Detail projektu

Internacioanlizace, podpora přípíravy evropských společných studijních programů "Joint Degree"

Období řešení: 02.01.2006 — 29.12.2006

O projektu

Příprava společných evropských studijních  programů  ve spolupráci s KHBO Ostande Brugg a University of Glamoran

Popis anglicky
Preparation of Joint Degree Study Programs in the co-operation with KHBO Brugg Ostande and University of Glamoran

Klíčová slova
příprava, společný studijní program,

Klíčová slova anglicky
preparation, Joint Degree Study Program

Originální jazyk

čeština

Řešitelé

Honzík Jan M., prof. Ing., CSc.
- hlavní řešitel (02.01.2006 - 29.12.2006)
Zemčík Pavel, prof. Dr. Ing.
- spoluřešitel (02.01.2006 - 29.12.2006)