Detail projektu

Vliv cílené modifikace topografie třecích povrchů na účinnost mazacích filmů při snižování tření a opotřebení strojních částic

Období řešení: 01.05.2007 — 31.12.2011

O projektu

Cílem projektu je nalezení vhodné modifikace topografie třecích povrchů, která pro konkrétní aplikace umožní zajistit dostatečnou účinnost mazacího filmu i v kritických fázích provozu (rozběh, doběh, reverzace pohybu), kdy není vytvářen mazací film o dostatečné tloušťce nezbytné k oddělení třecích povrchů. Řešení projektu je směřování k minimalizaci tření a opotřebení třecích povrchů a tím k prodloužení životnosti exponovaných strojních uzlů. V rámci projektu bude rovněž zohledněn vliv zatížení třecích povrchů a jejich drsnosti a vliv mazivostních přísad. Současně bude studován i jejich vliv na zvýšení nebezpečí únavového poškozování třecích povrchů.

Popis anglicky
Project is aimed at the design of an optimal surface texture of rubbing surfaces that should provide thicker lubrication film even under critical operational conditions (start up, reversal motion etc.) when lubrication film is not able to separate rubbing surfaces. Project is solved to minimalize friction and wear of rubbing surfaces to increase the life of highly loaded machine parts. Surface roughness and contact pressures together with the effect of lubricant additives will be taken into account in this project. The effect of surface texturing on the rolling fatigue will be also considered.

Klíčová slova
třecí povrchy, mazací aditiva, textura povrchu

Klíčová slova anglicky
rubbing surface; lubricant additives; surface texturing

Označení

ME 905

Originální jazyk

čeština

Řešitelé

Křupka Ivan, prof. Ing., Ph.D. - hlavní řešitel

Útvary

Ústav konstruování
- příjemce (01.03.2007 - 31.12.2011)

Zdroje financování

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR - KONTAKT

- částečně financující (2007-05-01 - 2011-12-31)

Výsledky

KŘUPKA, I.; HARTL, M.; BAIR, S.; KUMAR, P.; KHONSARI, M.M. An Experimental Validation of the Recently Discovered Scale Effect in Generalized Newtonian EHL. Tribology Letters, 2008, vol. 33, no. X, p. 1-9. ISSN: 1023-8883.
Detail

KŘUPKA, I.; HARTL, M. Effect of Surface Texturing on Very Thin Film EHD Lubricated Contacts. TRIBOLOGY TRANSACTIONS, 2009, vol. 52, no. 1, p. 21-28. ISSN: 1040-2004.
Detail

KŘUPKA, I.; HARTL, M.; KOUTNÝ, D. Behavior of real roughness features within mixed lubricated non-conformal contacts. Tribology International, 2008, vol. 41, no. 12, p. 1153-1160. ISSN: 0301-679X.
Detail

KŘUPKA, I.; HARTL, M.; SVOBODA, P. Effects of surface topography on lubrication film formation within mixed lubricated contacts during start up. In Proceedings of World Tribology Congress 2009, Sunday 6th to Friday 11th, September, 2009, Kyoto, Japan. Japan: Japanese Society of Tribologists, 2009, 2009. p. 543-543. ISBN: 9784990013998.
Detail

KŘUPKA, I.; HARTL, M.; VRBKA, M. Effect of surface texturing on mixed lubricated non-conformal contacts. Tribology International, 2008, vol. 41, no. 11, p. 1063-1073. ISSN: 0301-679X.
Detail

LIU, Y.; WANG, G.J.; KŘUPKA, I.; HARTL, M.; BAIR, S. The Shear-Thinning Elastohydrodynamic Film Thickness of a Two-Component Mixture. ASME Transaction, Journal of Tribology, 2008, vol. 130, no. 2, p. 021502-1 (021502-7 p.)ISSN: 0742-4787.
Detail

MEDLÍK, J. Nová generace optického tribometru pro studium EHD mazání. In Sborník příspěvků - Proceedings of papers. Bratislava: STU-Publishing House, 2007. s. 474-479. ISBN: 978-80-227-2708-2.
Detail

KŘUPKA, I.; HARTL, M. Effect of surface texturing on thin film EHD lubricated contact. In Proceedings of the 2008 STLE Annual Meeting. USA: STLE, 2007. p. 1-3.
Detail

ZIMMERMAN, M.: Fallen v01; Program pro ovládání měničů servomotorů. místnost A02/423 ÚSTAV KONSTRUOVÁNÍ Fakulta strojního inženýrství Vysoké učení technické v Brně Technická 2896/2 616 69 BRNO Česká republika. URL: http://dl.uk.fme.vutbr.cz/zobraz_soubor.php?id=1286. (software)
Detail

MEDLÍK, J.; ŠPERKA, P.: Malé vzorky; Sestava pro měření maloobjemových vzorků maziva. laboratoř č. A2/423 ÚSTAV KONSTRUOVÁNÍ Fakulta strojního inženýrství Vysoké učení technické v Brně Technická 2896/2 616 69 BRNO Česká Republika. URL: http://dl.uk.fme.vutbr.cz/zobraz_soubor.php?id=1287. (funkční vzorek)
Detail

ZIMMERMAN, M.; KŘUPKA, I.: Trib_v4; Základní jednotka optického tribometru pro studium EHL kontaktů při dynamické změně provozních parametrů. Ústav konstruování, Fakulta strojního inženýrství, Vysoké učení technické v Brně, Technická 2896/2, 616 69 Brno, tribologická laboratoř A2/421. URL: http://pom.uk.fme.vutbr.cz/pdf_projekt.php?id=174. (funkční vzorek)
Detail

