Detail projektu

Mobilita studentů na FA VUT v Brně

Období řešení: 01.01.2007 — 31.12.2007

Označení

BC MŠMT 258/2007

Originální jazyk

čeština

Řešitelé

Palacký Jiří, doc. Ing. arch., Ph.D.
- hlavní řešitel (01.01.2007 - 31.12.2007)

Útvary

Ústav teorie architektury
- příjemce (01.01.2007 - 31.12.2007)

Zdroje financování

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR - Rozvojové programy MŠMT
- plně financující (2007-01-01 - 2007-12-31)