Detail projektu

Dynamické jevy v elektronických obvodech: teorie vs. praxe

Období řešení: 01.01.2009 — 31.12.2011

O projektu

Projekt je zaměřen do oblasti teoretického výzkumu složitých jevů, které mohou vznikat i v relativně jednoduchých setrvačných elektronických obvodech, složených z běžně dostupných součástek.

Popis anglicky
The project is focused into the area of theoretical research of the complex dynamical effects. These can be observed even in the cases of simple networks with accumulative elements and other commercially available devices.

Klíčová slova
nelineární dynamika, elektronické obvody, analogový oscilátor, chaos

Klíčová slova anglicky
nonlinear dynamics, electronic circuits, analog oscillator, chaos

Označení

GP102/09/P217

Originální jazyk

čeština

Řešitelé

Petržela Jiří, doc. Ing., Ph.D.
- hlavní řešitel (01.01.2009 - nezadáno)

Útvary

Ústav radioelektroniky
- příjemce (01.01.2009 - nezadáno)

Zdroje financování

Grantová agentura České republiky - Postdoktorandské granty
- plně financující (2009-01-01 - 2011-12-31)

Výsledky

PETRŽELA, J.; DŘÍNOVSKÝ, J. High frequency chaos converters. In International Conference on Computational Technologies in Electrical and Electronics Engineering. Irkutsk, Rusko: IEEE Region 8, 2010. p. 750-754. ISBN: 978-1-4244-7624-4.
Detail

PETRŽELA, J.; GÖTTHANS, T. Selected general problems in chaos thoery and nonlinear dynamics. In Recent researches in mathematical methods in electrical engineering and computer science. Angers, Francie: 2011. p. 206-211. ISBN: 978-1-61804-051-0.
Detail

HRUBOŠ, Z.; ŠOTNER, R. Practical Tests of Current Follower Based on Discrete Commercially Available Transistors. In Proceedings of the 16th Conference Student EEICT 2010 Volume 4. 4. Brno: NOVPRESS s.r.o. nám. Republiky 15, 614 00 Brno, 2010. p. 17-21. ISBN: 978-80-214-4079-1.
Detail

ŠOTNER, R.; SLEZÁK, J.; PETRŽELA, J. Current Mode Tunable KHN Filter Based on Controlled MO-CFTAs. In 3rd International Conference on Signals, Circuits and Systems SCS2009. Djerba, Tunis: 2009. p. 521-524. ISBN: 978-1-4244-4397-0.
Detail

ŠOTNER, R.; PETRŽELA, J. Phase-shift Oscillators Using BOTAs. In Proceedings of the 18th International Electrotechnical and Computer Science Conference ERK 2009 (ISSN: 1581-4572). Proceedings of the 15th International Electrotechnical and Computer Science Conference ERK 2006. Portorož, Slovinsko: 2009. p. 28-31. ISSN: 1581-4572.
Detail

PETRŽELA, J.; PROKOPEC, J. Some practical experiments with simple driven dynamical systems. In Proceedings of 19th International Conference Radioelektronika 2009. 2009. p. 247-250. ISBN: 978-1-4244-3537-1.
Detail

PETRŽELA, J.; HRUBOŠ, Z. A note on chaos conversion in frequency domain. In Recent Advances in Applied Mathematics. Kanárské ostrovy: WSEAS, 2009. p. 19-22. ISBN: 978-960-474-138-0.
Detail

PETRŽELA, J.; HRUBOŠ, Z. Simplest chaos converters: modeling, analysis and future perspectives. In Recent Advances in System Science and Simulation. Itálie: WSEAS, 2009. p. 160-163. ISBN: 978-960-474-131-1.
Detail

HRUBOŠ, Z.; PETRŽELA, J. Modeling and analysis of a chaotic system based on state equations in voltage mode. In NEW INFORMATION AND MULTIMEDIA TECHNOLOGIES - NIMT 2010. Brno: VUT Brno, 2010. p. 12-15. ISBN: 978-80-214-4126-2.
Detail

ŠOTNER, R. Netradiční aktivní funkční bloky a elektronické řízení ve zpracování signálů. In Pokročilé metody, struktury a komponenty elektronické bezdrátové komunikace - sborník semináře o řešení doktorského projektu Grantové agentury České republiky č. 102/08/H027 v roce 2010. Brno: MJ Servis s.r.o., Božetěchova 133, 612 00, Brno, 2010. s. 21-24. ISBN: 978-80-214-4190-3.
Detail

HRUBOŠ, Z.; PETRŽELA, J. Implementations of a chaotic system based on state equations. In Proceedings of 8th International Conference Králíky 2010. 2010. p. 56-59. ISBN: 978-80-214-4139-2.
Detail

PETRŽELA, J.; GÖTTHANS, T.; HRUBOŠ, Z. Analog implementation of Gotthans-Petrzela oscillator with virtual equilibria. In Proceedings of the 21st International Conference Radioelektronika 2011. Brno: 2011. p. 53-56. ISBN: 978-1-61284-322-3.
Detail

