Detail projektu

Model portálového překladače

Období řešení: 01.01.2011 — 31.12.2011

O projektu

Projekt je návrh na zkvalitnění výuky v předmětu "Průmyslové automaty" spočívající v realizaci dvou kusů portálového překladače. Tento předmět má za úkol připravit studenty bakalářského studijního oboru "Kybernetika, automatizace a měření" pro jejich projektantkou a programátorskou praxi v oblasti průmyslových komunikací a automatizace. Předmět si klade za cíl přiblížit laboratorní výuku co nejvíce skutečným požadavkům praxe.

Klíčová slova
portálový jeřáb, průmyslové automaty, AS-interface

Označení

315/G1

Originální jazyk

čeština

Řešitelé

Šír Michal, Ing.
- hlavní řešitel (01.01.2011 - nezadáno)
Pohl Jan, Ing., Ph.D.
- spoluřešitel (01.01.2011 - nezadáno)
Štohl Radek, Ing., Ph.D.
- spoluřešitel (01.01.2011 - nezadáno)

Útvary

Ústav automatizace a měřicí techniky
- příjemce (03.01.2011 - nezadáno)

Zdroje financování

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR - Fond rozvoje vysokých škol (FRVŠ)

- plně financující (2011-01-03 - 2010-12-31)