Detail projektu

Studium odolnosti ultra lehkých betonů vůči agresivním vlivům prostředí

Období řešení: 01.01.2010 — 31.12.2010

O projektu

Cílem projektu bude po uplynutí expozice v agresivním prostředí, tvořené zejména plynným CO2, plynným SO2 a kapalným roztokem NaCl, zjistit míru degradace a porušení na exponovaných vzorcích. Zkoumaný soubor vzorků bude tvořen ultra lehkým betonem, ve kterém bude jako plnivo použito lehké kamenivo na bázi expandovaného jílu Liapor.

Označení

FAST-J-10-85

Originální jazyk

čeština

Řešitelé

Stavinoha Roman, Ing. - hlavní řešitel
Hela Rudolf, prof. Ing., CSc. - spoluřešitel

Útvary

Ústav technologie stavebních hmot a dílců
- interní (01.01.2010 - 31.12.2010)
Fakulta stavební
- příjemce (01.01.2010 - 31.12.2010)

Zdroje financování

Vysoké učení technické v Brně - Vnitřní projekty VUT

- plně financující (2010-01-01 - 2010-12-31)