Detail projektu

Experimentální studium elastohydrodynamického a smíšeného mazání hypoidních převodů

Období řešení: 01.01.2009 — 31.12.2011

O projektu

Cílem projektu je studium procesů probíhajících v záběru zubů hypoidních převodů za podmínek elastohydrodynamického a smíšeného mazání. Projekt je založen na využití výzkumného potenciálu mezinárodního týmu, které disponuje vzájemně se doplňujícími postupy experimentálního studia mazaných kontaktů. Měřicí metoda vyvinutá na českém pracovišti poskytne popis detailního utváření mazacího filmu v modelovém kontaktu hypoidního převodu. Experimentální zařízení německého partnera umožní studium mazaných třecích povrchů a procesu jejich poškozování za podmínek blízkým reálných třecích povrchů. Srovnáním získaných výsledků bude možné přiřadit změny v tloušťce mazacího filmu k procesům poškozování třecích povrchů zubů hypoidního převodu. Tak bude možné stanovit provozní podmínky umožňující snížit tření a opotřebení třecích povrchů, předcházet poškozování povrchů zubů a tak zvýšit účinnost hypoidních převodů s přímým dopadem na ekonomiku provozu zejména výrobků automobilového průmyslu

Popis anglicky
Project is aimed at the study of the processes taking place within lubricated contacts between teeth in hypoid gears operated under elastohydrodynamic and mixed lubrication conditions. This project takes an advantage of the international cooperation between workgroups that have developed complementary experimental approaches to the study of such lubricated contacts. Czech side will provide detailed information about film thickness distribution within the elliptical contact formed between a steel barrel and smooth disk. Obtained results will be compared with integral film thickness obtained by German partner in twin disk machine at different operating conditions of skew angle between axis. It makes possible to relate film thickness results to therubbing surfaces damages. The combination of these two experimental approaches will provide necessary information about the hypoid gears lubricated contact that will be used to diminish friction and wear in hypoid gears and enable to improve their

Klíčová slova
elastohydrodynamické mazání, smíšené mazání, hypoidní převody

Klíčová slova anglicky
elastohydrodynamic lubrication; mixed lubrication; hypoid gears

Označení

GC101/09/J003

Originální jazyk

čeština

Řešitelé

Křupka Ivan, prof. Ing., Ph.D. - hlavní řešitel

Útvary

Ústav konstruování
- příjemce (01.01.2009 - 31.12.2011)

Zdroje financování

Grantová agentura České republiky - Mezinárodní projekty

- plně financující (2009-01-01 - 2011-12-31)

Výsledky

ČUDEK, V.; KŘUPKA, I.; HARTL, M. Užití spektroskopické reflektometrie při studiu elastohydrodynamického mazání. Jemná mechanika a optika, 2009, roč. 54, č. 7-8, s. 229-230. ISSN: 0447-6441.
Detail

OMASTA, M.; KŘUPKA, I.; HARTL, M. Study of elastohydrodynamic film shape under different directions of velocity vectors. In ASME/STLE 2011 International Joint Tribology Conference. 1. Los Angeles, CA, USA: ASME/STLE, 2011. p. 1-3. ISBN: 978-0-7918-5474-7.
Detail

ŠAMÁNEK, O.; ZIMMERMAN, M.; SVOBODA, P.; KŘUPKA, I.; VRBKA, M. Influence of Surface Texturing on Lubricant Film Formation and Surface Fatigue. Engineering Mechanics, 2010, vol. 17, no. 1, p. 27-36. ISSN: 1802-1484.
Detail

KŘUPKA, I.; HARTL, M.; ČUDEK, V. Application of Spectroscopic Reflectometry to Elastohydrodynamic Lubrication Films Study. Tribology Letters, 2012, vol. 45, no. 1, p. 195-205. ISSN: 1023-8883.
Detail

ŠPERKA, P.; KŘUPKA, I.; HARTL, M. Experimental study of real roughness attenuation in rolling-sliding concentrated contacts. Tribology International, 2012, vol. 46, no. 1, p. 14-21. ISSN: 0301-679X.
Detail

SVOBODA, P.; VRBKA, M.; ŠPERKA, P.; KŘUPKA, I.; HARTL, M. Study of Lubrication Film Formation in Ball Bearings Under Starved Conditions. In ASME/STLE 2011 International Joint Tribology Conference. 1. Los Angeles, CA, USA: American Society of Mechanical Engineers, Tribology Division, TRIB, 2011. p. 183-185. ISBN: 978-0-7918-5474-7.
Detail

VRBKA, M.; KŘUPKA, I.; SVOBODA, P.; ŠPERKA, P.; NÁVRAT, T.; HARTL, M.; NOHAVA, J. Effect of shot peening on rolling contact fatigue and lubricant film thickness within mixed lubricated non-conformal rolling/sliding contacts. Tribology International, 2011, vol. 44, no. 12, p. 1726-1735. ISSN: 0301-679X.
Detail

HARTL, M.; KŘUPKA, I.; SVOBODA, P. Effect of surface topography on mixed lubrication film under transient conditions. In PROCEEDINGS OF THE ASME/STLE INTERNATIONAL JOINT TRIBIOLOGY CONFERENCE - 2009. 1. Mempis, TN: AMER SOC MECHANICAL ENGINEERS, THREE PARK AVENUE, NEW YORK, NY 10016-5990 USA, 2009. p. 481-482. ISBN: 978-0-7918-4895-1.
Detail

