Project detail

Inovace laboratoří řídicí elektroniky

Duration: 01.01.2008 — 31.12.2008

On the project

Hlavním cílem projektu je zkvalitnění výuky v laboratořích řídicí elektroniky. Hlavní výstypy projektu jsou následující: 1) 168 realizovaných laboratorních přípravků 2) 13 realizovaných měřicích pracovišť s přístrojovým vybavením 3) vypracované návody (učební text) pro jednotlivé laboratorní úlohy 4) technická dokumentace k přípravkům (schémata, osazovací plány a rozpisky součástek)

Description in English
The aim of the project is an improvement of the education process in the Laboratory of control electronics. The main project results are following: 1) 168 constructed laboratory preparations 2) 13 measuring stands with instrumentation 3) guides (education texts) for the laborastory tasks 4) technical documentation for the preparations (schematics, PCB configurations and partlists)

Keywords
řídicí elektronika, analogové obvody, impulsní obvody, digitální obvody, laboratorní přípravek

Key words in English
control electronics, analogue circuits, pulse circuits, digital circuits, laboratory preparation

Mark

IS1880260

Default language

Czech

People responsible

Vorel Pavel, doc. Ing., Ph.D.
- principal person responsible (2008-01-01 - not assigned)
Červinka Dalibor, Ing., Ph.D.
- fellow researcher (2009-01-23 - not assigned)
Huták Petr, Ing., Ph.D.
- fellow researcher (2009-01-23 - not assigned)
Patočka Miroslav, doc. Dr. Ing.
- fellow researcher (2009-01-23 - not assigned)

Units

Funding resources

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR - Fond rozvoje vysokých škol (FRVŠ)
- whole funder (2008-01-01 - not assigned)