Detail projektu

MŠMT KONTAKT CZ 102 Výzkum reálných celoročních podmínek osvětlenosti pro efektivní využití světlovodů v klimatických podmínkách ČR a SR.

Období řešení: 01.01.2006 — 31.12.2007

Označení

ME 126

Originální jazyk

čeština

Řešitelé

Mohelníková Jitka, prof. Ing., Ph.D.
- hlavní řešitel (01.01.2006 - nezadáno)

Útvary

Ústav pozemního stavitelství
- příjemce (01.01.2006 - nezadáno)

Zdroje financování

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR - KONTAKT
- plně financující (2006-01-01 - nezadáno)

Výsledky

MOHELNÍKOVÁ, J.; BUŘIVAL, Z.; SEDLAŘÍKOVÁ, M. Electrochromic glazings. In Sborník příspěvků z the 1st Internacional Conference Advanced Batteries and Accumulators. Brno 2000. ABA 1. Brno: Brno 2000, 2000. p. 25 ( p.)ISBN: 80-214-1615-7.
Detail

BUŘIVAL, Z.; MOHELNÍKOVÁ, J. Iontové mikroklima v budovách. In Sborník příspěvků z konference OBNOVA OBJEKTOV POZEMNÝCH STAVIEB, Košice 2000. Košice: Košice 2000, 2000. s. 17 ( s.)ISBN: 80-2321-0184-0.
Detail

MOHELNÍKOVÁ, J. Světelně technické vlastnosti stavebních skel. In Svetlo 2001. 1. Bratislava: Dom Techniky ZSVTS Bratislava, 2001. s. 156 ( s.)ISBN: 80-233-0467-4.
Detail

VLČEK, M., MOHELNÍKOVÁ, J. Influence of Window Glazing on the Indoor Climate in Buildings. In Conference proceedings from 8-th international conference Modern Building Materials and technologies. 1. Vilnius, Litva: VGTU Press Technika, 2004. p. 139-145. ISBN: 9986-05-722-1.
Detail

PLCH, J., MOHELNÍKOVÁ, J. Osvětlování místnosti tubusovým světlovodem. In sborník přednášek Kurzu z techniky XXIII - Osvětlování v prostředí navě zaváděných norem a předpisů. 1. Ostrava: KHS Ostrava, 2004. s. 127 ( s.)ISBN: 80-248-0659-2.
Detail

VLČEK, M., MOHELNÍKOVÁ, J. Influence of Window Glazing on the Indoor Climate in Buildings. In Selected Papers of the 8th International Conference MODERN BUILDING MATERIALS STRUCTURES AND TECHNIQUES. 1. Vilnius: VGTU Press Technika, 2004. p. 174-175. ISBN: 9986-05-757-4.
Detail

PLCH, J.; MOHELNÍKOVÁ, J. Light Guides Daylight and energy saving possibility. In LUX EUROPA Tagunngsband Proceedings Compte Rendu. 1. Berlin: TU Berlin, 2005. p. 259-261. ISBN: 3-927787-27-2.
Detail

PLCH, J., MOHELNÍKOVÁ, J. Světelná účinnost světlovodů. In Svetlo 2005. 1. Bratislava: Typhoon, 2005. s. 179 ( s.)ISBN: 80-969403-0-9.
Detail

PLCH, J., MOHELNÍKOVÁ, J. Měření jasu stropního difuzeru světlovodu. In Kurz osvětlovací techniky XXIV. 1. Ostrava: BaEl, 2005. s. 219 ( s.)ISBN: 80-248-0659-2.
Detail

MOHELNÍKOVÁ, J.; VAJKAY, F. Computer simulation of indoor daylighting in rooms with windows, roof windows, skylight and tubular lightguides. In conference proceedings. Balatonfüred, Hungary: 2006. p. 155 ( p.)
Detail

PLCH, J.; MOHELNÍKOVÁ, J. Determination of light transmittance through tubular light guides. In Proceedings of the 1st Lighting Conference of the Visegrád countries LUMEN V4. 1. Balatonfured: LumenV4, 2006. p. 123 ( p.)
Detail

