Detail projektu

Memristive, memcapacitative, and meminductive systems: basic research, modeling, and simulation

Období řešení: 01.01.2010 — 31.12.2012

Označení

GAP102/10/1614

Originální jazyk

čeština

Řešitelé

Útvary

Ústav mikroelektroniky
- příjemce (02.01.2010 - 31.12.2012)

Zdroje financování

Grantová agentura České republiky - Standardní projekty

- plně financující (2010-01-02 - 2012-12-31)

Výsledky

BIOLEK, D.; BIOLKOVÁ, V.; KOLKA, Z. Mutators simulating memcapacitors and meminductors. In APCCAS 2010, the 11th biennial Asia Pacific Conference on Circuits and Systems. Kuala Lumpur, Malaysia: IEEE, 2010. p. 800-803. ISBN: 978-1-4244-7456-1.
Detail

BIOLEK, D. Memristor Emulators. In Memristor Networks. XVII. New York, USA: Springer International Publishing, 2014. p. 487-503. ISBN: 978-3-319-02629-9.
Detail

BAJER, J.; BIOLEK, D.; BIOLKOVÁ, V.; KOLKA, Z. Voltage-Mode Balanced-Outputs Quadrature Oscillator Using FB-VDBAs. In ICM 2010, The 22nd International Conference on Microelectronics. Cairo, Egypt: IEEE, 2010. p. 45-48. ISBN: 978-1-61284-151-9.
Detail

BIOLKOVÁ, V.; KOLKA, Z.; BIOLEK, Z.; BIOLEK, D. Memristor modeling based on its constitutive relation. In Proceedings of the European Conference of Circuits Technology and Devices (ECCTD'10). Tenerife, Spain: NAUN, 2010. p. 261-264. ISBN: 978-960-474-250-9.
Detail

BIOLKOVÁ, V.; BIOLEK, Z.; BIOLEK, D. Modelování memristoru z jeho konstituční relace. Slaboproudý obzor, 2010, roč. 66, č. 2, s. 1-3. ISSN: 0037-668X.
Detail

BIOLEK, D.; BIOLEK, Z.; BIOLKOVÁ, V. SPICE modelling of memcapacitor. Electronics Letters, 2010, vol. 46, no. 7, p. 520-521. ISSN: 0013-5194.
Detail

BIOLEK, D.; BIOLEK, Z.; BIOLKOVÁ, V. PSPICE modeling of meminductor. ANALOG INTEGRATED CIRCUITS AND SIGNAL PROCESSING, 2011, vol. 66, no. 1, p. 129-137. ISSN: 0925-1030.
Detail

VALSA, J.; BIOLEK, D.; BIOLEK, Z. An analogue model of the memristor. International Journal of Numerical Modelling: Electronic Networks, Devices and Fields., 2011, vol. 24, no. 4, p. 400-408. ISSN: 0894-3370.
Detail

BIOLEK, D.; BIOLKOVÁ, V. Mutator for transforming memristor into memcapacitor. Electronics Letters, 2010, vol. 46, no. 21, p. 1428-1429. ISSN: 0013-5194.
Detail

BIOLEK, D.; BIOLKOVÁ, V.; KOLKA, Z. SPICE modeling of meminductor based on its constitutive relation. In IMCAS'11 Proceedings of the 10th WSEAS international conference on Instrumentation, measurement, circuits and systems. Venice, Italy: WSEAS, 2011. p. 76-79. ISBN: 9789604742820.
Detail

KOLKA, Z.; BIOLEK, D.; BIOLKOVÁ, V. On Steady-State Analysis of Circuits with Memristors. In Proceedings of 21st International Conference Radioelektronika 2011. Brno: IEEE, 2011. p. 203-206. ISBN: 9781612843223.
Detail

KOLKA, Z.; BIOLEK, D.; BIOLKOVÁ, V. Hybrid modelling and emulation of mem-systems. International Journal of Numerical Modelling: Electronic Networks, Devices and Fields., 2012, vol. 2012, no. 3, p. 216-225. ISSN: 0894-3370.
Detail

