Detail projektu

Curricula development

Období řešení: 04.07.2006 — 04.11.2009

O projektu

Developement of joint courses

Popis česky
Tvorba souvoru společných předmětů

Klíčová slova
curricula development, joint programe., intelligebt systems

Klíčová slova česky
souvor společných předmětů, inteligentní systémy

Originální jazyk

angličtina

Řešitelé

Honzík Jan M., prof. Ing., CSc.
- hlavní řešitel (04.07.2006 - 04.11.2009)
Drábek Vladimír, doc. Ing., CSc.
- spoluřešitel (04.07.2006 - 04.11.2009)

Odkaz