Detail projektu

Mizející dědictví II

Období řešení: 01.01.2009 — 31.12.2009

Označení

FRVŠ 1337/2009

Originální jazyk

čeština

Řešitelé

Hrubý Jan, doc. Ing. arch., CSc.
- hlavní řešitel (01.01.2009 - nezadáno)
Hrabec Josef, doc. Ing. arch., CSc.
- spoluřešitel (01.01.2009 - nezadáno)

Útvary

Ústav teorie architektury
- příjemce (01.01.2009 - nezadáno)

Zdroje financování

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR - Fond rozvoje vysokých škol (FRVŠ)
- plně financující (2009-01-01 - 2009-12-31)