Detail projektu

Výzkum a modelování pokročilých metod hodnocení kvality obrazové informace

Období řešení: 01.01.2010 — 31.12.2014

O projektu

Návrh projektu je zaměřen na výzkum a modelování hodnocení kvality obrazu v technických obrazových systémech, kde je rozhodujícím hodnotitelem pozorovatel. Záměrem projektu je příprava modelů a prostředků vhodných pro perceptuální optimalizaci těchto systémů. Náplň projektu zahrnuje vytvoření databáze typických zkreslení obrazové informace v systémech snímání, přenosu, reprodukce, záznamu a zpracování obrazové informace. Pozornost bude věnována i analýze a modelování vlivů současných i přicházejících metod kódování a přenosu videa na kvalitu obrazu nebo idea. Kriteria kvality obrazu budou testována a modelována včetně optimalizace a definována s ohledem na hodnocení celkové funkce systému s důrazem na QoE (Quality of Experience). Získané znalosti a závislosti budou zpracovány ve formě vhodné pro perceptuální optimalizaci. Projekt bude řešen v návaznosti na aktivity skupiny VQEG a připravovaného projektu COST, který se týká Quality of Experience (QoE).

Popis anglicky
The proposed project is targeted to the research and modeling of image quality assessment in technical image systems where a human observer is a final evaluator. The aim is a formulation of models and means suitable for perceptual optimization of these systems. The project content includes a database creation of typical image distortions and artifacts in systems for sensing, transmission, reproduction, retrieving and processing of image information. Attention will be also paid to the analysis and modeling of the impacts of current and emerging video coding and transmission tools on the subjective image/video quality. The image quality criteria will be tested and modeled including optimization and defined for automated evaluation of the overall system performance with emphasis on QoE (Quality of Experience). Acquired knowledge and dependencies will be prepared in a form uitable for perceptual optimization. The project will be solved in a close relation to the VQEG activities and COST project under preparation.

Klíčová slova
kvalita obrazu, Quality of Experience, metriky kvality obrazu

Klíčová slova anglicky
Image quality, Quality of Experience, image quality metrics

Označení

GAP102/10/1320

Originální jazyk

čeština

Řešitelé

Útvary

Ústav radioelektroniky
- příjemce (01.01.2010 - 31.12.2014)

Zdroje financování

Grantová agentura České republiky - Standardní projekty

- plně financující (2010-01-01 - 2014-12-31)

Výsledky

POLÁK, L.; KRATOCHVÍL, T. MATLAB Simulation of DVB-H Transmission under Different Transmission Conditions. In Technical Computing Bratislava 2010. Bratislava: RT Systems, s.r.o., 2010. p. 81-87. ISBN: 978-80-970519-0-7.
Detail

POLÁK, L.; KRATOCHVÍL, T. MATLAB Simulation of DVB-H Transmission under Different Transmission Conditions. In Technical Computing Bratislava 2010. Bratislava: RT Systems, s.r.o., 2010. p. 81-87. ISBN: 978-80-970519-0-7.
Detail

KRATOCHVÍL, T.; ŘÍČNÝ, V.; SLANINA, M. Modulator Imperfections and I/Q Errors Influence on the DVB-T Signal. In Proceedings of 20th International Conference Radioelektronika 2010. Brno, Česká republika: Vysoké učení technické v Brně, 2010. p. 43-46. ISBN: 978-1-4244-6319-0.
Detail

KRATOCHVÍL, T.; ŘÍČNÝ, V.; SLANINA, M. Modulator Imperfections and I/Q Errors Influence on the DVB-T Signal. In Proceedings of 20th International Conference Radioelektronika 2010. Brno, Česká republika: Vysoké učení technické v Brně, 2010. p. 43-46. ISBN: 978-1-4244-6319-0.
Detail

SLANINA, M.; ŘÍČNÝ, V.; KRATOCHVÍL, T. Robustness of Compressed High Definition Video to Transmission Packet Loss. In Proceedings ELMAR-2010. Zagreb: University of Zagreb, 2010. p. 151-154. ISBN: 978-953-7044-11-4.
Detail

