Detail projektu

Technologické centrum - výpočetní a modelové

Období řešení: 01.01.2002 — 31.12.2002

O projektu

Cílem projektu bylo vybudovat specializovaná pracoviště FA VUT v Brně - centra modelové a výpočetní, soustřeďující tradiční i nejnovější technologické prostředky pro tvorbu trojrozměrných modelů, dokumentaci a prezentaci architektonických projektů.

Označení

FRVŠ 1970

Originální jazyk

čeština

Řešitelé

Rujbr Oldřich, akad. soch.
- hlavní řešitel (08.06.2005 - nezadáno)
Krnáč Jan, Ing.
- spoluřešitel (08.06.2005 - nezadáno)
Viktorin Jan, doc. Ing., CSc.
- spoluřešitel (08.06.2005 - nezadáno)

Útvary

Fakulta architektury
- příjemce (08.06.2005 - nezadáno)

Zdroje financování

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR - Fond rozvoje vysokých škol (FRVŠ)
- částečně financující (2002-01-01 - 2002-12-31)