Detail projektu

Program rozvoje bakalářských studijních programů jako výraz podpory realizace Boloňské deklarace - podpora přípravy akreditace studijních programů Informační technologie

Období řešení: 01.06.2001 — 18.02.2007

O projektu

PROJEKT: PRESENČNÍ A KOMBINOVANÁ FORMA NOVÉHO BAKALÁŘSKÉHO STUDIJNÍHO PROGRAMU "INFORMAČNÍ TECHNOLOGIE" PROGRAM: - Program rozvoje bakalářských studijních programů jako výraz podpory realizace Boloňské deklarace - Program podpory vybraných studijních programů Doba řešení: 2001 Záměr projektu: - Na základě diskuse s vedoucími představiteli renomovaných světových i významných tuzemských firem zastoupených v regionu vytvořit model žádaného odborného profilu absolventa bakalářského studijního programu v oboru Informační technologie. - Vybudovat studijní plán tohoto presenčního a kombinovaného studijního programu. - Připravit podkladové materiály k akreditaci studijního programu Informační technologie Akreditační komisí MŠMT. - Vybudovat internetově orientovanou datovou bázi pro akreditaci jako pilotní projekt pro potřeby AK MŠMT. - Naplnit vytvořenou datovou bázi pro účely akreditace studijního programu Informační technologie. - Připravit návrh systému výuky podporované internetem a její organizace. - Zahájit realizaci systému tohoto systému.

Klíčová slova
studijní program, akreditace, příprava akreditace, Boloňská dohoda

Označení

MŠMT RP

Originální jazyk

čeština

Řešitelé

Honzík Jan M., prof. Ing., CSc. - hlavní řešitel

Útvary

Fakulta informačních technologií
- spolupříjemce (01.06.2001 - 18.02.2007)