Detail projektu

Projekt vybavení učeben pro výuku cizích jazyků projekční technikou a ozvučením

Období řešení: 01.01.2004 — 31.12.2004

Označení

Interní projekt FSI

Originální jazyk

čeština

Řešitelé

Gálová Dita, Mgr., Ph.D. - hlavní řešitel
Vallová Hana, Ing., CSc. - spoluřešitel

Útvary

Ústav jazyků
- příjemce (22.03.2006 - nezadáno)

Zdroje financování

Vysoké učení technické v Brně - Vnitřní projekty VUT

- plně financující (2004-01-01 - 2004-12-31)

Výsledky

NÁVRATOVÁ, J. Využití počítačů ve výuce jazyků na Fakultě strojního inženýrství v Brně. In Inováciami k rozvoju plurilingvizmu. Nitra: Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre, 2005. s. 16-20. ISBN: 80-8050-762-7.
Detail