R.; BRADÁČ, F.; KOTEK, L.; TABAS, M. Identifikace požadavků na bezpečnost a předběžná analýza rizik soustružnických center; č. Z-11-003. Brno: VUT v Brně, 2011.
Detail

BLECHA, P.; BLECHA, R.; BRADÁČ, F.; KOTEK, L.; TABAS, M. Identifikace požadavků na bezpečnost a předběžná analýza rizik obráběcích center; č. Z-11-004. Brno: VUT v Brně, 2014.
Detail

BLECHA, P.; BLECHA, R.; BRADÁČ, F.; KOTEK, L.; TABAS, M. Identifikace požadavků na bezpečnost a předběžná analýza rizik frézovacích a vyvrtávacích strojů; č. Z-11-005. Brno: VUT v Brně, 2011.
Detail

BLECHA, P.; BLECHA, R.; BRADÁČ, F. Posouzení požadavků na funkční bezpečnost obráběcího stroje; č. Z-11-006. Brno: VUT v Brně, 2011.
Detail

BLECHA, P.; BLECHA, R.; BRADÁČ, F.; VAŠEK, L. Návrh koncepce informačního systému; č. Z-11-007. Brno: VUT v Brně, 2011.
Detail

Identifikace požadavků kladených na stroj, č. V-11-098. Praha: ČVUT v Praze, 2011.
Detail

BLECHA, P.; BLECHA, R.; BRADÁČ, F. Analýza rizik a bezpečnosti svislého soustružnického centra BASICTURN; č. Z-12-010. Brno: VUT v Brně, 2012.
Detail

BLECHA, P.; BLECHA, R.; BRADÁČ, F. Analýza rizik a bezpečnosti obráběcího centra FRUFQ s otočným stolem; č. Z-12-011. Brno: VUT v Brně, 2012.
Detail

BLECHA, P.; BLECHA, R.; BRADÁČ, F. Analýza rizik a bezpečnosti vodorovného vyvrtávacího a frézovacího stroje WHQ; č. Z-12-012. Brno: VUT v Brně, 2012.
Detail

BLECHA, P.; BLECHA, R.; BRADÁČ, F. Analýza rizik a bezpečnosti obráběcího centra FUEQ; č. Z-12-013. Brno: VUT v Brně, 2012.
Detail

HOLUB, M.; BRADÁČ, F.; BLECHA, P. Analýza možností zvýšení spolehlivosti najetí do požadované polohy lineární osy stroje; č. Z-12-014. Brno: VUT v Brně, 2012.
Detail

NOVOTNÝ, T.; BLECHA, P.; TŮMA, J. Transformace CAD modelů strojů na data pro imerzní virtuální realitu a jejich verifikace; č. Z-12-015. Brno: VUT v Brně, 2012.
Detail

BLECHA, P.; BLECHA, R.; BRADÁČ, F. Posouzení spolehlivosti vybraných obvodů funkční bezpečnosti vertikálního obráběcího centra FRUFQ 400A; č. Z-12-016. Brno: VUT v Brně, 2012.
Detail

BLECHA, P.; BLECHA, R.; BRADÁČ, F. Posouzení spolehlivosti vybraných obvodů funkční bezpečnosti svislého soustružnického centra BASICTURN 1250 C-M; č. Z-12-017. Brno: VUT v Brně, 2012.
Detail

BLECHA, P.; BLECHA, R.; BRADÁČ, F. Posouzení spolehlivosti vybraných obvodů funkční bezpečnosti vodorovného frézovacího a vyvrtávacího stroje WHN 13 MC; č. Z-12-018. Brno: VUT v Brně, 2012.
Detail

BLECHA, P.; BLECHA, R.; BRADÁČ, F. Posouzení spolehlivosti vybraných obvodů funkční bezpečnosti horizontálního obráběcího centra FUEQ 125 WR; č. Z-12-019. Brno: VUT v Brně, 2012.
Detail

BLECHA, P.; BLECHA, R.; BRADÁČ, F.; KOTEK, L. FMEA/FMECA analýza zvýšení spolehlivosti realizace vybraných procesů bezpečnostních funkcí stroje; č. Z-12-020. Brno: VUT v Brně, 2014.
Detail