BIOLEK, D.; BIOLEK, Z.; BIOLKOVÁ, V. Behavioral Modeling of Memcapacitor. Radioengineering, 2011, vol. 20, no. 1, p. 228-233. ISSN: 1210-2512.
Detail

BIOLEK, D.; BIOLKOVÁ, V.; KOLKA, Z. Low-Voltage-Low-Power Current Conveyor for Battery Supplied Memristor Emulator. In 5th International Conference on Circuits, Systems and Signals (CSS'11). Corfu, Greece: WSEAS, 2011. p. 171-175. ISBN: 9781618040176.
Detail

BIOLEK, D.; BAJER, J.; BIOLKOVÁ, V.; KOLKA, Z. Mutators for Transforming Nonlinear Resistor Into Memristor. In Proceedings of the ECCTD 2011. Linkoping, Sweden: IEEE, 2011. p. 488-491. ISBN: 9781457706189.
Detail

BIOLKOVÁ, V.; BIOLEK, D.; KOLKA, Z. Fourier Analysis of Memristor Excited by Sinusoidal Signal. In MATHEMATICAL MODELS FOR ENGINEERING SCIENCE (MMES). Tenerife, Spain: IEEEAM, 2011. p. 154-159. ISBN: 978-1-61804-055-8.
Detail

KOLKA, Z.; BIOLEK, D.; BIOLKOVÁ, V. Frequency-Domain Steady-State Analysis of Circuits with Mem-Elements. In Proceedings of the 7th INTERNATIONAL CONFERENCE on ELECTRICAL and ELECTRONICS ENGINEERING. Bursa, Turkey: TEE, 2011. p. 307-311. ISBN: 978-605-01-0208-6.
Detail

BIOLEK, D.; BIOLEK, Z.; BIOLKOVÁ, V. Pinched hysteretic loops of ideal memristors, memcapacitors and meminductors must be "self-crossing". Electronics Letters, 2011, vol. 47, no. 25, p. 1385-1387. ISSN: 0013-5194.
Detail

BIOLEK, D.; BIOLEK, Z.; BIOLKOVÁ, V. Memcapacitor Modeling in Micro-Cap. In Proc. EDS'10 IMAPS CS Int. Conf. Brno: VUT Brno, 2010. p. 31-35. ISBN: 978-80-214-4138-5.
Detail

BIOLEK, Z.; BIOLEK, D.; BIOLKOVÁ, V. Analytical Solution of Circuits Employing Voltage- and Current- Excited Memristors. IEEE TRANSACTIONS ON CIRCUITS AND SYSTEMS I-REGULAR PAPERS, 2012, vol. 2012, no. 11, p. 2619-2628. ISSN: 1549-8328.
Detail

BIOLEK, Z.; BIOLEK, D.; BIOLKOVÁ, V. Computation of the Area of Memristor Pinched Hysteresis Loop. IEEE TRANSACTIONS ON CIRCUITS AND SYSTEMS II-EXPRESS BRIEFS, 2012, vol. 2012 (59), no. 9, p. 607-611. ISSN: 1549-7747.
Detail

BIOLKOVÁ, V.; BIOLEK, D.; KOLKA, Z. Software Implementation of Higher-Order Elements. In Proc. of 16th WSEAS International Conference on Circuits and Systems. Kos, Greece: WSEAS, 2012. p. 66-71. ISBN: 978-1-61804-108-1.
Detail

BIOLEK, D.; BIOLKOVÁ, V.; KOLKA, Z. Synthesis of higher-order elements via transimpedance operational amplifiers. In Proc. of New Trends in Signal Processing 2012. L. Mikuláš: AFCEA, 2012. p. 1-6. ISBN: 978-80-8040-447-5.
Detail

