Detail projektu

BUT English Campus

Období řešení: 01.06.2009 — 31.05.2012

O projektu

Hlavním cílem projektu je navrhnout a vytvořit funkční vzdělávací program využívající e-learningový systém dostupný v IS školy. Tento modul umožní studentům rozvíjet jazykové kompetence získané v kurzech povinné angličtiny s možností autoevaluace a přípravy na mezinárodně platné jazykové zkoušky. Hodnocení znalostí účastníků bude prováděno dle úrovní Společného evropského referenčního rámce pro jazyky (SERR).

Označení

BUT English Campus

Originální jazyk

čeština

Řešitelé

Gálová Dita, Mgr., Ph.D. - hlavní řešitel

Útvary

Fakulta strojního inženýrství
- příjemce (01.03.2009 - nezadáno)

Zdroje financování

Evropská unie - OPVK Terciární vzdělávání, výzkum a vývoj 2.2

- plně financující (2009-03-01 - 2012-02-28)