Detail projektu

Podpora profesorských a habilitačních řízení na FA VUT v Brně

Období řešení: 01.01.2008 — 31.12.2008

Označení

BC MŠMT 253/2a/2008

Originální jazyk

čeština

Řešitelé

Urbášková Hana, prof. Ing. arch., Ph.D.
- hlavní řešitel (01.01.2008 - 31.12.2008)

Útvary

Ústav navrhování V.
- příjemce (01.01.2008 - 31.12.2008)

Zdroje financování

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR - Rozvojové programy MŠMT
- plně financující (2008-01-01 - 2008-12-31)