SLANINA, M.; ŘÍČNÝ, V.; KRATOCHVÍL, T. Robustness of Compressed High Definition Video to Transmission Packet Loss. In Proceedings ELMAR-2010. Zagreb: University of Zagreb, 2010. p. 151-154. ISBN: 978-953-7044-11-4.
Detail

ŘÍČNÝ, V.; KRATOCHVÍL, T.; SLANINA, M. Attainable Dynamic Range of CCD Image Sensors. In Proceedings of the 52nd International Symposium ELMAR 2010, Zadar (Slovenia). Zadar (Slovenia): ITG Zagreb, 2010. p. 47-49. ISBN: 978-953-7044-11-4.
Detail

ŘÍČNÝ, V.; KRATOCHVÍL, T.; SLANINA, M. Attainable Dynamic Range of CCD Image Sensors. In Proceedings of the 52nd International Symposium ELMAR 2010, Zadar (Slovenia). Zadar (Slovenia): ITG Zagreb, 2010. p. 47-49. ISBN: 978-953-7044-11-4.
Detail

KRATOCHVÍL, T.; SLANINA, M.; ŘÍČNÝ, V. DVB-T Modulator Imperfections Evaluation and Measurement. In Proceedings of the International Conference on Signal Processing and Multimedia Applications SIGMAP 2010. Athens, Greece: SciTePress-Science and Technology Publications, 2010. p. 50-54. ISBN: 978-989-8425-19-5.
Detail

KRATOCHVÍL, T.; SLANINA, M.; ŘÍČNÝ, V. DVB-T Modulator Imperfections Evaluation and Measurement. In Proceedings of the International Conference on Signal Processing and Multimedia Applications SIGMAP 2010. Athens, Greece: SciTePress-Science and Technology Publications, 2010. p. 50-54. ISBN: 978-989-8425-19-5.
Detail

ŘÍČNÝ, V. Antikolisní mikrovlnné systémy v automobilu. In Sborník 32. semináře Ústřední odborné skupiny Mikrovlnná technika České elektrotechnické společnosti. 2010. Praha: UOS MT, 2010. s. 24-27. ISBN: 978-80-02-02235-0.
Detail

ŘÍČNÝ, V. Antikolisní mikrovlnné systémy v automobilu. In Sborník 32. semináře Ústřední odborné skupiny Mikrovlnná technika České elektrotechnické společnosti. 2010. Praha: UOS MT, 2010. s. 24-27. ISBN: 978-80-02-02235-0.
Detail

POLÁK, L.; KRATOCHVÍL, T. Simulation of DVB-H Transmission in Gaussian and Fading Channels. In Proceedings ELMAR-2010. Zadar, Croatia: ITG, Zagreb, 2010. p. 231-234. ISBN: 978-953-7044-11-4.
Detail

POLÁK, L.; KRATOCHVÍL, T. Simulation of DVB-H Transmission in Gaussian and Fading Channels. In Proceedings ELMAR-2010. Zadar, Croatia: ITG, Zagreb, 2010. p. 231-234. ISBN: 978-953-7044-11-4.
Detail

POLÁK, L.; KRATOCHVÍL, T. Transmission of the DVB-H in Mobile TV Mode over Fading Channels. In The 33rd International Conference on Telecommunication and Signal Processing - TSP 2010. Baden near Vienna, Austria: Vysoké učení technické, 2010. p. 377-381. ISBN: 978-963-88981-0-4.
Detail

POLÁK, L.; KRATOCHVÍL, T. Transmission of the DVB-H in Mobile TV Mode over Fading Channels. In The 33rd International Conference on Telecommunication and Signal Processing - TSP 2010. Baden near Vienna, Austria: Vysoké učení technické, 2010. p. 377-381. ISBN: 978-963-88981-0-4.
Detail

POLÁK, L. DVB-H TV Broadcasting in Fading Transmission Channels. In Sborník příspěvků semináře k řešení projektu GD102/08/H027. Brno: Vysoké učení technické v Brně, 2010. p. 50-53. ISBN: 978-80-214-4190-3.
Detail

POLÁK, L. DVB-H TV Broadcasting in Fading Transmission Channels. In Sborník příspěvků semináře k řešení projektu GD102/08/H027. Brno: Vysoké učení technické v Brně, 2010. p. 50-53. ISBN: 978-80-214-4190-3.
Detail

