Project detail

Inovace předmětuů Kinematika a Dynamika s využitím moderních simulačních nástrojů

Duration: 01.01.2009 — 31.12.2009

Mark

FRVŠ 2838/2009 G1

Default language

Czech

People responsible

Březina Lukáš, Ing., Ph.D.
- hlavní řešitel (2009-01-01 - 2009-12-31)
Andrš Ondřej, Ing., Ph.D.
- spoluřešitel uvedený v projektu (2009-01-01 - 2009-12-31)
Malenovský Eduard, prof. Ing., DrSc.
- spoluřešitel uvedený v projektu (2009-01-01 - 2009-12-31)

Units