GÖTTHANS, T.; PETRŽELA, J.; HRUBOŠ, Z. Advanced parallel processing of Lyapunov exponents verified by practical circuit. In Proceedings of the 21st International Conference Radioelektronika 2011. Brno: 2011. p. 405-408. ISBN: 978-1-61284-322-3.
Detail

HRUBOŠ, Z.; GÖTTHANS, T.; PETRŽELA, J. Circuit Realization of the Inertia Neuron. In Proceedings of the 21st International Conference RADIOELEKTRONIKA 2011. Brno: Tribun EU s.r.o. Gorkeho 41, 602 00 Brno, 2011. p. 215-218. ISBN: 978-1-61284-322-3.
Detail

PETRŽELA, J.; GÖTTHANS, T.; HRUBOŠ, Z. Modeling deterministic chaos using electronic circuits. Radioengineering, 2011, vol. 20, no. 2, p. 438-444. ISSN: 1210-2512.
Detail

ŠOTNER, R.; PETRŽELA, J.; KOVÁŘ, J. Univerzální elektronicky přeladitelný bikvad s distribuovanou strukturou v proudovém módu využívající MO-CCCII. Elektrorevue - Internetový časopis (http://www.elektrorevue.cz), 2009, roč. 2009, č. 2009/47, s. 1-5. ISSN: 1213-1539.
Detail

PETRŽELA, J. On the strategic orbits in third-order oscillator with jump nonlinearity. International Journal of Algebra, 2009, vol. 4, no. 4, p. 197-207. ISSN: 1312-8868.
Detail

PETRŽELA, J. Integrátorové realizace vybraných chaotických oscilátorů. Slaboproudý obzor, 2009, roč. 4, č. 3, s. 1-4. ISSN: 0037-668X.
Detail

PETRŽELA, J. Univerzální RC oscilátor, část II: čtyřrozměrné dynamické systémy. Elektrorevue - Internetový časopis (http://www.elektrorevue.cz), 2009, roč. 1, č. 1, s. 1-14. ISSN: 1213-1539.
Detail

ŠOTNER, R.; SLEZÁK, J.; DOSTÁL, T.; PETRŽELA, J. Universal tunable current-mode biquad employing distributed feedback structure with MO-CCCII. Journal of Electrical Engineering, 2010, vol. 61, no. 1, p. 52-56. ISSN: 1335-3632.
Detail

ŠOTNER, R.; JEŘÁBEK, J.; PETRŽELA, J.; DOSTÁL, T.; VRBA, K. Electronically tunable simple oscillator based on single-output and multiple-output transconductor. IEICE Electronics Express, 2009, vol. 6 (2009), no. 20, p. 1476-1482. ISSN: 1349-2543.
Detail

ŠOTNER, R.; PETRŽELA, J.; SLEZÁK, J. Current-Controlled Current-Mode Universal Biquad Employing Multi-Output Transconductors. Radioengineering, 2009, vol. 18, no. 3, p. 285-294. ISSN: 1210-2512.
Detail

PETRŽELA, J. Three-segment piecewise-linear vector fields with orthogonal eigenspaces. Acta Electrotechnica et Informatica, 2009, vol. 9, no. 2, p. 44-50. ISSN: 1335-8243.
Detail

PETRŽELA, J.; ŠOTNER, R.; SLEZÁK, J. Electronically adjustable mixed-mode implementations of the jerk functions. Contemporary Engineering Sciences, 2009, vol. 2, no. 9, p. 441-449. ISSN: 1313-6569.
Detail

HRUBOŠ, Z.; PETRŽELA, J. Univerzální oscilátor pro modelování dynamických systémů. Elektrorevue - Internetový časopis (http://www.elektrorevue.cz), 2010, roč. 2010, č. 15, s. 1-7. ISSN: 1213-1539.
Detail

ŠOTNER, R.; PETRŽELA, J. Možnosti elektronického ladění filtrů KHN struktury s různými komerčně dostupnými aktivními bloky. Elektrorevue - Internetový časopis (http://www.elektrorevue.cz), 2009, roč. 2009, č. 28, s. 1-15. ISSN: 1213-1539.
Detail

PETRŽELA, J. Koncepce obvodů pro modelování dynamických systémů s cyklicky symetrickým vektorovým polem. Slaboproudý obzor, 2010, roč. 65, č. 2, s. 1-4. ISSN: 0037-668X.
Detail

PETRŽELA, J.; SLEZÁK, J. Aproximace fraktálních dvojpólů v kmitočtové oblasti. Elektrorevue - Internetový časopis (http://www.elektrorevue.cz), 2010, roč. 11, č. 1, s. 1-7. ISSN: 1213-1539.
Detail

ŠOTNER, R.; ŠEVČÍK, B.; SLEZÁK, J.; PETRŽELA, J.; BRANČÍK, L. Sinusoidal Oscillator based on Adjustable Current Amplifier and Diamond Transistors with Buffers. Przeglad Elektrotechniczny, 2011, vol. 87, no. 1, p. 266-270. ISSN: 0033-2097.
Detail

