Detail projektu

Sledování účinnosti nových technologií pro zlepšení provozní způsobilosti vozovek z hlediska trhlin

Období řešení: 01.01.2005 — 31.12.2007

O projektu

Konstrukce vozovky, stejně jako každá jiná stavební konstrukce, prochází od svého vzniku procesem degradace.

Popis anglicky
The road construction, as any other building construction, is exposed to degradation from its very beginning.

Klíčová slova
degradace vozovky,trhliny,reflexní trhlina,asfaltová membrána

Klíčová slova anglicky
pavement degradation,cracks,reflective crack,asphalt membrane

Označení

GP103/05/P128

Originální jazyk

čeština

Řešitelé

Hýzl Petr, doc. Ing., Ph.D.
- hlavní řešitel (01.01.2005 - nezadáno)

Útvary

Ústav pozemních komunikací
- příjemce (03.04.2006 - nezadáno)

Zdroje financování

Grantová agentura České republiky - Postdoktorandské granty
- plně financující (2005-01-01 - 2007-12-31)

Výsledky

HÝZL, P. Sledování účinnosti nových technologií v pozemních komunikacích. In x. 1. Rajecké teplice: MASM ŽILINA, 2006. s. 129-134. ISBN: 80-85348-71-3.
Detail

STEHLÍK, D.; HÝZL, P. Aspects concerning the design and performance of recycled base courses. In Proccedings from conference. 1. London: Taylor and Francis, 2007. p. 1661-1666. ISBN: 978-0-415-44882-6.
Detail

HÝZL, P. Sledování účinnosti nových technologií pro zlepšení provozní způsobilosti vozovek z hlediska trhlin - dílčí zpráva za rok 2006. 1. Brno: 2007. s. 1-9.
Detail

HÝZL, P. Diagnostika vozovky MK Francova v Brně. 2005. s. 1-5.
Detail

HÝZL, P. Diagnostika vozovky II/150Malé Hradisko - Okluky. 1. 2004. s. 1-10.
Detail

HÝZL, P. Výroční zpráva projektu "Sledování účinnosti nových technologií pro zlepšení provozní způsobilosti vozovek z hlediska trhlin. 1. Brno: 2006. s. 1-15.
Detail

HÝZL, P.: Návrh asfaltové směsi; ČSN 73 6160 Zkoušení asfaltových směsí - Laboratorní návrh asfaltové směsi. Text nomy ČSN 73 6160 kapitola 4, strana 6 až 13. (metodika certifikovaná uplatněná)
Detail

HÝZL, P.: Zkoušení hotovotých úprav; Zkoušky hotových úprav - asfaltových vrstev. Text normy ČSN 73 6160 - kapitola 7, strana 14 až 17. (produkt převzatý do právního předpisu nebo normy)
Detail