Detail projektu

Aktuální problémy teorie architektury

Období řešení: 01.01.2002 — 31.12.2002 Financování: Vnitřní projekty VUT

O projektu

"Teorie architektury", jakožto oborově profilující předmět na FA VUT v Brně má dlouholetou tradici, během níž bylo shromážděno velké množství poznatků a rozsáhlý obrazový fond. Důsledkem je určitá nestejnorodost částečně snižující pedagogické výsledky. Vznikla potřeba reagovat na prudný rozvoj v oblasti architektury, výpočetní techniky a informačních technologií aplikovaných v našem oboru.

Označení

FRVŠ 1972

Originální jazyk

čeština

Řešitelé

Drápal Jaroslav, doc. Ing. arch., CSc.
- hlavní řešitel (07.06.2005 - nezadáno)
Mohelník Ladislav, Ing. arch., Ph.D.
- spoluřešitel (07.06.2005 - nezadáno)

Útvary

Fakulta architektury
- příjemce (07.06.2005 - nezadáno)

Zdroje financování

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR - Fond rozvoje vysokých škol (FRVŠ)
- plně financující (01.01.2002 - 31.12.2002)