OMASTA, M.; KŘUPKA, I.; HARTL, M. Effect of surface velocity directions on elastohydrodynamic film shape. In ECOTRIB 2011. Wien: The Austrian Tribology Society, 2011. p. 531-532. ISBN: 978-3-901657-38-2.
Detail

SVOBODA, P.; KŘUPKA, I.; MEDLÍK, J.: Stojan mikroskopu; Konstrukce otočného stojanu mikroskopu. laboratoř č. A2/423 ÚSTAV KONSTRUOVÁNÍ Fakulta strojního inženýrství Vysoké učení technické v Brně Technická 2896/2 616 69 BRNO Česká Republika. URL: http://dl.uk.fme.vutbr.cz/zobraz_soubor.php?id=1088. (funkční vzorek)
Detail

OMASTA, M.; MEDLÍK, J.: Optický tribometr - vektory; Optický tribometr pro studium mazaného kontaktu s různou orientací vektorů rychlostí. Laboratoř A2/423 ÚSTAV KONSTRUOVÁNÍ Fakulta strojního inženýrství, Vysoké učení technické v Brně Technická 2896/2, 616 69 BRNO. URL: http://pom.uk.fme.vutbr.cz/pdf_projekt.php?id=97. (funkční vzorek)
Detail

ŠPERKA, P.; ČUDEK, V.; MAREK, J.: LaserDiode; Laserové osvětlení pro mikroskop Eclipse LV150. místnost A2/423 - Tribologická laboratoř ÚSTAV KONSTRUOVÁNÍ Vysoké učení technické v Brně, FSI Technická 2896/2 616 69 BRNO. URL: http://dl.uk.fme.vutbr.cz/zobraz_soubor.php?id=1292. (funkční vzorek)
Detail

VRBKA, M.; ŠPERKA, P.; KŘUPKA, I.: Optický tribometr - ax. lož.; Optický tribometr s vícenásobným valivým kontaktem (axiálním valivým ložiskem). Ústav konstruování, Fakulta strojního inženýrství, Vysoké učení technické v Brně, Technická 2896/2, 616 69 Brno, tribologická laboratoř A2/421. URL: http://dl.uk.fme.vutbr.cz/zobraz_soubor.php?id=1515. (funkční vzorek)
Detail

SVOBODA, P.; KŘUPKA, I.; ČUDEK, V.; MEDLÍK, J.: Inkrementální kodér; Inkrementální kodér pro planetovou převodovku. laboratoř č. A2/423 ÚSTAV KONSTRUOVÁNÍ Fakulta strojního inženýrství Vysoké učení technické v Brně Technická 2896/2 616 69 BRNO Česká Republika. URL: http://dl.uk.fme.vutbr.cz/zobraz_soubor.php?id=1087. (funkční vzorek)
Detail

ČUDEK, V.; MAREK, J.; HARTL, M.: HS2009; Simulátor Hertzova kontaktu. laboratoř č. A2/423 ÚSTAV KONSTRUOVÁNÍ Fakulta strojního inženýrství Vysoké učení technické v Brně Technická 2896/2 616 69 BRNO Česká Republika. URL: http://dl.uk.fme.vutbr.cz/zobraz_soubor.php?id=1069. (funkční vzorek)
Detail

ŠPERKA, P.: NEMO 2.1; Software pro 3D optický profilometr. místnost A2/421 ÚSTAV KONSTRUOVÁNÍ Fakulta strojního inženýrství Vysoké učení technické v Brně Technická 2896/2 616 69 BRNO Česká Republika. URL: http://dl.uk.fme.vutbr.cz/zobraz_soubor.php?id=1072. (software)
Detail

ČUDEK, V.: Chroust v2; Chroust v2. Datové médium Sekretariát ÚK FSI Technická 2 Brno. URL: http://dl.uk.fme.vutbr.cz/zobraz_soubor.php?id=1064. (software)
Detail

ČUDEK, V.; MEDLÍK, J.: SAPM09; Spektroskopický analyzátor pro průmyslový mikroskop. laboratoř č. A2/423 ÚSTAV KONSTRUOVÁNÍ Fakulta strojního inženýrství Vysoké učení technické v Brně Technická 2896/2 616 69 BRNO Česká Republika. URL: http://dl.uk.fme.vutbr.cz/zobraz_soubor.php?id=1071. (funkční vzorek)
Detail

KOUTNÝ, D.; KŘUPKA, I.: modul trakce; Hardwarový modul pro měření trakce. laboratoř č. A2/423 ÚSTAV KONSTRUOVÁNÍ Fakulta strojního inženýrství Vysoké učení technické v Brně Technická 2896/2 616 69 BRNO Česká Republika. URL: http://dl.uk.fme.vutbr.cz/zobraz_soubor.php?id=1058. (funkční vzorek)
Detail

SVOBODA, P.; ČUDEK, V.; KŘUPKA, I.; MEDLÍK, J.: Sychro device; Synchronizační zařízení pro zábleskový zdroj bílého světla. laboratoř č. A2/423 ÚSTAV KONSTRUOVÁNÍ Fakulta strojního inženýrství Vysoké učení technické v Brně Technická 2896/2 616 69 BRNO Česká Republika. URL: http://dl.uk.fme.vutbr.cz/zobraz_soubor.php?id=1086. (funkční vzorek)
Detail