Detail projektu

Počítačové modelování transportu a depozice aerosolu v dýchacím traktu člověka

Období řešení: 01.01.2005 — 31.12.2007

Označení

1P05OC028

Originální jazyk

čeština

Řešitelé

Katolický Jaroslav, doc. Ing., Ph.D.
- hlavní řešitel (01.01.2005 - 31.12.2007)

Útvary

EÚ-odbor termomechaniky a techniky prostředí
- příjemce (01.11.2006 - nezadáno)

Zdroje financování

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR - Regionální a mezinárodní spolupráce ve výzkumu (Národní program výzkumu)
- částečně financující (2005-01-01 - 2007-12-31)

Výsledky

KATOLICKÝ, J.; FORMAN, M.; JÍCHA, M. TRANSPORT AND DEPOSITION OF AEROSOLS IN HUMAN AIRWAYS. In Proceedings of 5th International Conference on Heat Transfer, Fluid Mechanics and Thermodynamics. SunCity: 2007. p. 31-35. ISBN: 978-1-86854-643-5.
Detail

JÍCHA, M.; FORMAN, M.; KATOLICKÝ, J. Research on Aerosol Transport and Deposition in Human Airways. In Sborník XXVI. Setkání kateder mechaniky tekutin a termomechaniky. Praha: ČVUT v Praze, 2007. p. 50-52. ISBN: 80-86786-09-9.
Detail

FORMAN, M.; JÍCHA, M.; KATOLICKÝ, J. Aerosol deposition in oral/nasal cavity during breathing cycle. In Conference proceedings of Experimental Fluid Mechanics 2007. Liberec: Technická Univerzita v Liberci, 2007. p. 17-22. ISBN: 978-80-7372-273-9.
Detail

FORMAN, M.; JÍCHA, M.; KATOLICKÝ, J. Aerosol deposition in human airways during breathing cycle. Applied andComputational Mechanics, 2007, vol. 1, no. 2, p. 437-444. ISSN: 1802-680X.
Detail

KATOLICKÝ, J.; JÍCHA, M.; JEDELSKÝ, J. Počítačové modelování transportu a depozice aerosolu v dýchacím traktu člověka. VUT Brno: 2005.
Detail

JÍCHA, M.; JEDELSKÝ, J.: model dýchacího traktu; Human respiratory tract simulator. FSI VUT v Brně. (prototyp)
Detail