KALLER, O.; BOLEČEK, L.; KRATOCHVÍL, T. Profilometry scaning for correction of 3D images depth map estimation. In Proceedings of the 53rd International Symposium ELMAR-2011. Zadar, Croatia: ITG, Zagreb, 2011. p. 119-122. ISBN: 978-953-7044-12-1.
Detail

POLÁK, L.; KRATOCHVÍL, T. DVB-SH-A Transmission in Gaussian and Mobile Fading Channels. In Proceedings of the 53rd International Symposium ELMAR-2011. ITG, Zagreb. Zadar, Croatia: ITG, Zagreb, 2011. p. 265-268. ISBN: 978-953-7044-12-1.
Detail

POLÁK, L. Forward Error Correction of the Standard DVB-SH and its Simulation in Matlab. In Proceedings of the 17th Conference Student EEICT 2011. Volume 3. Brno: Vysoké učení technické v Brně, 2011. p. 61-65. ISBN: 978-80-214-4273-3.
Detail

POLÁK, L. Forward Error Correction of the Standard DVB-SH and its Simulation in Matlab. In Proceedings of the 17th Conference Student EEICT 2011. Volume 3. Brno: Vysoké učení technické v Brně, 2011. p. 61-65. ISBN: 978-80-214-4273-3.
Detail

POLÁK, L.; KRATOCHVÍL, T. DVB-SH Digital Television Transmission and its Simulation in MATLAB. In In Proceedings of the 21st International Conference Radioelektronika 2011. Brno: Vysoké učení technické v Brně, 2011. p. 75-78. ISBN: 978-1-61284-322-3.
Detail

KALLER, O.; KRATOCHVÍL, T. Hyper stereo base cameras setting for widescreen long distance target shooting application. In Proceedings of the 21st International Conference Radioelektronika 2011. Brno: Vysoké učení technické v Brně, 2011. p. 379-382. ISBN: 978-1-61284-322-3.
Detail

KALLER, O. Influence of stereoscopical camera settings on depth map estimation. In Student EEICT Proceedings of the 17th conference. Brno: 2011. p. 108-112. ISBN: 978-80-214-4273-3.
Detail

KALLER, O. Influence of stereoscopical camera settings on depth map estimation. In Student EEICT Proceedings of the 17th conference. Brno: 2011. p. 108-112. ISBN: 978-80-214-4273-3.
Detail

ŘÍČNÝ, V.; SLANINA, M.; KRATOCHVÍL, T. Analysis of Color Reproduction of Monolithic Displays. In Proceedings of the 21st International Conference Radioelektronika 2011. Brno: Brno University of Technology, 2011. p. 79-82. ISBN: 978-1-61284-322-3.
Detail

ŘÍČNÝ, V.; SLANINA, M.; KRATOCHVÍL, T. Analysis of Color Reproduction of Monolithic Displays. In Proceedings of the 21st International Conference Radioelektronika 2011. Brno: Brno University of Technology, 2011. p. 79-82. ISBN: 978-1-61284-322-3.
Detail

RIES, M.; SLANINA, M.; GARCIA, D. Reference Free SSIM Estimation for Full HD Video Content. In Proceedings of the 21st International Conference Radioelektronika 2011. Brno: Vysoké učení technické v Brně, 2011. p. 225-228. ISBN: 978-1-61284-322-3.
Detail

HÜTTL, O.; KRATOCHVÍL, T. Comparison of Channel coding used in DVB-T/H and DVB-SH standards of Digital Television Broadcasting. In Proceedings of 21st International Conference Radioelektronika 2011. Brno: Vysoké učení technické v Brně, 2011. p. 67-70. ISBN: 978-1-61284-322-3.
Detail

HÜTTL, O.; KRATOCHVÍL, T. Comparison of Channel coding used in DVB-T/H and DVB-SH standards of Digital Television Broadcasting. In Proceedings of 21st International Conference Radioelektronika 2011. Brno: Vysoké učení technické v Brně, 2011. p. 67-70. ISBN: 978-1-61284-322-3.
Detail

