Detail projektu

Rozvoj koncepce výuky cizích jazyků, především angličtiny

Období řešení: 01.01.2006 — 31.12.2006

Označení

Rozvojový projekt MŠMT-inte.

Originální jazyk

čeština

Řešitelé

Gálová Dita, Mgr., Ph.D. - hlavní řešitel

Útvary

Ústav jazyků
- příjemce (22.03.2006 - nezadáno)

Zdroje financování

Vysoké učení technické v Brně - Vnitřní projekty VUT

- plně financující (2006-01-01 - 2006-12-31)

Výsledky

VALLOVÁ, H.; TAUŠOVÁ, O. Russian - Promoting Linguistic Diversity. In Languages for Specific Purposes in Higher Education - Searching for Common Solutions. 1. Brno: Vysoké učení technické v Brně, 2006. p. 234-237. ISBN: 80-214-3213-6.
Detail

STAŇKOVÁ, P. Designing ESP Courses at FME BUT Based on a Detailed Needs Analysis: Presentation of a Project. In Languages for Specific Purposes in Higher Education-Searching for Common Solutions. 1. Brno: Vysoké učení technické v Brně, 2006. p. 193-196. ISBN: 80-214-3213-6.
Detail

GÁLOVÁ, D. Innovation of Curricula at FME BUT. In Languages for Specific Purposes - Searching for Common Solutions. 1. Katedra jazyků, FSI VUT v Brně: Vysoké učení technické v Brně, 2006. p. 71-77. ISBN: 80-214-3213-6.
Detail

GÁLOVÁ, D. Electronic Support as the Way to Cope with Low Number of Teaching Hours and an Effective Tool for Blended Learning and Self-Study. In Languages for Specific Purposes in Higher Education - Searching for Common Solutions. Brno: Vysoké učení technické v Brně, 2006. p. 322-324. ISBN: 80-214-3213-6.
Detail

MYŠKOVÁ, Z.; GÁLOVÁ, D.; URBANČÍKOVÁ, M. Foreign Language Courses at the Faculty of Business and Management, BUT. In Languages for Specific Purposes in Higher Education-Searching for Common Solutions. 1. Brno: Vysoké učení technické v Brně, 2006. p. 142-148. ISBN: 80-214-3213-6.
Detail

GÁLOVÁ, D.; PŘÍMAL, R. Testing Language Knowledge - Applying Electronic Tools and Measuring Reliability. In Languages for Specific Purposes in Higher Education - Searching for Common Solutions. 1. Brno: Vysoké učení technické v Brně, 2006. p. 368-373. ISBN: 80-214-3213-6.
Detail

NÁVRATOVÁ, J.; MYŠKOVÁ, Z.; WOLNÁ, Z. Foreign Language Skills of Technical University Graduates with Respect to Career Demands. In Languages for Specific Puroposes in Higher Education - Searching for Common Solutions. 1. Brno: Vysoké učení technické v Brně, 2006. p. 149-159. ISBN: 80-214-3213-6.
Detail

ZAVADILOVÁ, B. The Practical Application of a Language Competences Project in Training Doctoral Students. In Languages for Specific Purposes in Higher Education- Searching for Common Solutions. Brno: 2006. p. 249-254. ISBN: 80-214-3213-6.
Detail

GÁLOVÁ, D. Languages for Specific Purposes in Higher Education - Searching for Common Solutions. Události na VUT v Brně, 2007, vol. 2007, no. 1, p. 22-22. ISSN: 1211-4421.
Detail

GÁLOVÁ, D.; VALLOVÁ, H.; MÜLLEROVÁ, A. Langauges for Specific Purposes in Higher Education - Searching for Common Solutions. Langauges for Specific Purposes in Higher Education - Searching for Common Solutions. 1. Brno: Vysoké učení technické v Brně, 2006. p. 1-466. ISBN: 8021432136.
Detail

GÁLOVÁ, D. Elektronické studijní opory pro anglický jazyk. 2005.
Detail

GÁLOVÁ, D.; VALLOVÁ, H. Elektronické studijní opory pro ruský jazyk. 2006.
Detail

GÁLOVÁ, D.: Languages for Specific Purposes in Higher Education - Searching for Common Solutions. Katedra jazyků, FSI, VUT v Brně (24.11.2006)
Detail