Detail projektu

Zavedení počítačových cvičení v předmětu Signály a soustavy

Období řešení: 01.01.2011 — 31.12.2011

O projektu

Navržený projekt je zaměřen na vytvoření nových počítačových cvičení v povinném předmětu Signály a soustavy včetně výukové dokumentace a jejich zavedení do výuky v bakalářském studiu na Fakultě elektrotechniky a komunikačních technologií Vysokého učení technického (FEKT VUT) v Brně. Součástí projektu je rovněž vytvoření souboru ukázkových řešení prakticky orientovaných příkladů na zpracování reálných signálů.

Popis anglicky
The proposed project is oriented to creation of new computer exercises for teaching of the course Signals and systems in bachelor study at the Faculty of electrical engineering and communication, Brno University of Technology.

Klíčová slova
počítačová cvičení, výuka signálů

Klíčová slova anglicky
computer exercises, teaching of signals

Označení

2439/F1

Originální jazyk

čeština

Řešitelé

Sigmund Milan, prof. Ing., CSc.
- hlavní řešitel (01.01.2011 - nezadáno)

Útvary

Ústav radioelektroniky
- příjemce (01.01.2011 - nezadáno)

Zdroje financování

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR - Fond rozvoje vysokých škol (FRVŠ)
- plně financující (2011-01-01 - 2011-12-31)