Detail projektu

Vliv technické a přírodní seizmicity na statickou spolehlivost a životnost staveb

Období řešení: 01.01.2009 — 31.12.2011

Označení

GA103/09/2007

Originální jazyk

čeština

Řešitelé

Útvary

Ústav stavební mechaniky
- příjemce (01.01.2009 - nezadáno)

Zdroje financování

Grantová agentura České republiky - Standardní projekty

- plně financující (2009-01-01 - 2011-12-31)

Výsledky

SALAJKA, V.; KALÁB, Z.; KALA, J.; HRADIL, P. Response of the residential building structure on load technical seismicity due to mining activities. PROCEEDINGS OF WORLD ACADEMY OF SCIENCE, ENGINEERING AND TECHNOLOGY, 2009, vol. 38, no. 2, p. 218-226. ISSN: 2070-3740.
Detail

ČADA, Z.; SALAJKA, V.; KANICKÝ, V. Odezva stavebních objektů na seizmické buzení s využitím syntetických akcelerogramů. Sborník vědeckých prací Vysoké školy báňské – Technické univerzity Ostrava, 2009, roč. IX, č. 2, s. 25-42. ISSN: 1213-1962.
Detail

ČADA, Z.; SALAJKA, V.; HRADIL, P.; KANICKÝ, V. Účinky přírodní a technické seizmicity na stavební konstrukce v ČR. Sborník vědeckých prací Vysoké školy báňské – Technické univerzity Ostrava, 2010, roč. 10, č. 2, s. 173-182. ISSN: 1213-1962.
Detail

SALAJKA, V.; MATERNA, A. Modelování stavebních konstrukcí a prostředí. Praha: 2011. s. 44-53.
Detail

ČADA, Z.; SALAJKA, V.; KALA, J.; KANICKÝ, V. The Probabilistic Approach to Modification of Seismic Linear Response Spectra. In Future Communication, Computing, Control and Management. Berlin Heidelberg: 2011. p. 365-371. ISBN: 978-3-642-27310-0.
Detail

ČADA, Z.; HRADIL, P.; MRÓZEK, M.; SALAJKA, V. Parametric study on dynamic behaviour of a multi-storey building including soil-structure interaction. In 17th International Conference, ENGINEERING MECHANICS 2011. Svratka: 2011. p. 91-94. ISBN: 978-80-87012-33-8.
Detail

ČADA, Z.; HRADIL, P.; KALA, J.; KANICKÝ, V.; SALAJKA, V. Assessment of tanks with fluids subjected to seismic excitation. In 17th International Conference, ENGINEERING MECHANICS 2011. Svratka: 2011. p. 87-90. ISBN: 978-80-87012-33-8.
Detail

ČADA, Z.; SALAJKA, V.; HRADIL, P. Pravděpodobnostní přístup úpravy spekter odezvy seizmického děje. International Journal EGRSE, 2011, roč. 18, č. 3, s. 1-12. ISSN: 1803-1447.
Detail