Detail projektu

Inovace laboratorní výuky analogových obvodů

Období řešení: 01.01.2011 — 31.12.2011

O projektu

Projekt obsahově i metodicky inovuje laboratorní cvičení z analogových obvodů s důrazem na souvislost mezi počítačovým a laboratorním cvičením a na samostatnou experimentální činnost studentů .

Popis anglicky
The project deals with innovation of laboratory exercises of analog circuits. It introduces new laboratory tasks and supports individual experimental activities of the students.

Klíčová slova
Laboratorní výuka, analogové obvody, inovace.

Klíčová slova anglicky
Education, analog circuits, laboratory experiments, innovation.

Označení

1679/F1

Originální jazyk

čeština

Řešitelé

Jakubová Ivana, Ing.
- hlavní řešitel (01.01.2011 - nezadáno)
Brančík Lubomír, prof. Ing., CSc.
- spoluřešitel (01.01.2011 - nezadáno)

Útvary

Ústav radioelektroniky
- příjemce (01.01.2011 - nezadáno)

Zdroje financování

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR - Fond rozvoje vysokých škol (FRVŠ)
- plně financující (2011-01-01 - nezadáno)