Detail projektu

Modernizace fakultní počítačové sítě pro technologii 10Gb/s a multimediální vysílání

Období řešení: 01.01.2007 — 31.12.2007

O projektu

Fakulta stavební VUT v Brně má od roku 2006 možnost připojení k brněnské počítačové síti vysokorychlostní technologií 10Gb/s. Kvůli rychle stoupajícím nárokům fakultních uživatelů (cca 600 zaměstnanců, 5000 studentů) je nezbytné přebudovat páteřní fakultní síť tak, aby mohla efektivně tuto šířku pásma využívat. Současně s přestavbou sítě je zapotřebí vytvořit potřebnou infrastrukturu pro požadované multimediální vysílání důležitých fakultních akcí, přednášek a konferencí do akademické sítě.

Klíčová slova
Computer Network, Backbone, 10Gbps technology

Označení

FRVS 1094/2007

Originální jazyk

čeština

Řešitelé

Macur Jiří, doc. RNDr., CSc. - hlavní řešitel
Záhořík Vladimír, Ing. - spoluřešitel

Útvary

Ústav automatizace inženýrských úloh a informatiky
- příjemce (10.03.2008 - nezadáno)

Výsledky

BUREŠ, J.: FRVŠ 1094/2007; Webové rozhraní družicových dat GPS permanentní stanice TUBO. Brno, Vysoké učení technické v Brně, Fakulta stavební, Ústav geodézie. http://tubo.fce.vutbr.cz. URL: http://tubo.fce.vutbr.cz. (software)
Detail

VOJKŮVKA, M.: TUBO; Webové rozhraní meteorologické části permanentní družicové stanice TUBO. Veveří 95, Brno. URL: http://tubo.vutbr.cz. (software)
Detail