Detail projektu

Inovace předmětuů Kinematika a Dynamika s využitím moderních simulačních nástrojů

Období řešení: 01.01.2009 — 31.12.2009

Označení

FRVŠ 2838/2009 G1

Originální jazyk

čeština

Řešitelé

Březina Lukáš, Ing., Ph.D.
- hlavní řešitel (01.01.2009 - 31.12.2009)
Andrš Ondřej, Ing., Ph.D.
- spoluřešitel (01.01.2009 - 31.12.2009)
Malenovský Eduard, prof. Ing., DrSc.
- spoluřešitel (01.01.2009 - 31.12.2009)

Útvary

Ústav mechaniky těles, mechatroniky a biomechaniky
- příjemce (01.01.2009 - 31.12.2009)