ŘÍČNÝ, V. Dynamický rozsah snímačů (B)CCD. Elektrorevue - Internetový časopis (http://www.elektrorevue.cz), 2010, roč. 2010, č. 4, s. 1-3. ISSN: 1213-1539.
Detail

ŘÍČNÝ, V. Dynamický rozsah snímačů (B)CCD. Elektrorevue - Internetový časopis (http://www.elektrorevue.cz), 2010, roč. 2010, č. 4, s. 1-3. ISSN: 1213-1539.
Detail

ŘÍČNÝ, V.; SLANINA, M. Analysis of Resolution in Aerial Earth Surface Photography. Radioengineering, 2011, vol. 20, no. 1 (part I), p. 126-129. ISSN: 1210-2512.
Detail

ŘÍČNÝ, V.; SLANINA, M. Analysis of Resolution in Aerial Earth Surface Photography. Radioengineering, 2011, vol. 20, no. 1 (part I), p. 126-129. ISSN: 1210-2512.
Detail

BOLEČEK, L. Program pro zobrazení černobílých snímků v nepravých barvách. Elektrorevue - Internetový časopis (http://www.elektrorevue.cz), 2011, roč. 2011, č. 125, s. 1-8. ISSN: 1213-1539.
Detail

ŘÍČNÝ, V.; SLANINA, M.; KRATOCHVÍL, T. Srovnání barevné reprodukce různých typů zobrazovačů. Elektrorevue - Internetový časopis (http://www.elektrorevue.cz), 2011, roč. 2011, č. 19, s. 1-5. ISSN: 1213-1539.
Detail

ŘÍČNÝ, V.; SLANINA, M.; KRATOCHVÍL, T. Srovnání barevné reprodukce různých typů zobrazovačů. Elektrorevue - Internetový časopis (http://www.elektrorevue.cz), 2011, roč. 2011, č. 19, s. 1-5. ISSN: 1213-1539.
Detail

ŘÍČNÝ, V.; SLANINA, M. Multimediální digitální rrozhrani. Slaboproudý obzor, 2011, roč. 67, č. 2, s. 24-27. ISSN: 0037-668X.
Detail

POLÁK, L.; KRATOCHVÍL, T. DVB-T/H Digital Television Transmission and its Simulation over Ricean and Rayleigh Fading Channels. Elektrorevue - Internetový časopis (http://www.elektrorevue.cz), 2010, vol. 2010, no. 74, p. 1-7. ISSN: 1213-1539.
Detail

POLÁK, L.; KRATOCHVÍL, T. DVB-T/H Digital Television Transmission and its Simulation over Ricean and Rayleigh Fading Channels. Elektrorevue - Internetový časopis (http://www.elektrorevue.cz), 2010, vol. 2010, no. 74, p. 1-7. ISSN: 1213-1539.
Detail

POLÁK, L.; KRATOCHVÍL, T. DVB-H and DVB-SH-A Performance and Evaluation of Transmission in Fading Channels. In In Proceedings of the 34th International Conference on Telecommunications and Signal Processing (TSP 2011). Budapest, Hungary: 2011. p. 549-553. ISBN: 978-1-4577-1409-2.
Detail

BOLEČEK, L.; ŘÍČNÝ, V.; SLANINA, M. Modified Method for Optimization of Image Registration. In TSP 2011. první. Budapest: 2011. s. 530-533. ISBN: 978-1-4577-1411-5.
Detail

KALLER, O.; KRATOCHVÍL, T.; POLÁK, L. Analysis and Simulation of Second Generation DVB-S2/T2/C2 Standards. In Proceedings of 9th International Conference Vsacký Cáb 2011. Brno: Brno University of Technology, 2011. p. 57-60. ISBN: 978-80-214-4319-8.
Detail

SLANINA, M.; KRATOCHVÍL, T.; POLÁK, L.; ŘÍČNÝ, V. Temporal Aspects of Scoring in the User Based Quality Evaluation of HD Video. In Proceedings of 34th International Conference on Telecommunications and Signal Processing TSP 2011. Budapest: 2011. p. 598-600. ISBN: 978-1-4577-1409-2.
Detail