MOHELNÍKOVÁ, J. Chromogenic glazing. In Book of Abstracts + CD version of the 9th International conference Modern Building Materials, Structures and Techniques, Vilnius, Lithuania 2007. 1. Vilnius Gediminas Technical University: Technika 2007, 2007. p. 79-80. ISBN: 978-9955-28-131-3.
Detail

VLČEK, M.; MOHELNÍKOVÁ, J. Daylight guide system in school building. In Book of Abstracts + CD version of the 9th International conference Modern Building Materials, Structures and Techniques, Vilnius, Lithuania 2007. 1. Vilnius Gediminas Technical University, Litva: Technika, 2007. p. 514-514. ISBN: 978-9955-28-131-3.
Detail

VLČEK, M.; NOVOTNÝ, M.; MOHELNÍKOVÁ, J. Design Regulation for Barrierless Buildings. In Book of Abstracts + CD version of the 9th International conference Modern Building Materials, Structures and Techniques, Vilnius, Lithuania 2007. 1. Vilnius Gediminas Technical University, Litva: Technika, 2007. p. 515-515. ISBN: 978-9955-28-131-3.
Detail

MOHELNÍKOVÁ, J.; VAJKAY, F. Hodnocení denní osvětlenosti střešními okny pomocí počítačových modelování. In Sborník Slovalux 2007. 1. Nové Zámky: Slovenská svetelnotechnická spoločnosť, TYPHOON, 2007. s. 124-126. ISBN: 978-80-969403-6-3.
Detail

MOHELNÍKOVÁ, J.; JAROŠ, M.; PLŠEK, D. Influence of Glazed Facades on Indoor Climate. In Central Europe toward Sustainable Buildings CSEB 2007. 1. Praha: ČVUT, 2007. p. 571-576. ISBN: 978-80-903807-8-3.
Detail

VAJKAY, F.; MOHELNÍKOVÁ, J. Energy saving lighting with light guides. In Proceedings of the intern. conference Renewable Energy Sources 07. 1. Francie: WSEAS, 2007. p. 46-48. ISBN: 978-960-6766-09-1.
Detail

MOHELNÍKOVÁ, J.; WARD, I.; ALTAN, H.; JAROŠ, M. Glazed facades and overheting problems in buildings. In International Conference Building Envelope Systems Technology, ICBEST 07. 1. Bath, GB: CWCT, 2007. p. 351-355. ISBN: 978-1-874003-44-1.
Detail

PLCH, J.; MOHELNÍKOVÁ, J. Model světlovodu schodišťového prostoru. In Sborník příspěvků z konference Světlo 2007. 1. Ostrava: VŠB TU, 2007. s. 219-220. ISBN: 978-80-248-1579-4.
Detail

MOHELNÍKOVÁ, J.; VAJKAY, F. Počítačová simulace denního osvětlení. In Sborník příspěvků z konference Světlo 2007. 1. Ostrava: VŠB TU, 2007. s. 165-158. ISBN: 978-80-248-1579-4.
Detail

MOHELNÍKOVÁ, J.; BAHULA, J. Problematika vhodnosti použití plastových oken. 2001, roč. 4, č. 11/2001, s. 30-31.
Detail

MOHELNÍKOVÁ, J. Materiály pro tenké vrstvy infračervených zrcadel. Chemické listy, 2006, roč. 100, č. 5, s. 357 ( s.)ISSN: 0009-2770.
Detail

Jiří Plch, Jitka Mohelníková. Osvětlování budov světlovody. Elektroinstalatér, 2006, roč. XII, č. 1, s. 56 ( s.)ISSN: 1211-2291.
Detail

VLČEK, M., MOHELNÍKOVÁ, J. Low-e glazings and their influence on energy balance in buildings. Czasopismo techniczne - Budownictwo, 2006, no. 1, p. 222 ( p.)ISSN: 0011-4561.
Detail

MOHELNÍKOVÁ, J. Daylighting of attic rooms by dormers. Leukos, 2007, vol. 7, no. 4, p. 249-258. ISSN: 1550-2724.
Detail

MOHELNÍKOVÁ, J. Method for evaluation of radiative properties of glass samples. Applied Thermal Engineering, 2008, vol. 2008, no. 28Method for ev, p. 388-395. ISSN: 1359-4311.
Detail

