Detail projektu

Zavedení nového předmětu: Využitelnost okolní energie pro mechatronické aplikace

Období řešení: 01.01.2010 — 31.12.2010

Označení

FRVŠ 2526/2010 F1b

Originální jazyk

čeština

Řešitelé

Hadaš Zdeněk, doc. Ing., Ph.D.
- hlavní řešitel (01.01.2010 - 31.12.2010)
Singule Vladislav, doc. Ing., CSc.
- spoluřešitel (01.01.2010 - 31.12.2010)

Útvary

Ústav mechaniky těles, mechatroniky a biomechaniky
- příjemce (01.01.2010 - 31.12.2010)

Zdroje financování

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR - Fond rozvoje vysokých škol (FRVŠ)
- plně financující (2010-01-01 - 2010-12-31)