Detail projektu

Inovace laboratoří řídicí elektroniky

Období řešení: 01.01.2008 — 31.12.2008

O projektu

Hlavním cílem projektu je zkvalitnění výuky v laboratořích řídicí elektroniky. Hlavní výstypy projektu jsou následující: 1) 168 realizovaných laboratorních přípravků 2) 13 realizovaných měřicích pracovišť s přístrojovým vybavením 3) vypracované návody (učební text) pro jednotlivé laboratorní úlohy 4) technická dokumentace k přípravkům (schémata, osazovací plány a rozpisky součástek)

Popis anglicky
The aim of the project is an improvement of the education process in the Laboratory of control electronics. The main project results are following: 1) 168 constructed laboratory preparations 2) 13 measuring stands with instrumentation 3) guides (education texts) for the laborastory tasks 4) technical documentation for the preparations (schematics, PCB configurations and partlists)

Klíčová slova
řídicí elektronika, analogové obvody, impulsní obvody, digitální obvody, laboratorní přípravek

Klíčová slova anglicky
control electronics, analogue circuits, pulse circuits, digital circuits, laboratory preparation

Označení

IS1880260

Originální jazyk

čeština

Řešitelé

Vorel Pavel, doc. Ing., Ph.D.
- hlavní řešitel (01.01.2008 - nezadáno)
Červinka Dalibor, Ing., Ph.D.
- spoluřešitel (23.01.2009 - nezadáno)
Huták Petr, Ing., Ph.D.
- spoluřešitel (23.01.2009 - nezadáno)
Patočka Miroslav, doc. Dr. Ing.
- spoluřešitel (23.01.2009 - nezadáno)

Útvary

Ústav výkonové elektrotechniky a elektroniky
- příjemce (01.01.2008 - nezadáno)

Zdroje financování

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR - Fond rozvoje vysokých škol (FRVŠ)
- plně financující (2008-01-01 - nezadáno)