SLEZÁK, J.; ŠOTNER, R.; PETRŽELA, J. On the derivation of Piecewise-Linear Chaotic Oscillators using Simulated Annealing Method and Hspice. Przeglad Elektrotechniczny, 2011, vol. 87, no. 1, p. 262-265. ISSN: 0033-2097.
Detail

PETRŽELA, J.; GÖTTHANS, T. Chaotic Oscillators with Single Polynomial Nonlinearity and Digital Sampled Dynamics. Przeglad Elektrotechniczny, 2011, vol. 3, no. 1, p. 161-163. ISSN: 0033-2097.
Detail

PETRŽELA, J. Dílčí výzkumná zpráva k projektu 102/09/P217. GAČR. Brno: DREL FEEC BUT, 2009. s. 1-7.
Detail

PETRŽELA, J.; VYSKOČIL, P.; PROKOPEC, J. Fundamental oscillators based on diamond transistors. In Proceedings of 20th International Conference RADIOELEKTRONIKA 2010. Brno: FEEC BUT, 2010. p. 217-220. ISBN: 978-1-4244-6319-0.
Detail

GÖTTHANS, T.; PETRŽELA, J. Novel quantification for chaotic dynamical systems with large state attractors. In Proceedings of 13th International Conference on Mathematical Methods and Computational Techniques in Electrical Engineering (MMACTEE '11) (id 19607). Angers: 2011. p. 99-103. ISBN: 978-1-61804-051-0.
Detail

PETRŽELA, J.; GÖTTHANS, T.; HRUBOŠ, Z. Behavior identification in the real electronic circuits. In Proceedings of 18th International Conference Mixdes 2011. Lodz, Polsko: 2011. p. 438-441. ISBN: 978-83-928756-3-5.
Detail

GÖTTHANS, T.; PETRŽELA, J.; HRUBOŠ, Z. Analysis of Hindmarsh-Rose Neuron Model and Novel Circuitry Realisation. In Proceedings of 18th International Conference Mixdes 2011. Lodz, Polsko: 2011. p. 576-580. ISBN: 978-83-928756-3-5.
Detail

HRUBOŠ, Z.; GÖTTHANS, T.; PETRŽELA, J. Two Equivalent Circuit Realizations of the Ueda's Oscillator. In Proceedings of 18th International Conference Mixdes 2011. Lodz, Polsko: 2011. p. 694-698. ISBN: 978-83-932075-0-3.
Detail

HRUBOŠ, Z.; KINCL, Z.; PETRŽELA, J. Analytical Analysis and Synthesis of the Switched-Capacitor Filters Supported by Program FilterCAD. In In Proceedings of 9th international conference Vsacký Cáb 2011. 2011. p. 45-48. ISBN: 978-80-214-4319-8.
Detail

HRUBOŠ, Z.; PETRŽELA, J.; GÖTTHANS, T. Novel circuit implementation of the Nóse-Hoover thermostated dynamic system. In Proceedings of the 34th International Conference on Telecommunications and Signal Processing TSP 2011, 18-20.8.2011, Budapest, Hungary. 2011. p. 307-311. ISBN: 978-1-4577-1409-2.
Detail

ŠOTNER, R.; HRUBOŠ, Z.; ŠEVČÍK, B.; SLEZÁK, J.; PETRŽELA, J.; DOSTÁL, T. An example of easy synthesis of active filter and oscillator using signal flow graph modification and controllable current conveyors. Journal of Electrical Engineering, 2011, vol. 62, no. 5, p. 258-266. ISSN: 1335-3632.
Detail

GÖTTHANS, T.; PETRŽELA, J. Experimental study of the sampled labyrinth chaos. Radioengineering, 2011, vol. 20, no. 4, p. 420-427. ISSN: 1210-2512.
Detail

PETRŽELA, J. On the piecewise-linear approximation of the polynomial chaotic dynamics. In Telecommunication and signal processing TSP 2011. 2011. p. 319-323. ISBN: 978-1-4577-1409-2.
Detail

HRUBOŠ, Z.; PETRŽELA, J. Modeling of Nonstandard Systems with Quadratic Vector Field in Comparison with Circuitry Realization. In Recent Researches in Mathematical Methods in Electrical Engineering & Computer Science. Francie: 2011. p. 104-109. ISBN: 978-1-61804-051-0.
Detail

HRUBOŠ, Z.; GÖTTHANS, T.; PETRŽELA, J. Electronic experiments with dynamical model of thermostat system. Elektrorevue - Internetový časopis (http://www.elektrorevue.cz), 2012, vol. 2012, no. 3, p. 64-70. ISSN: 1213-1539.
Detail

PETRŽELA, J.; HRUBOŠ, Z.; GÖTTHANS, T.: IN v2.0; Plně analogová obvodová reprezentace setrvačného neuronu. laboratoř analogových obvodů projektu SIX, PA-549. financováno ze zdroje GA18017001. (prototyp)
Detail

PETRŽELA, J.; HRUBOŠ, Z.: DynSim; Obecná obvodová implementace PWL dynamických systémů třetího řádu. laboratoř analogových obvodů. (funkční vzorek)
Detail