Detail projektu

Redesign řady vysokonapěťových synchronních generátorů velkých výkonů

Období řešení: 01.01.2011 — 31.12.2013

Označení

FR-TI3/457

Originální jazyk

čeština

Řešitelé

Ondrůšek Čestmír, doc. Ing., CSc.
- hlavní řešitel (03.01.2011 - nezadáno)

Útvary

Ústav výkonové elektrotechniky a elektroniky
- příjemce (03.01.2011 - nezadáno)

Zdroje financování

Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR - TIP
- plně financující (2011-01-03 - nezadáno)

Výsledky

MICHAILIDIS, P. MAGNETIC ANALYSIS OF THE SYNCHRONOUS MACHINE AND THE SUPPORTING STRUCTURE. In Proceedings of the 17th conference STUDENT EEICT 2011 Volume 3. Náměstí Republiky 15, 614 00, Brno: NOVPRESS s.r.o., 2011. p. 284-288. ISBN: 978-80-214-4273-3.
Detail

MICHAILIDIS, P. Short Circuit Current in the Loaded Synchronous Machine. In XI. Interantional Conference on Low Voltage Electrical Machines - LVEM2011. Brno: VUT v Brně, 2011. p. 1-4. ISBN: 978-80-214-4362-4.
Detail

MICHAILIDIS, P.; ONDRŮŠEK, Č. The Connection to the Electrical Grid of the Synchronous Generator. In XII. International Conference on Low Voltage Electrical Machines 2012. Brno: 2012. s. 1-4. ISBN: 978-80-214-4602-1.
Detail

MICHAILIDIS, P.; KURFÜRST, J.; ONDRŮŠEK, Č.; CHOCHOLÁČ, J. Preparation oh the FEM Model in Order to the Synchronous Generator Optimization. In XII. International Conference on Low Voltage Electrical Machines 2012. Brno: 2012. s. 1-4. ISBN: 978-80-214-4602-1.
Detail

VETIŠKA, V.; ONDRŮŠEK, Č.; HOUŠKA, P.; HUZLÍK, R.; VETIŠKA, J.: Datalogger DS2; Měření teploty rotoru synchronního generátoru. Laboratoř elektrických strojů UVEE FEKT VUT v Brně. URL: http://www.uvee.feec.vutbr.cz/fvzorky. (funkční vzorek)
Detail

VETIŠKA, V.; PATOČKA, M.; HOUŠKA, P.; ONDRŮŠEK, Č.; HUZLÍK, R.; VETIŠKA, J.: Datalogger DS3; Měření proudu v budícím vinutí synchronního generátoru. Laboratoř elektrických strojů UVEE FEKT VUT v Brně. URL: http://www.uvee.feec.vutbr.cz/fvzorky. (funkční vzorek)
Detail

VETIŠKA, V.; VETIŠKA, J.; ONDRŮŠEK, Č.; HUZLÍK, R.: DS4; Měření teploty a proudu na rotoru synchronního stroje. Laboratoř elektrických strojů UVEE FEKT VUT v Brně. URL: http://www.uvee.feec.vutbr.cz/fvzorky. (funkční vzorek)
Detail