POLÁK, L.; KALLER, O.; KRATOCHVÍL, T. Implementation of 16APSK Modulation in MATLAB Used for the DVB-SH-B Transmission. In 19th Annual Conference Proceedings of Technical Computing Prague 2011. Praha: HUMUSOFT s.r.o., Prague, 2011. p. 97-104. ISBN: 978-80-7080-794-1.
Detail

POLÁK, L.; KRATOCHVÍL, T. Analysis and Simulation of the Transmission Distortions of the Mobile Digital Television DVB-SH Part 1: Terrestrial mode DVB-SH-A with OFDM. Radioengineering, 2011, vol. 21, no. 4, p. 952-960. ISSN: 1210-2512.
Detail

BOLEČEK, L.; ŘÍČNÝ, V. Algoritmus pro detekci stínů v aplikací profilometrie. Elektrorevue - Internetový časopis (http://www.elektrorevue.cz), 2012, roč. 2011, č. 58, s. 1-7. ISSN: 1213-1539.
Detail

BOLEČEK, L.; ŘÍČNÝ, V. MATLAB Detection of shadow in Image of Profilometry. In Technical Computing Prague 2011. Praha: Humusoft s.r.o, 2011. p. 22-30. ISBN: 978-80-7080-794-1.
Detail

POLÁK, L.; KRATOCHVÍL, T. DVB-H and DVB-SH-A Performance in Mobile and Portable TV. Elektrorevue - Internetový časopis (http://www.elektrorevue.cz), 2011, vol. 2, no. 4, p. 44-50. ISSN: 1213-1539.
Detail

KALLER, O.; POLÁK, L.; KRATOCHVÍL, T. Simulation of DVB-S2 transmission in Matlab. In 19th Annual Conference Proceedings of Technical Computing Prague 2011. 2011. p. 61-64. ISBN: 978-80-7080-794-1.
Detail

POLÁK, L.; KRATOCHVÍL, T. DVB-SH-A and DVB-T2 Performance in Mobile TV Environment. In 2011 8th International Symposium on Wireless Communication Systems. Aachen, Germany: 2011. p. 1-5. ISBN: 978-1-61284-401-5.
Detail

KRATOCHVÍL, T.; POLÁK, L. Comparison of DVB-T/H and DVB-T2 in Mobile, Portable and Fixed TV Channels. In Proceedings of 19th Telecommunications Forum TELFOR 2011. 1. Belgrade, Serbia: 2011. p. 1-4. ISBN: 978-1-4577-1498-6.
Detail

POLÁK, L. Comparison of the DVB-H and DVB-SH-A Transmission in Mobile and Portable Fading Channels. In Sborník příspěvků semináře k řešení projektu GD102/08/H027. Brno: Vysoké učení technické v Brně, 2011. p. 61-64. ISBN: 978-80-214-4368-6.
Detail

SLANINA, M.; KRATOCHVÍL, T.; POLÁK, L.; ŘÍČNÝ, V. Analysis of Temporal Effects in Quality Assessment of High Definition Video. Radioengineering, 2012, vol. 21, no. 1, p. 63-69. ISSN: 1210-2512.
Detail

SLANINA, M.; KRATOCHVÍL, T.; BOLEČEK, L.; ŘÍČNÝ, V.; KALLER, O.; POLÁK, L. Testing QoE in Different 3D HDTV Technologies. Radioengineering, 2012, vol. 21, no. 1, p. 445-454. ISSN: 1210-2512.
Detail

ŘÍČNÝ, V.; BOLEČEK, L.; KALLER, O. Subjektivní testy směrové závislosti prostorového vjemu u různých typů 3D televizorů. Elektrorevue - Internetový časopis (http://www.elektrorevue.cz), 2012, roč. 2012, č. 4, s. 1-4. ISSN: 1213-1539.
Detail

POLÁK, L.; KRATOCHVÍL, T. Analysis and Simulation of the Transmission Distortions of the Mobile Digital Television DVB-SH Part 2: Satellite mode DVB-SH-B with TDM. Radioengineering, 2012, vol. 21, no. 1, p. 126-133. ISSN: 1210-2512.
Detail

