Detail projektu

Spolupráce odborných vysokých škol v boji státu s počítačovou kriminalitou

Období řešení: 01.01.2002 — 31.12.2003

O projektu

V rámci projektu bude na řešitelských pracovištích posílena odborná a pedagogická orientace na problematiku související s počítačovou kriminalitou. Po dohodě se zadavatelem budou specifikována konkrétní témata (např. zjišťování bezpečnostních rizik operačních systémů nebo uživatelského software, monitorování WWW na výskyt materiálů nebo nabídku služeb, odporujících českým zákonům, šíření virů, atd.), která budou zadávána studentům formou semestrálních nebo diplomových projektů. Vyhodnocení výsledků těchto projektů bude mít charakter studentské soutěže dotované finančními cenami. Cílem je změnit dosud panující převážně tolerantní postoje odborné veřejnosti (především pak studentů oboru) k projevům počítačové kriminality a současně navázat odbornou spolupráci mezi řešiteli a příslušnými složkami MV ČR, což se příznivě projeví na kvalitě práce těchto složek.

Popis anglicky
The aim of the project is to establish a stronger professional and educational orientation to the domains related to computer crime at the three institutions that will carry out the project. Specific themes will be specified in cooperation with the Ministry of Interior (as e.g. detecting safety riscs of operating systems or user packages, monitoring the WWW documents or offer of services that are not compliant with the Czech law, virus detection, etc.). These themes will be worked out by students in the form of semestral, BSc. or MSc. projects. Evaluation of student projects will have a form of contest, in which the awarded students will obtain financial prizes. The goal is to change still prevailing mostly tolerant attitudes of the public (and the IT students in the first place) towards all forms of computer crime and to put some basis to cooperation between the participating academic staff and the respective personnel of the Ministry of Interior, what will favorably influence the qualification of this personnel.

Klíčová slova
počítačová kriminalita, počítačová bezpečnost, WWW, počítačové sítě, počítačové viry

Klíčová slova anglicky
computer crime, computer safety, WWW, computer networks, computer viruses

Originální jazyk

čeština

Řešitelé

Cvrček Daniel, doc. Ing., Ph.D.
- spoluřešitel (01.01.2002 - 31.12.2003)
Hanáček Petr, doc. Dr. Ing.
- spoluřešitel (01.01.2002 - 31.12.2003)
Hruška Tomáš, prof. Ing., CSc.
- spoluřešitel (01.01.2002 - 31.12.2003)

Útvary

Fakulta informačních technologií
- spolupříjemce (01.01.2002 - 31.12.2003)
České vysoké učení technické v Praze
- spolupříjemce (01.01.2002 - 31.12.2003)