Detail projektu

Inovace laboratorní výuky předmětu Signály a soustavy

Období řešení: 01.01.2011 — 31.12.2011

O projektu

Hlavním cílem projektu je inovace laboratorní výuky předmětu Signály a soustavy oboru Elektronika a sdělovací technika bakalářského studijního programu Elektrotechnika, elektronika, komunikační a řídicí technika akreditovaného na Fakultě elektrotechniky a komunikačních technologií Vysokého učení technického v Brně. Změna spočívá v zavedení nových praktických úloh, které by umožnily zvlášť názornými postupy s využitím soudobé měřicí a výpočetní techniky studovat látku, která v daném předmětu činí studentům značné potíže, a to jsou souvislosti mezi signálem a jeho spektrální reprezentací. Originálním prvkem projektu je využití univerzálních akvizičních jednotek HandyScope, které pro účely laboratorního měření nahradí velmi drahé spektrální analyzátory. S ohledem na rostoucí význam distančních forem vzdělávání bude navíc vhodné zpřístupnit veškeré výukové materiály, vytvořené pomůcky a software studentům prostřednictvím fakultní počítačové sítě.

Klíčová slova
signály, systémy, spektrum

Klíčová slova anglicky
signals, systems, spectrum

Označení

2631/F1

Originální jazyk

čeština

Řešitelé

Biolková Viera, Ing.
- hlavní řešitel (01.01.2010 - nezadáno)

Útvary

Ústav radioelektroniky
- příjemce (01.01.2010 - nezadáno)

Zdroje financování

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR - Fond rozvoje vysokých škol (FRVŠ)
- plně financující (2010-01-01 - nezadáno)