BIOLKOVÁ, V.; BIOLEK, D.; KOLKA, Z. A Unified Approach to Synthesis of Mutators Employing Operational Transimpedance Amplifiers for Memristor. In Proc. of 11th WSEAS Int. Conference on Instrumentation, Measurement, Circuits and Systems (IMCAS'12). Rovaniemi, Finland: WSEAS, 2012. p. 110-115. ISBN: 978-1-61804-085-5.
Detail

BIOLKOVÁ, V.; KOLKA, Z.; BIOLEK, D. Mutátory pro syntézu prvků vyšších řádů z Chuovy tabulky. Slaboproudý obzor, 2012, roč. 2012, č. 2, s. 1-5. ISSN: 0037-668X.
Detail

BIOLEK, D.; TESKA, T.; HOLAS, J.; WEISS, L.; VEŠKRNA, F. Analogová realizace prvků vyšších řádů z Chuovy tabulky pomocí inkrementálních mutátorů. Slaboproudý obzor, 2012, roč. 2012, č. 3, s. 7-13. ISSN: 0037-668X.
Detail

KOLKA, Z.; BIOLEK, D.; BIOLKOVÁ, V. Frequency-domain steady-state analysis of circuits with mem-elements. ANALOG INTEGRATED CIRCUITS AND SIGNAL PROCESSING, 2013, vol. 74, no. 1, p. 79-89. ISSN: 0925-1030.
Detail

BIOLEK, D.; BIOLEK, Z.; BIOLKOVÁ, V.; KOLKA, Z. Výpočet ploch hysterezních smyček memristivních, memkapacitních a meminduktivních systémů. Slaboproudý obzor, 2012, roč. 2012, č. 4, s. 1-5. ISSN: 0037-668X.
Detail

BIOLEK, D.; BIOLEK, Z.; BIOLKOVÁ, V.; KOLKA, Z. Computing areas of pinched hysteresis loops of mem-systems in OrCAD PSPICE. Applied Mechanics and Materials, 2013, vol. 278-280, no. 1, p. 1081-1090. ISSN: 1660-9336.
Detail

BIOLEK, D.; BIOLEK, Z.; BIOLKOVÁ, V.; KOLKA, Z. Some Fingerprints of Ideal Memristors. In 2013 IEEE International Symposium on Circuits and Systems (ISCAS 2013). Beijing, China: IEEE, 2013. p. 201-204. ISBN: 978-1-4673-5762-3.
Detail

BIOLEK, Z.; BIOLEK, D.; BIOLKOVÁ, V. Analytical Computation of the Area of Pinched Hysteresis Loops of Ideal Mem-Elements. Radioengineering, 2013, vol. 22, no. 1, p. 132-135. ISSN: 1210-2512.
Detail

BIOLEK, D.; BIOLEK, Z.; BIOLKOVÁ, V. Model memristoru s dvoustavovou memduktancí. Slaboproudý obzor, 2013, roč. 2013(69), č. 1, s. 12-13. ISSN: 0037-668X.
Detail

BIOLEK, D.; BIOLKOVÁ, V.; KOLKA, Z. Spice Models of Memristive Devices Forming a Model of Hodgkin-Huxley Axon. In 18th International Conference on Digital Signal Processing (DSP), 2013. Santorini: IEEE, 2013. p. 1-5. ISBN: 978-1-4673-5805-7.
Detail

BIOLEK, D.; BIOLEK, Z. Fourth Fundamental Circuit Element: SPICE Modeling and Simulation. In Memristors and Memristive Systems. X. New York, USA: Springer New York, 2014. p. 105-162. ISBN: 978-1-4614-9067-8.
Detail

BIOLEK, D.; TESKA, T.: memulator_analog_1; Analogový emulátor memristoru. UMEL FEKT VUT v Brně, Technická 10, pracovna č. 6.23 (prof. Biolek). URL: http://www.umel.feec.vutbr.cz/vyzkum/vysledky/funkcni-vzorky/#aem. (funkční vzorek)
Detail