ZIMMERMAN, M.; KŘUPKA, I.: Trib_v4_unit_1; Systém uložení a polohování valivého elementu optického tribometru s možností změny rychlosti a zatížení. Ústav konstruování, Fakulta strojního inženýrství, Vysoké učení technické v Brně, Technická 2896/2, 616 69 Brno, tribologická laboratoř A2/421. URL: http://pom.uk.fme.vutbr.cz/pdf_projekt.php?id=175. (funkční vzorek)
Detail

ŠPERKA, P.; MEDLÍK, J.; KŘUPKA, I.; SVOBODA, P.; VRBKA, M.; ZIMMERMAN, M.: 2D_table_v1; Dvouosý polohovací stůl s přesným nastavením polohy. místnost A2/421 - Tribologická laboratoř ÚSTAV KONSTRUOVÁNÍ Vysoké učení technické v Brně, FSI Technická 2896/2 616 69 BRNO. URL: http://dl.uk.fme.vutbr.cz/zobraz_soubor.php?id=1541. (funkční vzorek)
Detail

ČUDEK, V.; ŠPERKA, P.; KŘUPKA, I.: Spektrak_v3; Maticový spektrometr s uspořádáním na průchod paprsků. místnost A2/423 - Tribologická laboratoř ÚSTAV KONSTRUOVÁNÍ Vysoké učení technické v Brně, FSI Technická 2896/2 616 69 BRNO. URL: http://dl.uk.fme.vutbr.cz/zobraz_soubor.php?id=1542. (funkční vzorek)
Detail

SVOBODA, P.; KŘUPKA, I.; KOŠŤÁL, D.: Simulátor HK; Systém uložení a zatěžování valivých elementů pro simulátor hladovějícího kontaktu. místnost A2/401 ÚSTAV KONSTRUOVÁNÍ Vysoké učení technické v Brně, FSI Technická 2896/2 616 69 BRNO. URL: http://dl.uk.fme.vutbr.cz/zobraz_soubor.php?id=1608. (funkční vzorek)
Detail

ŠPERKA, P.: FDA_PGA_v2; Software pro vyhodnocení topografie povrchu metodou WLSI. místnost A2/401 ÚSTAV KONSTRUOVÁNÍ Vysoké učení technické v Brně, FSI Technická 2896/2 616 69 BRNO. URL: http://dl.uk.fme.vutbr.cz/zobraz_soubor.php?id=1289. (software)
Detail

ŠPERKA, P.: PFsnapper; Software pro interferometrické měření metodami PSI a VSI. A2/421. URL: http://dl.uk.fme.vutbr.cz/zobraz_soubor.php?id=1330. (software)
Detail

ČUDEK, V.; ŠPERKA, P.: PhotoGrab; PhotoGrab. Datové médium Sekretariát ÚK FSI VUT v Brně Technická 2 616 69 Brno. URL: http://pom.uk.fme.vutbr.cz/pdf_projekt.php?id=136. (software)
Detail

ŠPERKA, P.: RoughAtten v2; Software pro analýzu změn povrchových nerovností v EHD kontaktech. místnost A2/401 ÚSTAV KONSTRUOVÁNÍ Vysoké učení technické v Brně, FSI Technická 2896/2 616 69 BRNO. URL: http://dl.uk.fme.vutbr.cz/zobraz_soubor.php?id=1284. (software)
Detail

ŠAMÁNEK, O.: Indentor; Zařízení pro texturování vzorků. laboratoř č. A2/423 ÚSTAV KONSTRUOVÁNÍ Fakulta strojního inženýrství Vysoké učení technické v Brně Technická 2896/2 616 69 BRNO Česká Republika. URL: http://dl.uk.fme.vutbr.cz/zobraz_soubor.php?id=1109. (funkční vzorek)
Detail

ZIMMERMAN, M.: Genrátor proměn. zatížení; Zařízení pro generování proměnného zatížení v EHD kontaktu. laboratoř č. A2/423 ÚSTAV KONSTRUOVÁNÍ Fakulta strojního inženýrství Vysoké učení technické v Brně Technická 2896/2 616 69 BRNO Česká Republika. URL: http://dl.uk.fme.vutbr.cz/zobraz_soubor.php?id=1117. (funkční vzorek)
Detail

MEDLÍK, J.: Tribometr; Optický tribometr. laboratoř č. A2/423 ÚSTAV KONSTRUOVÁNÍ Fakulta strojního inženýrství Vysoké učení technické v Brně Technická 2896/2 616 69 BRNO Česká Republika. URL: http://dl.uk.fme.vutbr.cz/zobraz_soubor.php?id=1111. (funkční vzorek)
Detail

SVOBODA, P.: Leštící aparatura; Zařízení pro přípravu vzorků. A2/423. URL: http://dokumenty.uk.fme.vutbr.cz/fotogalerie/id_22/lestici_aparatura.jpg. (funkční vzorek)
Detail

SVOBODA, P.; KŘUPKA, I.; MEDLÍK, J.; ČUDEK, V.: Teplotní přípravek; Přípravek pro kontaktní měření teploty v EHD kontaktu. laboratoř č. A2/423 ÚSTAV KONSTRUOVÁNÍ Fakulta strojního inženýrství Vysoké učení technické v Brně Technická 2896/2 616 69 BRNO. URL: http://dl.uk.fme.vutbr.cz/zobraz_soubor.php?id=1285. (funkční vzorek)
Detail