Detail projektu

Optimalizace parametrů prostorového modelu podzákladí pro vyčíslení dynamické odezvy základové konstrukce stroje

Období řešení: 01.01.2010 — 31.12.2010

O projektu

Dynamická odezva základové konstrukce stroje je silně ovlivněna interakcí s podzákladím, je tedy nezbytně nutné vytvořit výpočtový model konstrukce včetně oblasti podzákladí. Prostorový model podzákladí však klade značné nároky na výpočetní čas a objem dat. Cílem studie je najít takové parametry (velikost, tvar, stupeň diskretizace a typ okrajové podmínky) 3D modelu podzákladí, které nebudou klást značné nároky na časové a kapacitní možností současné výpočetní techniky a které nebudou významně ovlivňovat výsledky řešené úlohy.

Označení

FAST-J-10-29

Originální jazyk

čeština

Řešitelé

Útvary

Ústav stavební mechaniky
- interní (01.01.2010 - 31.12.2010)
Fakulta stavební
- příjemce (01.01.2010 - 31.12.2010)

Zdroje financování

Vysoké učení technické v Brně - Vnitřní projekty VUT

- plně financující (2010-01-01 - 2010-12-31)

Výsledky

MARTINÁSEK, J. Numerická analýza vlivu parametrů MKP modelu podzákladí na modální charakteristiky systéhu podzákladí-konstrukce. Konstrukce, 2011, roč. 2011, č. 6, s. 13-16. ISSN: 1213-8762.
Detail

MARTINÁSEK, J.; MARTINÁSEK, Z. Numerická analýza vlivu parametrů modelu podzákladí na modální charakteristiky systému podzákladí-konstrukce. Numerická analýza vlivu parametrů modelu podzákladí na modální charakteristiky systému podzákladí-konstrukce. Numerická analýza vlivu parametrů modelu podzákladí na modální charakteristiky systému podzákladí-konstrukce. In Juniorstav 2012. Brno, Česká republika: 2012. s. 1-11. ISBN: 978-80-214-4393-8.
Detail

MARTINÁSEK, J. Numerická analýza vlivu parametrů modelu podzákladí na dynamickou odezvu osamělé desky v interakci s podzákladím. In Juniorstav 2013. Brno, Česká republika: 2013. s. 1-11. ISBN: 978-80-214-4669-4.
Detail

MARTINÁSEK, J. Numerická analýza vlivu parametrů modelu podzákladí na dynamickou odezvu osamělé piloty v interakci s podzákladím. In Juniorstav 2013. Brno, Česká republika: 2013. s. 1-7. ISBN: 978-80-214-4669-4.
Detail

MARTINÁSEK, J.; MARTINÁSEK, Z. Vytváření prostorového modelu podzákladí v systému ANSYS s využitím programovacího jazyka APDL. In Juniorstav 2012. Brno, Česká republika: 2012. s. 1-6. ISBN: 978-80-214-4393-8.
Detail