VAŠEK, L.; BLECHA, P.; BLECHA, R.; BRADÁČ, F. Aplikace RIAN pro podporu analýzy rizik u výrobních strojů; č. Z-12-021. Brno: VUT v Brně, 2012.
Detail

KOVÁŘ, J.; BRADÁČ, F.; BLECHA, P. Technologické řešení informačního systému; č. Z-12-022. Brno: VUT v Brně, 2012.
Detail

BLECHA, P.; BLECHA, R.; BRADÁČ, F.; KOTEK, L. Analýza rizik a bezpečnosti svislého soustružnického centra BASICTURN 1250 C-M; č. Z-13-001. Brno: VUT v Brně, 2013.
Detail

BLECHA, P.; BLECHA, R.; BRADÁČ, F.; KOTEK, L. Posouzení funkční bezpečnosti svislého soustružnického centra BASICTURN 1250 C-M; č. Z-13-002. Brno: VUT v Brně, 2013.
Detail

BLECHA, P.; BLECHA, R.; BRADÁČ, F.; KOTEK, L. Analýza rizik a bezpečnosti obráběcího centra vodorovného frézovacího a vyvrtávacího stroje WHN 13 CNC; č. Z-13-003. Brno: VUT v Brně, 2013.
Detail

BLECHA, P.; BRADÁČ, F.; BLECHA, R.; KOTEK, L. Posouzení funkční bezpečnosti obráběcího centra vodorovného frézovacího a vyvrtávacího stroje WHN 13 CNC; č. Z-13-004. Brno: VUT v Brně, 2013.
Detail

HOLUB, M.; BLECHA, P.; BRADÁČ, F.; KNOBLOCH, J.; VETIŠKA, J. Zpráva z verifikace prototypů; č. Z-13-005. Brno: VUT v Brně, 2013.
Detail

BLECHA, P.; BLECHA, R.; BRADÁČ, F. Analýza rizik a bezpečnosti otočných stolů CES 20 a CES 40; č. Z-13-007. Brno: VUT v Brně, 2013.
Detail

KOTEK, L.; TABAS, M.; BLECHA, P. Průvodce k systémovému použití technických norem k zajištění bezpečnosti strojních zařízení; č. Z-13-008. Brno: VUT v Brně, 2013.
Detail

BLECHA, P.; BLECHA, R.; BRADÁČ, F.; KOTEK, L. Analýza rizik a bezpečnosti obráběcího centra FRUFQ 400A – VR/A20; č Z-13-011. Brno: VUT v Brně, 2013.
Detail

BLECHA, P.; VAŠEK, L.; BLECHA, R.; BRADÁČ, F.; VYROUBAL, J.: RIAN; Programový nástroj pro podporu analýzy rizik – RIAN. Ústav výrobních strojů, systémů a robotiky, FSI VUT v Brně Technická 2, Brno. URL: http://jis.uvssr.fme.vutbr.cz/. (software)
Detail

BLECHA, P.; BLECHA, R.; BRADÁČ, F.; HOLUB, M.; SOBOLA, J.: CES 40; Prototyp strojního zařízení Otočný stůl CES 40. TOS KUŘIM – OS, a.s. Štefánikova 110/41, 602 00 Brno. URL: http://www.tos-kurim.cz. (prototyp)
Detail

BLECHA, P.; BLECHA, R.; BRADÁČ, F.; HOLUB, M.; MAREK, J.: BASICTURN 1250 C-M; Prototyp strojního zařízení BASICTURN 1250 C-M. TOSHULIN, a.s. Wolkerova 845, 768 24 Hulín. URL: http://www.toshulin.cz. (prototyp)
Detail

BLECHA, P.; BLECHA, R.; BRADÁČ, F.; HOLUB, M.; KOZLOK, T.: WHN 13 CNC; Prototyp strojního zařízení WHN 13 CNC. TOS VARNSDORF, a.s. Říční 1774 407 47 Varnsdorf. URL: http://www.tosvarnsdorf.cz. (prototyp)
Detail