Detail projektu

Modelování dopravní situace prostřednictvím konečných automatů a analogových modelů

Období řešení: 01.01.2006 — 31.12.2006

O projektu

Cílem projektu je vytvoření softwarového nástroje pro modelování dopravního proudu metodou konečných automatů a analogových modelů, který bude umožňovat prostřednictvím zásuvných modulů snadno měnit různé metody výpočtu a porovnávat jejich výsledky. Instalace softwarového nástroje, který bude schopen řešit rozsáhlé úlohy z dopravních simulací prostřednictvím sdílených výpočtů.

Popis anglicky
The aim of the project is a software tool for traffic flow modelling via cellular automata and analog models. Software will be designed to use different computational methods and comparing results. Other assumed function is solving of large tasks using grid computing.

Klíčová slova
dopravní proud, konečné automaty, analogové modely

Klíčová slova anglicky
traffic flow, cellular automata, analog models

Označení

FRVS 20/2006/G1

Originální jazyk

čeština

Řešitelé

Útvary

Ústav automatizace inženýrských úloh a informatiky
- příjemce (03.10.2006 - nezadáno)

Zdroje financování

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR - Fond rozvoje vysokých škol (FRVŠ)

- plně financující (2006-11-16 - 2006-12-31)

Výsledky

APELTAUER, T.; MACUR, J.; HOLCNER, P.; KYSELÝ, M. Moderní trendy v dopravních simulacích. In 9. Mezinárodní konference: Doprava a technologie k udržitelnému rozvoji. Karlovy Vary: Společnost pro trvale udržitelný život - Regionální pobočka Karlovy Vary, 2006. s. 155-167. ISBN: 80-903634-1-5.
Detail

APELTAUER, T. Modelování dopravní situace prostřednictvím konečných automatů a analogových modelů. 1. Vysoké učení technické v Brně, Fakulta stavební, 2007. s. 1-8.
Detail

MACUR, J.; APELTAUER, T.; HOLCNER, P.; KYSELÝ, M. Celulární automaty v dopravních simulacích. Silniční obzor, 2006, roč. 2006, č. 1, s. 14-19. ISSN: 0322-7154.
Detail

MACUR, J.; HOLCNER, P.; APELTAUER, T.; KYSELÝ, M. Simulace dopravního proudu. Silniční obzor, 2005, roč. 2005, č. 11, s. 286-291. ISSN: 0322-7154.
Detail