POLÁK, L.; HÜTTL, O.; KRATOCHVÍL, T. Performance of Native and In-depth Interleaving used in DVB-H in Mobile Fading Channels. In 19th International Conference on Sytems, Signals and Image Processing IWSSIP 2012. Vienna (Austria): 2012. p. 318-321. ISBN: 978-3-200-02588-2.
Detail

POLÁK, L.; KRATOCHVÍL, T. Comparison of the non-rotated and rotated constellations used in DVB-T2 standard. In Proceedings of 22nd International Conference Radioelektronika 2012. Brno (Czech Republic): 2012. p. 239-242. ISBN: 978-80-214-4468-3.
Detail

BOLEČEK, L.; KALLER, O.; ŘÍČNÝ, V. Influence of the Viewing Angle on the Spatial Perception for Various 3D Displays. In In Proceedings of 22th International Conference Radioelektronika. Brno: 2012. s. 63-66. ISBN: 978-80-214-4468-3.
Detail

KALLER, O.; BOLEČEK, L.; KRATOCHVÍL, T. Subjective Evaluation and Measurement of Angular Characteristics of the 3D Stereoscopic Displays. In Proceedings of 22nd International Conference Radioelektronika 2012. Brno (Czech Republic): 2012. p. 59-62. ISBN: 978-80-214-4468-3.
Detail

POLÁK, L. Simulation of the DVB-SH-A/B Transmission in MATLAB. In Proceedings of the 18th conference Student EEICT2012. Brno (Czech Republic): LITERA, Brno, 2012. p. 34-38. ISBN: 978-80-214-4462-1.
Detail

POLÁK, L.; KRATOCHVÍL, T. Performance of the Rotated Constellation in DVB-T2. In 7th International Conference on Digital Telecommunications ICDT 2012. Chamonix/Mont Blanc (France): IARIA, 2012. p. 84-87. ISBN: 978-1-61208-193-9.
Detail

KALLER, O.; KRATOCHVÍL, T.; BOLEČEK, L.; SLANINA, M. Comparison of Steroscopic Display Systems by Subjective Testing. In Proceedings of the 7th International Conference on Digital Telecommunications ICDT 2012. Chamonix (France): 2012. p. 73-77. ISBN: 978-1-61208-193-9.
Detail

POLÁK, L.; KRATOCHVÍL, T. DVB-T and DVB-T2 Performance in Fixed Terrestrial TV Channels. In Proceedings of 35th International Conference on Telecommunications and Signal Processing (TSP 2012). Praha, Czech Republic: 2012. p. 725-729. ISBN: 978-1-4673-1116-8.
Detail

BOLEČEK, L.; ŘÍČNÝ, V.; SLANINA, M. Fast Method for Reconstruction of 3D Coordinates. In TSP 2012. Praha: 2012. s. 740-744. ISBN: 978-1-4673-1116-8.
Detail

ŘÍČNÝ, V.; BOLEČEK, L.; KALLER, O.; SLANINA, M. Subjektivní testy směrové závislosti prostorového vjemu 3D televizorů. In Sborník konference RADIOKOMUNIKACE 2012. 2012. Pardubice: UNIT, 2012. s. 27-37. ISBN: 978-80-905345-0-6.
Detail

MONTERO, P.; POLÁK, L.; TAIBO, J.; KRATOCHVÍL, T. Subjective Quality Assessment of the Impact of Buffer Size in Fine-Grain Parallel Video Encoding. Radioengineering, 2012, vol. 21, no. 4, p. 1226-1235. ISSN: 1210-2512.
Detail

KALLER, O.; KRATOCHVÍL, T.; VORLÍČKOVÁ, L.; BOLEČEK, L. 3D Scanning Method for Foot Medial Arch Description. In Microwave and Radio Electronics Week MAREW 2013. Pardubice: 2013. p. 245-248. ISBN: 978-1-4673-5517-9.
Detail

KALLER, O.; KRATOCHVÍL, T.; VORLÍČKOVÁ, L.; BOLEČEK, L. 3D Scanning Method for Foot Medial Arch Description. In Microwave and Radio Electronics Week MAREW 2013. Pardubice: 2013. p. 245-248. ISBN: 978-1-4673-5517-9.
Detail