MOHELNÍKOVÁ, J. Evaluation of indoor illuminance from light guides. Light & Visual Environment, 2008, vol. 32, no. 1, p. 20-26. ISSN: 1349-8398.
Detail

MOHELNÍKOVÁ, J. Lighting and Daylighting by Tubular Light Guides. Lighting - Art Science for International Designers, 2006, vol. 26, no. 6, p. 28-30. ISSN: 1320-8403.
Detail

MOHELNÍKOVÁ, J. The flux method for determination of indoor illuminance from tubular light guides. Building Research Journal, 2007, vol. 55, no. 1, p. 85-96. ISSN: 1335-8863.
Detail

MOHELNÍKOVÁ, J. Optimised design of skylights and dormers. Palapa, 2008, vol. II, no. 1, p. 5-14. ISSN: 1870-7483.
Detail

MOHELNÍKOVÁ, J.; DARULA, S. Evaluation of Daylighting from Dormers. Ingineria Iluminatului (Lighting Engineering), 2007, vol. 9, no. 6, p. 41-49. ISSN: 1454-5837.
Detail

MOHELNÍKOVÁ, J. Illumination by tubular light guides. ELEKTROTECHNIKA, 2007, vol. 07, no. 5, p. 24-25. ISSN: 0367-0708.
Detail

MOHELNÍKOVÁ, J. Daylighting of attics with skylights. Journal of the Polish Solar Energy Society, 2007, vol. 07, no. 1-2, p. 8-11. ISSN: 1730-2420.
Detail

MOHELNÍKOVÁ, J. Infrared Reflective Coatings for Window Glazing. Mechatronic Systems and Materials, Proc. of MSM 2007, 2007, vol. 1, no. 1, p. 265-265. ISSN: 1822-8283.
Detail

MOHELNÍKOVÁ, J. Determination of Specific Heat of a Building Material. WSEAS Transaction on Heat and Mass Transfer, 2006, vol. 1, no. 11, p. 789-791. ISSN: 1790-5044.
Detail

MOHELNÍKOVÁ, J.; VAJKAY, F. Light guides as energy saving alternative for windowless interiors. WSEAS Journal Transactions on Environment and Development, 2007, vol. 2, no. 3, p. 45-49. ISSN: 1790-5079.
Detail

MOHELNÍKOVÁ, J. Electric energy savings and light guides. WSEAS e-journal Energy and Environment, 2008, vol. 1, no. 1, p. 470-473. ISSN: 1790-5095.
Detail

MOHELNÍKOVÁ, J.; WARD, I.; ALTAN, H.; PLŠEK, D. Evaluation of Single and Double Glazed Facades in Temperate Climate. Journal Building Science, 2007, vol. 22, no. 5a, p. 59-63. ISSN: 1002-8528.
Detail

MOHELNÍKOVÁ, J.; WARD, I.; ALTAN, H.; PLŠEK, D. Environmental Evaluation of an Active Facade in a Naturally Ventilated Office Building. Journal Building Science, 2007, vol. 23, no. 04, p. 49-59. ISSN: 1002-8528.
Detail

MOHELNÍKOVÁ, J. Fasádní skla a jejich tepelně a světelně technické vlastnosti. Vytápění, větrání, instalace, 2007, roč. 07, č. 2, s. 97-100. ISSN: 1210-1389.
Detail

MOHELNÍKOVÁ, J.; DARULA, S.; VAJKAY, F. Hodnocení osvětlenosti světlovody. Projekt - stavba, 2007, roč. 2, č. 3, s. 9-12. ISSN: 1336-6327.
Detail

MOHELNÍKOVÁ, J.; PLCH, J.; VAJKAY, F.; DARULA, S.; KITTLER, R. Posouzení modelu štěrbinového světlovodu. Inovační podnikání & transfer technologií, 2007, roč. XV, č. 3, s. VII (VIII s.)ISSN: 1210-4612.
Detail

MOHELNÍKOVÁ, J. Fasádní zasklení s dynamickou regulací prostupu slunečního záření. Vytápění, větrání, instalace, 2006, roč. 06, č. 5, s. 233-236. ISSN: 1210-1389.
Detail

