Detail produktu

Posuvný volič pro subjektivní hodnocení kvality obrazu a videa

POLÁK, L. KALLER, O. BOLEČEK, L. SLANINA, M. KRATOCHVÍL, T.

Typ produktu

funkční vzorek

Abstrakt

Posuvný volič (tzv. hardwarový převodník) umožňuje subjektivní hodnocení kvality obrazu a videa dle platného standardu ITU-R BT. 500. Pro komunikaci jednotky s okolím se využívá sběrnice USB, ze kterého je současně i napájen. Periferní zařízení obsahuje univerzální obvod FT232 pro převod datové komunikace mezi rozhraním USART a USB. Délka posuvníku odpovídá doporučení standardu ITU-R BT. 500 a na textový dotaz odpovídá číslem, které reprezentuje danou polohu posuvníku na stupnici od 0 do 100. Pro správné vyhodnocení polohy se používá navrhnutý a programově realizován algoritmus (firmware). O univerzálnosti funkčního vzorku svědčí i fakt, že ve spojení s vhodnou aplikací je prakticky nezávislý na různých platformách operačních systémů (Windows, Linux).

Klíčová slova

posuvný volič, subjetivní hodnocení kvality obrazu a videa, ITU-R BT. 500

Datum vzniku

28.05.2013

Umístění

http://www.urel.feec.vutbr.cz/index.php?page=products&lang=cz Ústav radioelektroniky FEKT VUT v Brně, Purkyňova 118, Brno

Možnosti využití

K využití výsledku jiným subjektem je vždy nutné nabytí licence

Licenční poplatek

Poskytovatel licence na výsledek nepožaduje licenční poplatek

www

Dokumenty