POLÁK, L.; KRATOCHVÍL, T. Behavior of the BICM Module of the DVB-T2 Standard in the MRE Channel with Erasures. In 23rd International Conference Radioelektronika 2013. Pardubice (Czech Republic): 2013. p. 316-319. ISBN: 978-1-4673-5517-9.
Detail

BOLEČEK, L.; ŘÍČNÝ, V.; SLANINA, M. 3D Reconstruction: Novel Method for Finding of Corresponding Points. Radioengineering, 2013, vol. 22, no. 1, p. 82-91. ISSN: 1210-2512.
Detail

KRATOCHVÍL, T.; POLÁK, L. Measurement of the DVB-T2 with 256QAM Rotated Constellation and 32K Extended Mode in Relation to Variable Pilot Patterns. In 2013 IEEE International Symposium on Broadband Multimedia Systems and Broadcasting (BMSB). London, UK: IEEE Broadcasting Technology Society, 2013. p. 1-4. ISBN: 978-1-4673-6046-3.
Detail

KRATOCHVÍL, T.; POLÁK, L. Measurement of the DVB-T2 with 256QAM Rotated Constellation and 32K Extended Mode in Relation to Variable Pilot Patterns. In 2013 IEEE International Symposium on Broadband Multimedia Systems and Broadcasting (BMSB). London, UK: IEEE Broadcasting Technology Society, 2013. p. 1-4. ISBN: 978-1-4673-6046-3.
Detail

LÓPEZ, J.; SLANINA, M.; ARNAIZ, L.; MENÉNDEZ, J. Subjective quality assessment in scalable video for measuring impact over device adaptation. In IEEE Eurocon 2013. 2013. p. 162-169. ISBN: 978-1-4673-2232-4.
Detail

LÓPEZ, J.; SLANINA, M.; ARNAIZ, L.; MENÉNDEZ, J. Subjective quality assessment in scalable video for measuring impact over device adaptation. In IEEE Eurocon 2013. 2013. p. 162-169. ISBN: 978-1-4673-2232-4.
Detail

LI, J.; KALLER, O.; DE SIMONE, F.; HAKALA, J.; JUSZKA, D.; LE CALLET, P. Cross-Lab Study on Preference of Experience in 3DTV: Influence from Display Technology and Test Enviroment. In Fifth International Workshop on Quality of Multimedia Experience QoMEX 2013. 2013. p. 1-2. ISBN: 978-1-4799-0738-0.
Detail

LI, J.; KALLER, O.; DE SIMONE, F.; HAKALA, J.; JUSZKA, D.; LE CALLET, P. Cross-Lab Study on Preference of Experience in 3DTV: Influence from Display Technology and Test Enviroment. In Fifth International Workshop on Quality of Multimedia Experience QoMEX 2013. 2013. p. 1-2. ISBN: 978-1-4799-0738-0.
Detail

POLÁK, L.; KRATOCHVÍL, T. Exploring of the DVB-T/T2 Performance in Advanced Mobile TV Fading Channels. In 36th International Conference on Telecommunications and Signal Processing (TSP2013). 2013. p. 768-772. ISBN: 978-1-4799-0403-7.
Detail

BOLEČEK, L.; ŘÍČNÝ, V. The Estimation of a Depth Map Using Spatial Continuity and Edges. In 37th International Conference on Telecommunications and Signal Processing (TSP). první. 2013. p. 51-54. ISBN: 978-1-4799-0403-7.
Detail

BOLEČEK, L.; ŘÍČNÝ, V. The Estimation of a Depth Map Using Spatial Continuity and Edges. In 37th International Conference on Telecommunications and Signal Processing (TSP). první. 2013. p. 51-54. ISBN: 978-1-4799-0403-7.
Detail

BOLEČEK, L.; ŘÍČNÝ, V.; KALLER, O. Statistical analysis of subjective tests results of the various 3D displays. Slaboproudý obzor, 2013, vol. 69, no. 4, p. 9-15. ISSN: 0037-668X.
Detail

ZACH, O.; SLANINA, M. A Matlab-based Tool for Video Quality Evaluation without Reference. Radioengineering, 2014, vol. 23, no. 1, p. 405-411. ISSN: 1210-2512.
Detail