MOHELNÍKOVÁ, J. Vyhodnocení světelných podmínek v administrativní budově s prosklenou fasádou. TZB Haustechnik, 2006, roč. 06, č. 6, s. 51-52. ISSN: 1210-356X.
Detail

MOHELNÍKOVÁ, J. Vliv umístění střešních oken na denní osvětlení místnosti. Tepelná ochrana budov, 2007, roč. 9, č. 5, s. 28-35. ISSN: 1213-0907.
Detail

MOHELNÍKOVÁ, J. Výsledky hodnocení osvětlenosti tubusovými světlovody. Inovační podnikání & transfer technologií, 2006, roč. 06, č. 4, s. XII (XIII s.)ISSN: 1210-4612.
Detail

MOHELNÍKOVÁ, J. Požárně ochranná zasklení. Ateliér otvorových výplní, izolací a vybavení staveb, 2006, roč. 10, č. 5, s. 42-43. ISSN: 1212-4370.
Detail

MOHELNÍKOVÁ, J. Prosklená fasáda administrativní budovy. Ateliér otvorových výplní, izolací a vybavení staveb, 2006, roč. 10, č. 6, s. 28-29. ISSN: 1212-4370.
Detail

PLCH, J.; MOHELNÍKOVÁ, J. Fotometrické veličiny. Elektroinstalatér, 2006, roč. XII, č. 4, s. 24-24. ISSN: 1211-2291.
Detail

MOHELNÍKOVÁ, J. Vliv okenního zasklení na denní osvětlení místností - Optické vlastnosti skel. Fasády, 2007, roč. 5, č. I, s. 52-53. ISSN: 1214-4592.
Detail

MOHELNÍKOVÁ, J. Požadavky na střešní okna z pohledu omezení tepelných ztrát. Stavitel, 2007, roč. 07, č. 4, s. 56-57. ISSN: 1210-4825.
Detail

MOHELNÍKOVÁ, J. Denní osvětlení místnosti se střešními okny. ERA 21, 2007, roč. 7, č. 2, s. 92-93. ISSN: 1801-089X.
Detail

MOHELNÍKOVÁ, J. Nový profilový systém. Fasády, 2007, roč. 6, č. září, s. 14-14. ISSN: 1214-4592.
Detail

MOHELNÍKOVÁ, J. Venkovní předokenní rolety. Ateliér otvorových výplní, izolací a vybavení staveb, 2007, roč. 11, č. 5, s. 24-24. ISSN: 1212-4370.
Detail

MOHELNÍKOVÁ, J. Determination of light efficiency of tubular light guides. Palapa, 2006, vol. 1, no. 2, p. 19-24. ISSN: 1870-7483.
Detail

MOHELNÍKOVÁ, J. Materials for reflective coatings of window glass applications. Construction and building materials, 2009, vol. 23, no. 5, p. 1993-1998. ISSN: 0950-0618.
Detail

PLCH, J.; MOHELNÍKOVÁ, J. Denní osvětlení schodišťového prostoru výškové budovy atypickým světlovodem. Světlo, 2009, roč. 12, č. 3, s. 22-23. ISSN: 1212-0812.
Detail

MOHELNÍKOVÁ, J. Daylighting and Energy Saving with Tubular Light Guides. WSEAS Journal Transactions on Environment and Development, 2008, vol. 4, no. 3, p. 200-209. ISSN: 1790-5079.
Detail

MOHELNÍKOVÁ, J. Determination of angular transmittance of glasses for light guides. Acta Mechanica et Automatica, 2009, vol. 2, no. 4, p. 71-74. ISSN: 1898-4088.
Detail

PLCH, J.; MOHELNÍKOVÁ, J.; VAJKAY, F. Posouzení osvětlenosti schodišťového prostoru s atypickým světlovodem. TZB Haustechnik, 2007, roč. 2007, č. 5, s. 66-67. ISSN: 1210-356X.
Detail

VAJKAY, F.; MOHELNÍKOVÁ, J. Energy saving lighting with light guides. WSEAS e-journal Energy and Environment, 2007, vol. 1, no. 1, p. 46-48. ISSN: 1790-5095.
Detail

