Detail projektu

Inteligentní servopohony jako mechatronické systémy

Období řešení: 01.01.1994 — 31.12.1996

Označení

GA102/94/1840

Originální jazyk

čeština

Řešitelé

Ondrůšek Čestmír, doc. Ing., CSc.
- hlavní řešitel (01.01.1994 - nezadáno)

Útvary

Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií
- příjemce (01.01.1994 - 31.12.1996)

Zdroje financování

Grantová agentura České republiky - Standardní projekty
- plně financující

Výsledky

Sběrací ústrojí elektrického stroje. 279121, patent. Patentový úřad, Praha
Detail

Zařízeni pro diagnostiku povrchu komutatoru elektrických strojů. PV6778, patent. Patentový úřad, Praha
Detail

Cejchovací zařizení zejména pro měření charakteristiky snimaci sondy. PV6408, patent. Patentový úřad, Praha
Detail