ZACH, O.; SLANINA, M. A Matlab-based Tool for Video Quality Evaluation without Reference. Radioengineering, 2014, vol. 23, no. 1, p. 405-411. ISSN: 1210-2512.
Detail

POLÁK, L.; LLOPIS PARDO, P.; SLANINA, M.; KRATOCHVÍL, T. A Comparison of Single and Double Stimulus Subjective Assessment of Full HD Video Sequences. In Proceedings of the 24th International Conference on Radioelektronika 2014. 2014. p. 1-4. ISBN: 978-1-4799-3713-4.
Detail

BOLEČEK,L.,ŘÍČNÝ, V. Program pro výpočet prostorových souřadnic a tvorbu hloubkové mapy. Slaboproudý obzor, 2014, roč. 70, č. 1, s. 7-13. ISSN: 0037-668X.
Detail

BOLEČEK,L.,ŘÍČNÝ, V. The Influence of Image Objective Parameters on the Probability of Finding Corresponding Points. In In Proceedings of 24th International Conference Radioelektronika. Bratislava: Slovak University of Technology, 2014. p. 1-4. ISBN: 978-1-4799-3714-1.
Detail

ŘÍČNÝ, V. Jaký kompresní standard použije Česko pro budoucí vysílání Ultra HD v platformě DVB-T2 ?. DigiZone, 2014, roč. 2014, č. 6, s. 1-5. ISSN: 1801-4933.
Detail

POLÁK, L.; KALLER, O.; KRATOCHVÍL, T. SISO/MISO Performances in DVB-T2 and Fixed TV Channels. In 38th International Conference on Telecommunications and Signal Processing. 2015. p. 768-771. ISBN: 978-1-4799-8497-8.
Detail

POLÁK, L.; KALLER, O.; KRATOCHVÍL, T. SISO/MISO Performances in DVB-T2 and Fixed TV Channels. In 38th International Conference on Telecommunications and Signal Processing. 2015. p. 768-771. ISBN: 978-1-4799-8497-8.
Detail

KLIMA, M., FLIEGEL, K., PATA, P., VITEK, S., BLAZEK, M., DOSTAL, P., KRASULA, L., KRATOCHVIL, T.; RICNY, V.; SLANINA, M.; POLAK, L.; KALLER, O.; BOLECEK, L. DEIMOS – an Open Source Image Database. Radioengineering, 2011, vol. 20, no. 4, p. 1016-1023. ISSN: 1210-2512.
Detail

SLANINA, M.; POLÁK, L.; KALLER, O.; KRATOCHVÍL, T.: SubjectivePlayer; Přehrávač pro subjektivní testy kvality videosekvencí. http://www.urel.feec.vutbr.cz/index.php?page=software Ústav radioelektroniky FEKT VUT v Brně, Purkyňova 118, Brno. URL: http://www.urel.feec.vutbr.cz/index.php?page=software. (software)
Detail

ZACH, O.; SLANINA, M.: SW_UREL_NR-VQT; No-Reference Video Quality Tool. http://www.urel.feec.vutbr.cz/index.php?page=software Ústav radioelektroniky FEKT VUT v Brně, Technická 12, Brno. URL: http://www.urel.feec.vutbr.cz/index.php?page=software. (software)
Detail

POLÁK, L.; KALLER, O.; BOLEČEK, L.; SLANINA, M.; KRATOCHVÍL, T.: Posuvný volič; Posuvný volič pro subjektivní hodnocení kvality obrazu a videa. http://www.urel.feec.vutbr.cz/index.php?page=products&lang=cz Ústav radioelektroniky FEKT VUT v Brně, Purkyňova 118, Brno. URL: http://www.urel.feec.vutbr.cz/index.php?page=products&lang=. (funkční vzorek)
Detail

DVOŘÁK, M.; SLANINA, M.: OpenVideoCodec; Otevřený video kodek. Ústav radioelektroniky, Purkyňova 118, 612 00 Brno. URL: http://www.urel.feec.vutbr.cz/index.php?page=software&lang=eng&door=&pers=&id=&type=&firma=&list=&id_grant=&id_news=. (software)
Detail