MOHELNÍKOVÁ, J. Hodnocení osvětlenosti tubusovými světlovody. Stavební obzor, 2009, roč. 2008, č. 9, s. 1-5. ISSN: 1210-4027.
Detail

PLCH, J.; MOHELNÍKOVÁ, J. Evaluation of a Tubular Light Guide Model. Przeglad Elektrotechniczny, 2008, vol. LXXXIV, no. 8/2008, p. 68-69. ISSN: 0033-2097.
Detail

MOHELNÍKOVÁ, J. Infrared reflective coatings for window glazing. Solid State Phenomena, 2009, vol. 144, no. 1, p. 226-231. ISSN: 1012-0394.
Detail

MOHELNÍKOVÁ, J. Illumination from roof windows. Light and Engineering, 2008, vol. 16, no. 2, p. 58-64. ISSN: 0236-2945.
Detail

PLCH, J.; MOHELNÍKOVÁ, J.; VAJKAY, F. Stanovení směrové propustnosti. Inovační podnikání & transfer technologií, 2008, roč. XVI, č. 4, s. VII (VIII s.)ISSN: 1210-4612.
Detail

MOHELNÍKOVÁ, J.; VAJKAY, F. Daylight simulations and tubular light guides. International Journal of Sustainable Energy, 2008, vol. 27, no. 3, p. 155-163. ISSN: 1478-6451.
Detail

WARD, I.; ALTAN, H.; MOHELNÍKOVÁ, J.; VAJKAY, F. An internal assessment of the thermal comfort and daylighting conditions of a naturally ventilated building with an active glazed facade in a temperate climate. ENERGY AND BUILDINGS, 2008, vol. 41, no. 1, p. 36-50. ISSN: 0378-7788.
Detail

MOHELNÍKOVÁ, J.; ALTAN, H. Evaluation of Optical and Thermal Properties of Window Glazing. WSEAS Journal Transactions on Environment and Development, 2009, vol. 5, no. 1, p. 86-93. ISSN: 1790-5079.
Detail

ALTAN, H.; WARD, I.; MOHELNÍKOVÁ, J.; VAJKAY, F. Solar Gains Evaluation in a Glazed Administrative Building. WSEAS e-journal Energy and Environment, 2008, vol. 2008, no. 5, p. 55-58. ISSN: 1790-5095.
Detail

MOHELNÍKOVÁ, J. Střešní konstrukce A-Z kapitola 9/4: Střešní světlíky, kapitola 9/5: Světlovody. In Střešní konstrukce od A do Z. neuvedeno. Praha: Verlag Dashofer, 2001. s. 22 ( s.)ISBN: 80-86229-28-9.
Detail

MOHELNÍKOVÁ, J. Sklo ve stavebnictví. In Praktická příručka technických požadavků na výstavbu. neuvedeno. Praha: Verlag Dashofer, 2001. s. 94 ( s.)ISBN: 80-86229-20-3.
Detail

MOHELNÍKOVÁ, J. Fotovoltaická žaluzie. Užitný vzor MPT: G 05 D 25/00. 1. Praha: Úřad pro průmyslové vlastnictví, 2001. s. 10 ( s.)
Detail

SEDLÁK, J., MOHELNÍKOVÁ, J. Měření a vyhodnocení optických vlastností solárního fototermického kolektoru v Ekodomu VUES v Podolí u Brna. 1. FAST VUT v Brně: úUstav pozemního stavitelství, 2001. s. 10-12. ISBN: -.
Detail

KADLECOVÁ, A.; MOHELNÍKOVÁ, J. Vikýře jako víceúčelové stavební prvky. Střechy od projektu k realizaci. 1. Praha: Verlag Dashofer, 2006. s. 375 ( s.)ISBN: 80-86229-28-9.
Detail

MOHELNÍKOVÁ, J. Hodnocení osvětlenosti světlovody. Brno: VUTIUM, 2008. s. 1-29.
Detail

MOHELNÍKOVÁ, J.; Ústav pozemního stavitelství: Světlovody dynamickou regulací prostupu světla. 18296, užitný vzor. Praha (2008)
Detail

Jitka Mohelníková: Fotovoltaická žaluzie. MPT: G 05 D 25/00, užitný vzor. Úřad průmyslového vlastnictví, Praha (2000)
Detail